www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Klubb-Kallis ped´n
Skrivet av Alice Mattson   
2005-05-10 13:36
 

Klobb-Kallis ped´n

Ja sko nu beräät om hor e var tå ha fösta pedn viisa si på lansveije i Tärjär. Hä var ein kaar från Högnabba som tyckt et ha nöjt så mang par pjeeksona i åre tå e var så langt ti tsyrtjo å tå tyckt a et hä er best ti laga åt si in ped å såleis spara pjeeksona.

Pedn var nästan heilt å haldi åv trää,utom na små beta, som djita lagas åv järne. Na bromsinrättning haa a int så hä for som e for. Nerför backona vild a no byn stjein för hä mesta.

 Eit vakeri sondasmorn for högnabbgobbi ti tsyrtjo. Ha peda langset Pickvisbacka å kom ti Hackas gåla. Just tär vi brintje var ein kvinno från Hackas å som var på väg ti tsyrtjo. Ho haa svart sjaln på hövo å salmbotsä i näsdutsi i eina handä. Ij ho ana ha o ein komelkvist som ho djick å tugga o på. Mä hä sama byrja ho hör toke ovanlie kaplas bakom si. Hä va så roli ä jud så ho visst noo straks et int e va na bolderkärro.

Tå o vänst om å skåda va e sko varav sir o ein kaar som siter på e rolie tingest som liknar in spinnrock å hä såå ut som om a sko flu längsmä backa. Hote kvinno vaalt grömt rädd. Ho saa et i tjänsta som om e sku ha skuri ä i brysti fö ho trood et e va Belsebub sjölv som kom å sko taa ä. Kälndjä välsigna si å sprang för brinn- kära liive. Nu å tå skåda o bakom si å hä såå ut som om vidundre sko koma nämber å nämber. Ti sist vaalt o så andtrengd så o hold opå ti kvamn, å ho jämra si å saa: —Kääre-seija tå ja sku fåå opp midibande på tjol liive förn ja rihti kvamnar.

Högnabb karn som peeda fondera grömt va som fatast kvinno som springer såstee fast di int ha ringd fösta gango naa änn. Ha byrja funder om ho ha trampa i na djeitisbyllo å om ho har strompona foll mä djeitinga. Kälndjä sprang å sprang heila Kaitback åsn. Tå o kom fram ti gååla var o rihti sluut. Ho va alt blå i ögona å inälvona ha nästan skakast ur ryyme set allihop. Ho kasta si neer i lansvägaditji mä öögona neråt å ropa:

 - Nu orkar ja int na länger ! Nu får a taa mi!

 Alice Mattsson

 

(Släkt och Hävd 1966)

Senast uppdaterad 2005-05-13 08:55
 
 
Top! Top!