www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Jubileumshembygdsfest i Terjärv
Skrivet av Anette Forsström   
2007-07-06 23:31

Festtal om framtidens välfärdssamhället

Jubileumshembygdsfest i Terjärv

 
(12.07.2004 )  – Hembygden är alltid värd att fira och särskilt efter kriget var det väldigt viktigt att hylla hembygden, sade Folke Österbacka i sitt hälsnings tal på söndagens hembygdsfest i Terjärv.
Traditionen av hembygdsfester i Terjärv går tillbaka så långt som till 1944, men programinslagen är fortfarande någorlunda likadana. I år bjöds på sång, tal av kommundirektör Stig Östdahl och givetvis kaffe med bulla.

Anette Forsström

Som sig bör skall det alltid vara en festtalare vid festliga tillfällen och i år var det kommundirektör Stig Östdahl som fick äran att tala till de församlade Terjärvborna. Östdahl belyste i sitt tal möjligheterna, svagheterna och utmaningarna inför framtiden, både med tanke på Terjärv och vår region i allmänhet.

– Vår styrka är det sociala kapitalet och gemenskapen, medan det som kan uppfattas som en svaghet är tillgängligheten, det vill säga de långa avstånden och möjligheten till kommunikation, sade Östdahl.

Han belyste de fakto att vi är beroende av tillgängligheten och nåbarheten för att få tjänster levererade till oss och för att kunna leverera det vi producerar.

– Vägtransporten och flygtrafiken är viktiga för oss, i synnerhet när man opererar utanför den egna regionen, sade Östdahl som tillägger att något som säkert är av ännu större betydelse för företag som Rani-Plast och Mini-Maid, är en kunnig och duktig arbetskraft.

Östdahl poängterade att det finns orter som ligger mycket mera centralt men inte lyckats i konkurrensen. Han sade att Finland enligt ekonomisk framgång, utgående från BNP, ligger mycket bättre till än vad tillgängligheten skulle förutsätta. För att vidareutveckla det kunnande som finns i regionen bör vi även i fortsättningen satsa på att ge de unga en god och bred utbildning.

– Vårt eget gymnasium har en nyckelroll som rekryteringsbas för universitet och högskolor som ger högre kunskap med tanke på framtiden, sade Östdahl.

Framtidens välfärds-samhälle

Det som Östdahl ser som en viktig fråga inför framtiden, är hur vi skall klara av den globala konkurrensen. Har vi råd med det som vi har i dagens läge om vi samtidigt skall konkurrera med områden som har lägre produktions- kostnader. Personligen tror Östdahl att det är möjligt att uppehålla ett välfärdssamhälle i framtiden, men ett lite annorlunda sådant där grunddragen dock finns kvar.

– Det viktiga är att vi inom EU får undanta välfärdstjänster av allmänt intresse för konkurrensutsättning. Detta innebär att samhället även i fortsättningen skall få sköta undervisning, sjukvård och hälsovård utan konkurrens- utsättning, sade Östdahl.

De övriga tjänsterna som kommun och stat står för, menade Östdahl att kan produceras på alternativa sätt, effektivt och med god kvalitet. Enligt honom är det viktigast att vi får tjänsterna i fråga, inte vem som producerar dem. Östdahl påpekar att det inte saknas utmaningar i framtiden och hänvisar till finansministeriets uttalanden om att produktiviteten inom den offentliga sektorn borde öka med ungefär 25-30 procent för att vi skall ha råd med våra välfärdstjänster. Han menar dock att man i Terjärv och Kronoby kommun skall kunna verka i framtiden, bara man tar vara på det goda som finns. Den samhörighet som man känner med bybor eller kommuninvånare, är enligt Östdahl en kamp för överlevnad där man tillsammans är starkare än om man vore ensam. Han värdesätter hembygdsföreningens arbete med att kartlägga bygdens historia och intygar att liknande föreningar behövs och fyller sin funktion.

Sång och musik

Musikanter ända från lågstadieåldern till krigsveteraner, uppträdde på söndagens festligheter. Solen sken över de olika uppträdandena och man klarade sig utan regn under hela tillställningen, trots att molnen såg aningen hotande ut. Festen inleddes av Terjärv skolas skolorkester som framförde fartfyllda låtar, av vilken den sista var den kända låten I see a bad moon rising. Veterankörens dirigent Jan-Erik Granbacka menade att veteranerna hörde till de lite äldre bland de församlade, med en medelålder på 80 år och två månader.

– Det är med oss som med Skrikopojkens kärlek, den har varit och farit, säger Granbacka skämtsamt om männen i kören.

Kören sjöng flera låtar med anknytning till de krigshändelser de var med om för dryga 60 år sedan. Kom ihåg att vi stred för att ha landet kvar, löd ett stycke ur texten till veteranernas aftontapto som framfördes så värdigt och klart.

Det mesta som framfördes under festen anknöt på något sätt till hembygden och det som är typiskt för våra trakter. Anita Lassas framförde Runebergs dikt bonden Paavo och berättade för publiken att hon valt den med tanke på att jordbrukarna ännu är beroende av vädrets makter, som inte gynnat nämnda yrkesgruppen i år.

– Jag valde den också för att det är viktigt att man skall komma ihåg grannen, också när det går bra för en, sade Lassas.

Hon syftade på Paavos medmänsklighet och solidaritet när hans skörd äntligen lyckades, men grannens åker stod frusen och Paavos fru fick fortsatta med att sätta hälften bark i brödet så att deras mat även kunde räcka till föda för grannen.

Mats-Olav Sågfors hade gjort melodi till en dikt av Dan Andersson och framförde den som ett sångnummer till dragspelsackompanjemang av Boy Rönnbacka. Ytterligare uppträdde Terjärv damkör som sjöng tre låtar med Thomas Enroth som dirigent och Klaus Vistbacka som framförde en låt som en del av en Småböndersrevy. Till sist åtnjöts kaffe och bulla och hembygds- föreningens ordförande Raymond Storrank var glad att det var uppehållsväder under de timmar man vistades vid hembygdsgården.

– Frey Vidjeskog som spår väder, sitter i föreningens styrelse och lovade bra väder till just denna tidpunkt, berättar Storrank som tyckte att den sextionde hembygdsfesten var trevlig och givande.

bild

Åhörare. Publiken på Hembygdsfesten lyssnar till dikten Bonden Paavo, framförd av Anita Lassas.
Senast uppdaterad 2007-07-08 12:05
 
 
Top! Top!