www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Bondsonen som blev länsman
Skrivet av Helge Smedjebacka   
2005-10-17 13:25

Bondsonen som blev länsman

 

Den 21.3.1856 föddes Leander Henrichsson på Kull hemman i Pedersöre. Följande år flyttade föräldrarna Henrich Henriksson f. Svart (24.12.1782-3.5.1859) och Lisa Mattsdr. f. Elgbacka (25.3.1815-22.5.1902) tillbaka till Hästbacka, då man köpte Nygård hemmansdel av Smedjebacka hemman N:o 6.

Leander var den yngste i barnskaran som omfattade 4 barn, då man återkom till Terjärv. Äldste sonen Anders hade gift sig i Purmo och tagit namnet Haapbacka. Emedan fadern dog redan 1859 då Leander var blott 3 år, kom han att växa upp hos brodern Matts Henriksson sedermera Smedjebacka-Nylund i dennes hem på Ny­gård. Enligt uppgifter som Pentti Teno forskat fram, reste Leander till Helsingfors föra att besöka någon skola under 1870-talets senare del. Vilken skola det var fram­går inte.Han kom synbarligen att avtjäna värnplikt eller ta värvning i Finska Skarp­skyttekompaniet i Helsingfors 1879-80 varefter han senare 12.09.1881 flyttades till Vasa skarpskyttebataljon därhän samtidigt antecknades som yngre und.officer i 4:e kompaniet. Den 29.9.1881 blev han äldre und.officer och överfördes till bataljo­nens andra kompani den 26.41882. Den 3.5.1883 befordrades Leander som numera hade namnet Nyholm, till fältväbel. Den 21.8.1884 belönades han med silvermedal­jen (silfvertreoron) och S:t Annas riddartecken år 1894.

År 1895 flyttade han till Vasa läns kansli och erhöll fastställelse på vaktmästartjänsten den 20.5.1895. Genom praktik och självstudier fick han dispens till att söka länsmanstjänster år 1912. Samma år belönades han även med guldmedalj för långvarig och utmärkt tjänstgöring i förvaltningen. Under samma år tjänstgjorde han sedan som t.f. länsman i Vörå, Lappfjärd och Alajärvi.

Den 29.3.1913 utnämndes han till ordinarie länsman i Replot, därhän stannade till den 29.1.1920 då han förflyttades till länsmanstjänsten i Närpes. Där verkade han sedan till sin död 1924. Han är begraven på kyrkogården i Närpes alldeles nära kyrkan. Av hans söner gick sonen Ture i faderns fotspår och var bl.a. länsman i Vörå. Sonen Hugo kom att tjänstgöra största delen av sin livstid i Pankakoski på pap­persbruket där, som inköps- och försäljningschef. En av Hugos döttrar, Inga gifte sig med Pentti Teno, vilken som ivrig släktforskare gjort omfattande utredningar om Hästbacka- och Sunabackasläktena.

 

Helge Smedjebacka

Ur "Hästbacka från 1500-tal till nutid" - 1995

 

 
 
Top! Top!