www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Teerijärviafton i Helsingfors
Skrivet av Hbl   
2005-08-15 12:57

Teerijärviafton i Helsingfors.


Det har blivit god sed att här i Helsingfors och närmaste omnejd boende Terijärvibor samlas två gånger i året till samkväm. Oaktat dessa hembygdsaftnar fortgått flere år, har intresset icke slappnat utan tvärtom. En sådan afton har all­tid en egenartad stämning och trev­nad med sig och är därför en av de mest efterlängtade och angenä­ma man får vara med om här i Helsingfors.

Hembygdsaftonen förra lördags i Balders lokal hade lockat över 100 Terijärvibor. Och samvaron präg­lades av både allvar och glädje. En musiktrio angav genast den rätta stämningen genom Terijärvi-brudmarschen, varefter lärar A. Hedlund hälsade hembygdsborna och uttalade sin glädje över att både »Kyrkbys», »Hästbackboa», »Kolamboa» och »Kortjäboa» in­funnit sig. Alla byar i den kära hemsocknen voro representerade. Så utförde en damkör i hembygds­dräkter flera anslående folkvisor med pianoackompanjemang och med stort nöje lyssnade man under aftonens lopp till violindueller, solo­sång och deklamation av unga amatörer. Det var mycket av den sorten, ty Terijärviborna äro ett musikintresserat släkte. Ett av Parus Aters friska och näpna teater­stycken utfördes riktigt »con amore» och tvenne Terijärvigummor sjöngo och berättade om sin ungdomstid i Terijärvi. »Hä va rolit ti lyys å på döm». Även kaffet bidrog till den familjära och glada stämning, som var rådande, och vid avske­det frågade många: »När blir nästa Terijärviafton?»

 

Hbl  04.12.1925

 
 
Top! Top!