www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Ur kyrkoarkivet: Kyrkan, kyrkoherdarna, klockarna och nådarbetarna
Skrivet av Edith Österlund/Terjärv församling   
2013-11-14 15:44

KYRKAN

Teirijervi Capell i Cronoby befinnas vara funderadt år 1667 och samma tid till väggar och tak uppbygd, Hvarom Colamb Boerne Anders, Daniel och Mårten Olofs söner sig mäst winlagt. För det och för visso bråkat att dän första av dässa Bröderna äfven giort predikostolen.

Orsaken hvarför dässa Capell-Boer som då voro äi öfver  19 Bönder, åtogo sig dätta arbete, war, att de oftare kunde bevista dän almänna Gudstiensten, hafwa närmare efter Prästen med förefallande nödvändigheter, och enkannerligen för gammalt och Siukligt folk. Så och för där upväxande späda ungdomen som äi kunde komma utföre till Moderkyrkian. Och som de till dänna bygnad intet hade någon hielp af andra församlingar,betiente de sig af till egit arbete så gott de kunde, utan främmande Byggmästare.

År 1669 Doca IV, p Epiph. som då inföll på dän 31, januarii, blef denna kyrkia invigd af då varande Kyrkioherden och Probsten Jacob Brennerus då äfven första Predikan och Mässa af honom skiedde och Kyrkian vardt kallad ”WÅR FRÄLSARES KYRKA"KLÅCKARE:

Hans Andersson Från Colamb, född in Dec,1663. hvilken med egen omkostnad uptagit Klockari bostället.

Matts Ericsson ifrån Harabacka medverkade i kyrkian ifrån år 1725, då han afled 1748 den 9 Januari.

Henrik Matzson ifrån Storby i G.Carleby ifrån 1748 den 28 augusti till den 9 augusti 1785 då han afled.

Gustaf Holmsten från Wexala i Nykarleby, tilförene Klåckare i Purmo, ifrån 1785 i Maji till den 17 januari 1826, då han afled - uti hvilkens ställe tilträdde Anders Nilsson Sågslampi.

År 1828 kom en ny klåckare efter Gustaf Holmsten, t.f. Anders Nilsson Sågslampi.

Kl. G Holmsten var vid sin död den 17/1 1826, 79  år 11 mån.och 15 dagar gl.och dog av bröstfeber. Hans första hustru kl.Enkan Anna Holmsten,född i Phiteå, dog den 26 april 1787 av hetsig sjukdom.

(Enligt kyrkoarkivet i Terjärv)L ÄRARNA vid Denna Församling ( Teerijärvi ) hafva varit följande:

KYRKOHERDAR:

Jacobus Henrici Brennerus,Wasaensis.Cräpositus. Mort.1685 d 13 jan.

Jacobus Ristrenius ifrån 1687.

Mag. Jacobus Falander.G.Carlebyensis.Cräpositus. ifrån 1689 till 1704.

Mag. Eric Cajanus botcanmioensis, Cräpositus. ifrån 1704 till 1737.

Mag. Gustafvus Juslenius, Åboensis Precpositus.

Mag. Eric Juselius, Nykarlebyensis ifrån 1776 till 1791. mort 1791 20 maij.

Mag. Henric Aulin Nykarlebyensis,Präpositus Contraktus ifrån 1794 till

Mag. Fredric Juvelius ju nior, G.Carlebyensis. död 15/1 1825.

Mag. Carl Fredric Alcenius, Evijerviensis  ifrån 1/5 1828 till 1/5 1842. död 15/10 1838.

Anders Gustaf Kihlman, Wasaensis ifrån 1842. död 1852.

Mag. Adolf Cajanus ifrån 1853.Nådarbetar:

Carolus Werander, Wöråensis ifrån 1671 till 1699. mort 1699 d.18 junii.

Mathias Meilund, G.Carlebyensis, ifrån 1700 till 1702. mort 1702 in Martii.

Gabriel Werander Junior, Cronobyensis ifrån 1703 till 1731 mort 1731 d.22 Maij.

Laurentius Häggman, f.29 jan.1703. Westrobotnia Pithensis, adjunctus Sacellanus med Församlingens kallelse och underhåll till 1732, då han blev ordinarius till och med 1758.  mort 10 dec.1758.

Mag. Georg Mathesius, Pyhäjokiensis ifrån 1760 till år  1781 d.8 april då han fick Transp. till Malax och Solvo Sacellanie.

Mathias Kiöping Malaxensis ifrån 1781 till 1794. mort där 21 maji.

Sven Abraham Fontell Wasaensis, ifrån d.5 aug.1795. mort den 20 aug.

Mag. Jonas Reinhold Granlund Wasaensis ifrån den 25 april 1821 till den 18 september 1839. mort den 18/9 1839.

Lars Schalin Wasaensis från den 1/5 1842 till år 1847. Nådår äfvensom Tjensteår till den 1 maji 1850.

Carl Josef Häggström Wöråensis ifrån den 1 Maji 1851 till den 1 Maju 1863, då han afflyttade till Lillkyroensis kapellan distrikt.

Josef Wilhelm Fontell förr i Christinestad, ifrån den 1 Maji 1863, till 1/5 1871, då han flyttade till Wörå.

Johan Oskar Bergroth, interimspredikant under 4 års tid, flyttade till Evijärvi.K Y R K O H E R D A R:

Karl August Mellberg född i Willnäs, kom 1/5 1875 från Nystad, flyttade 1/5 1889 som kapellan till Parikkala. Prost, Fil.Mag.

A. Saarinen Interm. predikant.

Johan Wilhelm Fontell född i Sund, kom från Hammarland 1/5 1890, flyttade till Malaks 1/5 1900.

Isak Elenius och Henrik Lindgren mellanpräster.

Ernst Gustaf Appelberg född i Wasa, kom 1/5 1901 från Solf, flyttade 1/5 1917 till Nykarleby. Prost.

Erik August Isidor Eriksson, f.18.5.1879 i Lemland, kom 1/5 1917 från tjänst som resetalare i Sv.luth. evangeliföreningen, fl. till Pernå 1/5 1937. Prost.

John Runar Alfred Weckström, f.22.9.1906 i Kristinestad, kom från Jakobstad 1/5 1937, där han tjänstgjort som ex.off.adj. Prost.


(Från Terjärv kyrkoarkiv)


EÖ (Edith Österlund)

Ur ”Släkt och Hävd nr 7/1964”

Scannat och redigerat Elof Granholm 14.11.2013

Senast uppdaterad 2013-11-14 16:04
 
 
Top! Top!