www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Bränder i Terijärvi 1856
Skrivet av Wasabladet   
2007-07-10 18:22

— Kronoby. Derifrån skrifves, att en bon­den Hans Fredriksson Lillrank, å dess egande Keurkall hemman i Terijärvi kapells kyrkoby, tillhörig ribyggnad, söndagen d. 27 sistlidne Juli, under påstående stark åska med regn, antändes och totalt nedbrann. Skadan för byggnaden och i närheten deraf varande rågsådd värderas till 75 rubel. — Den 30 i samma månad uppkom vådeld å Timmerbac­ka hemman i sagde by, dervid en foderlada och ett lider nedbrann. Den egaren af hem­manet, kyrkovärdssonen Matts Sandkulla, derigenom tillskyndade skada är värderad Ull 20 rubel.

Så skrevs det i Wasabladet nr 17 / 23.08.1856

Senast uppdaterad 2007-07-10 18:23
 
 
Top! Top!