www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
TUS 80 år - från jubiléet
Skrivet av Pamela Granskog   
2016-10-17 11:38

 

 

Magnus Ståhlberg festtalade på TUS-jubileum: 

Idrotten står inför stora förändringar

 

Ett hundratal personer deltog på lördagen i TUS 80-årsfest vid Sportstugan. I sitt festtal framförde vite-häradshövding Magnus Ståhlberg några tankar kring förändringar i Finlands idrottsliv.

Ståhlberg påpekade att man i dag står närmare strukturella och organisatoriska förändringar inom idrottslivet i Finland än man någonsin tidigare gjort. Han vidhöll att orsakerna till de förestående förändringarna var att Statens idrottsråd fått en aktiv ordförande, d.v.s. Harri Holkeri, som föresatt sig att lyckas med omorganiseringen. Konsensusandan som rått i ett decennium är ej så intakt längre, vidhöll Ståhlberg, och konstaterade att den "färgsvit" som för 15-20 år sedan rådde inom statlig idrottsförvaltningen inte längre existerar.

— Slutligen har vi den resultatbaserade anslagsfördelningen, som inte uppskattas av alla idrottsrörelser, påpekade Ståhlberg.

Han ansåg att dessa behov var tillräckliga för att drastiska förändringar skulle vidtas, men han påpekade att man måste söka en överenskommelse som var acceptabel för alla.

Enligt Ståhlberg är den grundläggande målsättningen att säkra idrottslivet i Finland.

Nytt samfund

Det nya samfundet, eller det nya riksidrottsförbundet, grundas av de nuvarande centralidrottsförbunden och stiftande medlem är bl.a. grenförbunden och övriga riksomfattande organisationer.

Ur distriktssynvinkel ansåg Ståhlberg att de finlandssvenska distrikten kunde bilda en skild region.

— För de finlandssvenska rörelsernas del är dock planerna något oklara eftersom vi inte vet hur den regionala gränsdragningen genomförs och hur den svenska servicen bevaras.


Magnus Ståhlberg konstaterade att Finlands svenska centralidrottsförbund har försökt ta ställning till planerna.

—    Den nya organisationen måste vara tvåspråkig och fortsättningen för Sportpressens och Vår idrott måste tryggas.

Vidare påpekade han att unga idrottslöften måste beredas träningsmöjligheter vid Norrvalla och Solvalla.

— Ytterligare bör idrottsdistrikten i Österbotten få en egen servicepunkt här uppe. Alla målsättningar uppfylls inte, men det krävs bestämdhet, sunt förnuft och diplomati, ansåg Ståhlberg.

Han konstaterade att det på finskt håll finns ett passivt intresse för den svenska verksamheten och att man nu bör aktivera detta intresse.

—  Den nuvarande regeringen godkänner antagligen dessa huvudlinjer, medan en annan sammansättning kan ändra på planerna. Enligt min bedömning har vi inte ännu sett slutet på historien, men vi kan aktivt bidra genom att ge styrka och stöd åt beslutsfattarna, avslutade vicehäradshövding Ståhlberg.

En sund själ i en sund kropp

TUS ordförande Tom Byskata poängterade i sitt hälsningstal att TUS huvudsakliga uppgift är att finnas till för de unga.

—  Grunden är att göra idrotten till en lek som skapar kamratskap och är värd att utövas.

Han påpekade att TUS i tiderna har kämpat med olika problem, t.ex. ledarbrist och ekonomi.

—     Städerna erbjuder idrottsanläggningar och hallar byggda med statliga och kommunala medel som sällan når ut till glesbygden.

Byskata poängterade dock att detta inte hindrat TUS. I dag äger man bl.a. en sportstuga och håller på med att bygga en ny sportplan.

—  TUS vill verka för en sund själ i en sund kropp, konstaterade ordförande Tom Byskata.

Sportigaste inslaget

Terjärv Damkör under ledning av Stig-Gustav Forsbacka stod för det överlägset sportigaste inslaget. Årsfesten till ära spurtade damerna in genom dörren iklädda skiddräkter, joggingoveraller och mössor och serverade en ny text till melodin "Vid en källa". Det är frågan värt om TUS-aktivisterna tidigare gymnastiserat så spänstigt under damkörens ledning?

Terjärv Hornorkester och Småbönders spelmanslag spelade under Jan-Erik Granbackas ledning och Småbönders Damkör och Terjärv Manskör sjöng under Stig-Gustav Forsbackas ledning. Bernhard Sjölind gav en omväxlande historik över TUS och Harry Byskata höll avslutningsorden. Programmet leddes av Hans E Långbacka.

Följande personer erhöll TUS förtjänsttecken: Tom Byskata, Jan-Olof Granö, Arja Granö, Mikael Byskata, Bernt Storbacka, Ingegerd Rantala, Boris Långbacka, Boes Ravall, Jan-Peter Högnabba, Tage Skytte, Hans Sandström, Bo Forsén, Gun Gistö, Börje Flöjt, Sten Stenström, Jan-Erik Norrkniivilä, Bjarne Byskata, Sirkka-Liisa Hästbacka, Alf Björk, Stig-Gustav Bredbacka, Guy Knutar, Elof Granholm, Elof Långbacka, Bengt Ahlsved, Hans E Långbacka. Torolf Granvik erhöll Finlandssvenska skidförbunds medalj.

Pamela Granskog

Österbottningen 02.08.1992, sid 3

Redigering Elof Granholm 16.10.2016

Senast uppdaterad 2016-10-17 12:10
 
 
Top! Top!