www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Foto: Konfirmander anno 1963
Skrivet av Malin Åbrandt/Loffe   
2013-07-23 12:52

SKRIFTSKOLKONFIRMANDER ANNO 1963 HÖLL 50-ÅRSTRÄFF I TERJÄRV 16.06.2013

Foto: Malin Åbrandt


Första raden: Maire Vesala (Svartsjö), Kristina Norrena (Bodbacka), Kristina Majors (Nyberg), Eivor Nybäck (Bredbacka), Gunvor och Tor Lindén (kantorsparet).

Andra raden: Margareta Rauma (Djupsjö), Marianne Luoma (Dahlvik), Ulla Kainberg (Sandvik), Gun-Maj Kangas (Nyman).

Tredje raden: Gunnevi Kaustinen (Knutar), Marléne Hatt (Hästbacka), Maj-Britt Vikström (Karlström), May Furu (Ahlsved), Barbro Ahlholm (Knutar), Birgitta Österbacka.

Fjärde raden: Peter Döfnäs, Stig-Gustav Vistbacka.

Femte raden: Bertel Lindvik, Tage Lillrank, Kaj-Gustav Österlund, Elof Granholm, Kaj Knutar, Bengt Hästbacka.

Sjätte raden: Kaj Forsén, Greger Forsbacka, Christer Forsberg, Karl-Erik Sunabacka, Guy Kaitajärvi, Vilhelm Dahlvik, Håkan Byström, Torolf Nygård.

Sjunde raden: Göran Långbacka, Stig-Göran Jakobsson, John Åsvik, Boris Kolam, Nils Vidjeskog, Peter-Anders Storrank, Leif Björklund, Jan-Erik Norrkniivilä, Ulf-Peter Granö.

 Här kan du göra personerna ovan 50 år yngre!

 

Senast uppdaterad 2013-07-23 15:45
 
 
Top! Top!