www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Frej Vidjeskogs hälsning
Skrivet av Frej Vidjeskog   
2007-04-28 10:15


Foto: Patrik Granholm

Frej Vidjeskog hälsade välkommen
vid hembygdsfesten i Terjärv 2006


Bästa hembygdsvänner ni skall vara hjärtligt välkomna till vår traditionella hembygdsfest.

Särskilt vill jag hälsa Benny Wistbacka vår festtalare välkommen, han hade sitt barndomshem i Småbönders. Välkommen också Terjärv damkör, Stig-Göran Janssons ungdomsorkester, Heléne Nylund och Thomas Enroth och vår kantor Ronny Borgmästars samt Majbritt Österbacka och småböndersflickorna Emma Vidjeskog och Mikaela Storbacka.

För att komma i hembygdsstämning skall jag föra er till forna tider.

Än susar de gamla björkarna runt hembygdsgården, och för våra tankar till forna tider då livet annorlunda var. Och hembygdsgården med sina gamla föremål vittnar om fädernas otroliga arbetsamhet och händighet. Säll vare den vandringsman som kom till denna vackra sjö och byggde sej ett hem, och sen hans söner och vi deras ättlingar som fått vår utkomst från dessa karga stränder. I sitt anletes svett våra fäder åt sitt bröd, med krig och härjningståg, då mången ung fick sätta livet till.|

Då knäpptes många grova händer i bön om den högstes beskydd.

Och vi minns fars och mors goda råd, ty de sådde ett frö i våra hjärtan så att våra tankar ständigt återvänder till hembygden och barndomshemmets varma vrå.

Må vi ära fäderna, för dem var ingen möda för stor, när de på vår framtid tänkte.

Med tacksamhet knäppes våra händer, för eget älskat bo, och älskat fosterland.

Varen välkomna!


Frej Vidjeskog


Senast uppdaterad 2007-04-28 10:42
 
 
Top! Top!