www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Rättelse i Tärjä best i väädä nr 7
Skrivet av Redaktionskommittén   
2010-12-14 13:18

RÄTTELSE I SENASTE NUMRET AV
"TÄRJÄ BEST I VÄÄDÄ" NR 7

Redaktionskommittén för tidningen beklagar att sidan
14 i tidningen inte ser ut som den borde.
I intervjun som Lilian Alanko gjorde med Jessica Högnabba
har två fel insmugit sig:
- Jessica Högnabbas namn saknades helt i artikeln.
- En mellanrubrik hade försvunnit och tagit en mening
med sig.
Nedan den rätta texten av Jessica Högnabbas intervju: 
 
Top! Top!