www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Öb skriver 20.07.1928
Skrivet av Öb   
2008-07-05 12:05
Österbottningen skriver 20.07.1928

Terjärv.

Silverbröllop. Den 30 sistlidne juni hade 25 år förflutit, sedan ord­föranden i lantmannagillet bonden och affärsmannen M. L. Forsén genom äktenskap förenades med sin hustru Selma. I anledning därav hade herrskapet Forsén, ovannämnda kväll till sig inbjudit vänner och bekanta ävensom gil­lets medlemmar.

Gästerna mottogos på gården av de två jubilerande och hälsades välkomna. Aftonen förflöt under glatt och livligt samspråk, omväx­lande med musik, deklamation, sång och »kaffetåren» ej att för­glömma. Tiden gick fort och man tog avsked med många lyckönsk­ningar till de två. Här må det ännu tillåtas att uttala ett hjärtligt tack ävensom en önskan att hr och fru Forsén måtte unnas att ännu leva länge och väl bland en stor barn- och ungdomskara.

Lantmannagillets start. Under kväl­lens lopp refererade värden själv om lantmannagillets bildande även­som dess verksamhet från tidigaste år. Då det kanske kunde intres­sera någon av denna tidnings läsare att erfara, vilka som voro initiativtagare till bildande av Ter­järv lantmannagille, må det ursäk­tas, att jag här från referatet ifrå­ga fritt framhåller något därur. Man samlades till möte i nämnda syfte den 27 december 1902. För­handlingarna leddes av J. E. Hästbacka och som sekr. fungerade lär. V. H. Granö. Följande med­lemmar antecknades: (Ordnings­följd såsom i protokollet.) Matts Bredbacka, Karl Sandkulla, Johan Granbacka, Anders Strand, Leander Stål, Renholt Renlund, Adolf Bexar, Emil Knutar, Karl Hansson, Anders Jansson, Anders Fagernäs, H. G. Wiik, Axel Bexar, Anders Mattsson Furu, Victor Emet, Leander Fors, Matts Sandkulla, Leander Granbacka, Alexander Tim­merbacka, Johan Timmerbacka, Berndt Bergman, Adolf Wiik, An­ders Sandvik, K. J. Sundell, Ren­holt Vidjeskog, Matts Sågslamp, Karl Backlund, J. E. Hästbacka, V. H. Granö, Viktor Forss, Albert Hästbacka och Nils Vidjeskog. I styrelsen invaldes: J. E. Hästbac­ka, Matts Bredbacka, Anders Strand, Alex. Timmerbacka, Axel Bexar, Johan Granbacka, Renholt Vidje­skog, Adolf Wiik och V. H. Granö.

—   Från första början inskrevos således 33 medlemmar, vilket var nog så många. Följer man sedan protokollen, finner man snart nog, att inte gillet startades i onödan, tvärtom. Ty en livlig verksamhet bedrevs både teoretiskt och prak­tiskt på samma gång medlemsan­talet ännu ökades. Även affärsverksamhet upptogs. Sålunda in­köptes bigödsel, kraftföder, maski­ner m. m. -- Allt detta borde uppfordra oss att taga kraftigare tag för att upprycka gilles- verksam­heten, ty ännu återstår oss myc­ket att lära, ty utvecklingen går framåt med stormsteg även på jordbrukarhåll.

Kyrkofullmäktiginstitutionen är en verklighet. Vid kyrkostämma söndagen den 1 juli valdes följande personer till fullmäktige, för Hästbackaby: Elis Granholm, Matts Ravall, Viktor Bexar, Joel Sågfors och Viktor Flöjt. För Kortjärvi: Alfred Manderbacka, Anders Furu, Felix Österbacka, Oskar Skytte och Gideon Dövnäs. För Kyrkoby: A. E. Sandvik, J. H. Granö, Otto Wiik, Teodor Carls­son och Johan Sandvik.

Senast uppdaterad 2008-07-05 12:39
 
 
Top! Top!