www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Öb skriver 11.03.1933
Skrivet av Öb   
2005-09-17 08:22

Öb skriver

Terjärv.

 

Nykterhetsföreningens årsmöte för­siggår, enligt annons, i dagens blad i Kyrkoby folkskola söndagen den 12 dennes kl. 3 e. m.

 

Svenska folkpartiets lokalavdelning i Terjärv höll sitt årsmöte i kommunal­stugan senaste torsdag kväll. I tur att avgå ur styrelsen voro Rosa Skullbac­ka och Viktor Vistbacka, varjämte ny­val efter avlidne, i tur avgående med­lemmen Joel Sågfors skulle förrättas. I st.f.. Rosa Skullbacka, som bestämt undanbett sig återval, invaldes Albin Wickman i styrelsen. Viktor Vistbacka återvaldes och i st.f. Joel Sågfors in­valdes Elis Granholm.— Till ordf. för lokalavdelningen nyvaldes ekonomierådet J. E. Hästbacka. — Att represen­tera Terjärv vid medborgarmötet i Helsingfors i anledning av den äktfinska aktionen mot statsuniversitetet ut­sågos viceh. Alfr. Forss och ekonomie­rådet J. E. Hästbacka. — Beslöts verka för ett återupplivande av arbetet genom att hålla möten i olika byar under årets lopp.   Början skall göras i Ter­järv kyrkoby den 26 dennes, varvid bl. a. ek.rådet Hästbacka håller tal. Årsmötet var fåtaligt besökt.

 

 

 

Öb 11.03.1933

 
Senast uppdaterad 2005-09-17 22:28
 
 
Top! Top!