www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Program på hembygdsfesten i Terjärv 07.07.2013
Skrivet av Terjärv hembygdsförening r.f.   
2013-06-06 17:56

 

 

PROGRAM

 

ALLSÅNG

"Nu är det ljuvlig sommar"*

Jussi & Mona-Lisa Grankvist

 

HÄLSNINGSTAL

Kaj Knutar

 

SÅNG

Yvonne Löv & Åsa Hästbacka-Barkar

 

MUSIK

Leif Knutar

 

FESTTAL


Henry Nygård

 

MUSIK

Småbönders Spelmanslag

 

DIKT

Maj-Len Näse

 

ALLSÅNG

Jag älskar min hembygd* (kollekt)

 

ORDET FRITT

 

AVSLUTNINGSORD

 

MODERSMÅLETS SÅNG

 

KAFFESERVERING

 

Välkommen!

Terjärv hembygdsförening r.f.

 

*

Nu är det ljuvlig sommar

 

Nu är det ljuvlig sommar

och stilla helgdagsfrid

den vita häggen blommar

och tyst är lund och lid

Utöver fälten alla

de gröna gräsen gro

och kyrkans klockor kallar

till fridfull helgdags ro.

 

Likt helga hymners toner

går klangen över land

mot högre regioner

vid aftonhimlens rand.

Det är som hopp och minne

mitt hjärta återfick

med lugnet i mitt sinne

och tåren i min blick

 

Jag älskar min hembygd

 

Jag älskar min hembygd vid svallande hav

dess skogar och minnesrika dalar,

där fädernas aska i grönskans grav

om hjältedåd och frihetskärlek talar.

 

Här sprang jag som barn och här lyssnade jag

till ekot bland kummelkrönta hällar

till taltrastens friska, melodiska slag

och bäckens sorl i sommarljusa kvällar.

 

Här stridde min stam ren för tusen år

mot mörker och andelig förvildning

här strider den ännu i dag som i går

för modersmål, för vetande och bildning.

 

O, må den förkovras min fädernebygd

i hugstora tankar och bedrifter

och städse tillväxa i visdom och dygd

och troget skydda fädernas arv och grifter.

 

 

 

Senast uppdaterad 2013-06-20 07:24
 
 
Top! Top!