www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Teerijärvi - Pohjanmaan Helmi
Skrivet av Vetokoukku   
2008-11-15 09:28
Teerijärvi -
Pohjanmaan Helmi

Niin kuulee monesti sanottavan.

Seutu onkin todella kaunista, mutta se ei ole ai­noastaan kauneus joka on tehnyt paikkakunnasta tunnetun. Ihmisten yritteliäisyys ja eteenpäinpyrkimisen halu ovat jokapuolella helposti nähtävis­sä.

Vuoden 1969 kuntaliitoksen jälkeen Teerijärvi on kuulunut Kruunupyyn suurkuntaan.

Haluamme nyt esitellä vanhan Teerijärven kun­nan alueella olevia yrityksiä. Sieltä löytyy useam­pia tehdaslaitoksia ja lukuisia pienyrityksiä.

Asukkaita Teerijärveltä on noin 2400. Työttö­myys on lähes tuntematon asia.

Avoimuus, itsepäisyys ja ylpeys omista saavu­tuksista ovat tunnusomaisia luonteenpiirteitä ja varmaankin juuri nämä ovat edellytyksiä joita on tarvittu menestymiseen tämänpäivän kovassa liike-elämässä.

Eduskunnassa on teerijärveläisillä melkein aina ollut "oma" edustajansa. Neljä vuotta sitten kun Ragnar Granvik jätti kansanedustajan tehtävät, on "Teerijärven penkki" eduskunnassa ollut tyhjänä. Nyt on pankkijohtaja Helge Smedjebacka ehdokkaana ja vanhana teerijärveläisenä toivotankin hänelle onnea ja menestystä vaaleissa.

1.1.1983 lähtien on Teerijärvi (Kruunupyyn kunta) virallisesti kaksikielinen. Vielä parikym­mentä vuotta sitten vain pieni osa väestöstä puhui muuta kuin ruotsia. Liikemiehille ja yritysjohta­jille suomenkielen taidottomuus oli suuri puute. Nykyisin on melkein "pakko" osata suomea, sillä niin paljon on kuntaan muuttanut suomenkieli­siä joko avioliittojen kautta tai työhön. Kunnanalueeltahan löytyy runsaasti työpaikkoja myös ul­kokuntalaisille, kuten myöhemmistä haastatte­luista käy ilmi.

Aikaisempina vuosina oli maastamuutto Ruot­siin suorastaan muotia teerijärveläistenkin kes­kuudessa. Joka vuosi kesälomien aikana se tulee aina uudestaan ja uudestaan ilmi kun melkein jo­ka toinen auto Teerijärven raitilla on ruotsalaisin rekisterikilvin varustettu.

Teerijärvellä on myös oma kaapelitelevisio. Lä­hetykset ovat melkein joka viikko ja ovat nähtä­vissä keskusantenniin kytketyistä vastaanottimista. Ohjelmat ovat teerijärveläisistä ja heitä koske­vista asioista. Tarmokkaina vetäjinä ja koko homman hoitajina toimivat Christer Lundström ja Elof Granholm. Paljon ovat pojat kuluttaneet vapaa-aikaansa ja varmasti paljon myöskin omia markkojaan saadakseen ohjelmat kasaan ja lähe­tettyä innokkaille katsojilleen.

Teerijärvi on ollut myöskin suuri urheilupitäjä. Nimet Björklund, Knutar, Flöjt, Svartsjö, Gistö ym. saavat vieläkin paljasjalkaisten teerijärveläisten silmät loistamaan.

Tämänpäivän nuorisoa tuntuu kiinnostavan ai­van toisenlaiset harrastukset kuin urheilulliset.

Monia, kaikille teerijärveläisille tuttuja origi­nelleja henkilöitä tulee mieleen, kuten esim. Fallback Oskar. Oskarin kanssa olen samaa mieltä esimerkiksi lentokoneella matkustamisesta. Hän kun Amerikkaan lähteissään tokaisi "Minä en sit­ten lennä yhtään korkeammalle kuin niin että ja­lat maahan yltävät".

Vetokoukku -1983

Senast uppdaterad 2008-11-15 09:33
 
 
Top! Top!