www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
En lokalafdelning af Svenska partiet i Teerijärvi (1906)
Skrivet av Tidningen Jakobstad   
2011-04-19 23:00

Notis i tidningen Jakobstad,
no 71, sid 2, 19.09.1906 (onsdag)
Redigering Elof  Granholm 19.04.2011

Sökord: M.E.Kulenius, K.J.Granholm, Viktor Bygdén,
H.Jacklin, J.E.Hästbacka, Rosa Skullbacka, M(atts)
Bredbacka

Den söndag som nämns i artikeln var 16.09.1906


Senast uppdaterad 2011-04-19 23:05
 
 
Top! Top!