www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Kekkonens svar till Wickman och Haga angående Terjärv
Skrivet av Urho Kekkonen   
2009-03-06 17:40Eduskunnan Herra Puhemiehelle.


Eduskunnan Herra Puhemiehelle jätetyssä, 17 päivälle kuluvaa huhtikuuta päivätyssä kirjoituksessa kansanedustajat Albin Wickman ja Edvard Haga ovat, valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 1 momenttiin viitaten, valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi esittäneet seuraavan kysymyksen:

"Millä perusteilla valtioneuvosto on hylännyt Teerijärven kunnan anomuksen kunnan muuttamiseksi Terjärv-nimiseksi?"

Vastaukseksi tähän kysymykseen saan kunnioittavasti esittää seuraavaa:

Teerijärven kunnanvaltuuston puolesta oli valtioneuvostolle jätetty anomus, että kunnan viralliseksi nimeksi - siis niinhyvin suomen kuin ruotsinkin kielellä - vahvistettaisiin Terjärv. Valtioneuvosto hylkäsi maaliskuun 23 päivänä 1939 anomuksen sillä perusteella, että ehdotetulla nimellä ei ole mitään historiallista tai kielitieteellistä pohjaa.

Tiedot päätöksen perusteista ja asiassa annetuista lausunnoista sekä asian käsittelystä valtioneuvostossa olisivat kysymyksen tekijät saaneet, ja saavat edelleenkin, noudattaen niitä määräyksiä, joita tässä suhteessa on annettu.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1939.

Sisäasiainministeri Urho Kekkonen.


------
Tillägg:
Edvard Haga var jordbrukare från Vörå
Väinö Hakkila var talman (SDP)
Aimo Kaarlo Cajanders regering
Senast uppdaterad 2009-03-06 22:49
 
 
Top! Top!