www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
TUS 70 ÅR - TUS har gjort både mätbara och omätbara idrottsresultat
Skrivet av Susann Lillrank   
2013-09-03 12:54

 

TUS 70 år:

TUS HAR GJORT BÅDE MÄTBARA OCH

OMÄTBARA IDROTTSRESULTATIdrottsföreningen TUS firade sitt 70-års jubileum i veckoslutet. De egentliga jubileumsfestligheterna inleddes på söndagen vid sportstugan, där programledaren Stig-Gustav Forsbacka kunde hälsa en talrik publik välkommen. Den nyblivna och aktiva 70-åringen fick ta emot många gratulationer och uppvaktningar, inte minst från grannklubbarna.

Bland publiken fanns det många som var med på den tiden då klubben ännu var ung. En av dem var Alfred Fogelström, föreningens första ordförande. Han tilldelades titeln hedersmedlem jämte åtta andra personer, som gjort stora insatser inom idrottslivet i Terjärv.

Dagens festtalare var Stig Häggblom, känd från Hbl-sporten bl.a. Han berörde i sitt tal resandet och konstaterade att ungdomarna ofta sporras med idrottsresor. Men idrotten borde alltid vara det viktigaste.

Den nyblivna sjuttioåringen fick således ta emot många gratulationer och lyckönskningar. Bland dem som uppvaktade var Svenska Finlands Idrottsförbund, Finlands svenska skidförbund, Österbottens idrottsdistrikt, Kronoby kommun, föreningar och idrottsklubbar i kommunen, Sparbanken och olika företag i Terjärv samt enskilda personer, och idrottsklubbar på olika orter i Finland.

På en 70-års dag faller det sig naturligt att blicka tillbaka på den tid som varit. Många av uppvaktarna erinrade sig också i söndags de framgångar och goda resultat som Terjärv US under åren kunnat visa upp. Man mindes med beundran namn som Storrank, Björklund, Flöjt, Kaitajärvi m.fl. men man mindes också med tacksamhet föregångarna och ledarna inom TUS.

—   I Terjärv har idrotten alltid haft stor betydelse för bygdens folk. Man har alltid haft en idrottsintresserad ungdom, goda ledare och arrangörer. TUS har alltid varit en förening att lita på . Den sakkunskap och optimism som Terjärv-supportrarna visar är imponerande. — Detta var några av de ord som riktades till föreningen i samband med uppvaktningarna och lyckönskningarna.

Torolf Fröjdö, som uppvaktade på Kronoby kommuns vägnar, betonade också den fostrarroll som en idrottsförening har.

Icke mätbart

—  Det är vanligen resultaten i tid och meter som räknas och syns mest, medan fostrardelen lätt glöms bort trots att det är en synnerligen viktig del av idrotten. Ungdomarna fostras i viljan att segra, i viljan att göra insatser för kamraterna, laget och samhället. De lär sig att underkasta sig idrottens oskrivna regler och de får också lära sig möta motgångar. Idrotten spelar en viktig roll i fostran av samhällsmedborgare, sade Torolf Fröjdö då han gratulerade och tackade för de mätbara och icke-mätbara insatser som TUS gjort.

Ragnar Granvik uttalade sin tacksamhet över vad TUS gjort för hembygden, då han lyckönskade å Terjärv Hembygdsförenings vägnar.

— Sporten har berikat Terjärv och den har utfört ett gott PR-arbete över hela landet, ja till och med utöver Norden.

Efter uppvaktningarna, hyllningstalen och telegrammen blev det Erik Stenvalls tur att berätta om hur historiken över Terjärv US kommit till. I sitt tal tackade han hemmaredaktionen som hade tillsatts och som hade gjort historikens tillkomst möjlig.

Terjärv blåsorkester uppträdde därefter med Emigrantmarschen och försatte publiken i rätt stämning före kaffet och jubileumstårtan. Under pausen samlades folk här och där i små grupper och naturligtvis diskuterades det idrott också då, så att diskussionsvågorna gick höga. Efter att alla hade låtit sig väl smaka av tårtan stämde Terjärv manskör, som var starkt decimerad på grund av resor och annat, upp med Sommarmarschen och framförde ytterligare två sånger. Småbönders spelmanslag under Jan-Erik Granbackas ledning bidrog med ytterligare musikaliska inslag.

Festtal

Dagens festtalare Stig Häggblom, känd från Hbl-sporten, berörde i sitt tal resandet och dess effekter, samt relationer människor emellan.

— Idrottsledare sporrar ofta   ungdomarna   med   resor, men det är viktigt att komma ihåg att själva idrottandet alltid måste komma i högsätet, sade han bl.a.

Stig Häggblom har själv levt ett kringflackande liv som sportjournalist. Yrkesvalet gjordes redan vid tio års ålder och det var betingat av reslusten och aptiten på att studera livet i andra länder. Och han har inte ännu fått nog, berättade han.

Vid jubileumsfestligheterna på söndagen utnämndes följande personer till hedersmedlemmar i TUS: från vänster Alfred Fogelström (föreningens
första ordförande), Rafael Björklund, Arne Pajunen, Levi Flöjt, Lauri Knutar, Per Skullbacka, Bror Storrank, Torsten Gistö och Bernhard Sjölind.
(Bild: Susann Lillrank)


Vid jubileet utdelades även förtjänstmärken och diplom av olika slag till personer som uträttat ett förtjänstfullt arbete inom föreningens regi. Till hedersmedlemmar utnämndes Alfred Fogelström, Rafael Björklund, Arne Pajunen, Levi Flöjt, Lauri Knutar, Per Skullbacka, Bror Storrank, Torsten Gistö och Bernhard Sjölind.

Bland publiken fanns det således många veteraner som var med på den tiden då det så att säga begav sig. En av dem var Börje Strandvall, som vid jubileumsfestligheterna underhöll publiken med några episoder från gångna dager. Också Åke Ravall, mångårig sekreterare i Terjärv US men numera bosatt i Sverige, befann sig bland publiken.

— I många stora föreningar prepareras ungdomarna med otillåtna medel, som kan ha svåra biverkningar, allt bara för ära och pengar. Då är det inte längre fråga om en sund själ i en sund kropp. TUS är lyckligt lottad som inte behöver vara med i denna karusell, sade Åke Ravall bl.a.

Ordförande Harry Byskata avslutade festligheterna med att tacka alla som uppvaktat och medverkat.

Susann Lillrank

Reportage i Österbottningen,
Nr 149, 06.07.1982, sid 1,3


Redigering Elof Granholm 03.09.2013

 

Senast uppdaterad 2013-09-04 10:32
 
 
Top! Top!