www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Barnträdgården
Skrivet av Erik Granvik   
2005-07-13 12:59

BARNTRÄDGÅRDEN


Den 8 januari 1960 öppnades en barnträdgård i Terjärv Kyrkoby av barnträdsgårdslärarinnan, fru Doris Ahlbäck. Barnträdgården, som är privat, är inrymd i lärarinnans hem. Under vårterminen besöktes den av 16 barn i åldern 3—6 år. Under pågående hösttermin är barnens an­tal 12. Arbetet pågår kl. 12—15.

I Terjärv Kyrkoby finnes numera ett stort antal unga föräldrar, som gärna överlämnar sina barn till denna lekskola för några timmar om dagen, medan de själva utför sitt förvärvsarbete. Men eftersom barn­trädgården är privat, har kostnaderna hittills i viss mån inverkat på an­slutningen. Från nyåret 1961 kommer den troligen att övertas av För­eningen Folkhälsan, och därefter kommer kännbara ekonomiska bidrag att kunna påräknas, som gör det möjligt även för familjer med svagare ekonomi att skicka sina barn till barnträdgården.

En liknande privat baraträdgård har även tidigare hållits ett år av stud. fröken Anna Fors i hennes hem i Kyrkoby för snart 50 år sedan.

Erik Granvik

Ur ”Skolväsendet i Terjärv intill 1960”

 
 
Top! Top!