www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Öb skriver 04.07.1933
Skrivet av Öb   
2005-09-17 23:14

Terjärv.


Kommunalfullmäktige behandlade vid sitt senaste sammanträde bl. a. följan­de ärenden:

I centralnämnden för de kommunala valen invaldes till ordf. A. E. Sandvik, viceordf. Alfr. Fogelström, ledamöter Elis Granholm, J. H. Furu och K. E. Videskog, suppl. N. F. Sandberg, Einar Vistbacka, Hugo Forsander och Oskar Furu.     

I valnämnden för västra röstnings­området valdes Ture Sågfors ordf., Ar­tur Nygård viceordf. och Hugo Bexar, med Viktor Bexar, Emil Smedjebacka och Anselm Forsbacka som suppl.

I östra röstningsområdet valdes Ed­vard Storbacka ordf., Hugo Forsander viceordf. och Fride Högnabba, med Uno Sandvik, Uno Vidjeskog och Uno Dalhvik som suppl.

I mellersta röstningsområdet valdes Otto Sundblad ordf., Teodor Carlsson viceordf. och Hugo Särs, med Otto Wiik, B. B. Bergman och Fride Sand­vik som suppleanter.

Till kommunens ombud vid kommu­nalkongressen i Karis den 7—8 juli valdes ekonomierådet J. E. Hästbacka.

Genom en skrivelse från ordföran­den i Svenska folkhälsans lokalavdel­ning härstädes gjordes förslag om införande av rationell tandvård bland folkskoleleverna. Förslaget, vilket var detaljerat uppgjort även vad utgifterna vidkommer, understöddes livligt och godkändes av fullmäktige. För detsamma beviljades för innevarande år 1,000 mk.

Tillbyggnaden vid högre folkskolan i Kolamby har slutgiltigt avsynats ge­nom hrr Alfr. Fogelström, Oskar Furu och Hugo Bexar samt godkändes av fullmäktige.  

 

Öb 04.07.1933

Senast uppdaterad 2005-09-17 23:50
 
 
Top! Top!