www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärvbor som studerat vid Nykarleby seminarium 1873-1923
Skrivet av K.J.Hagfors   
2005-10-23 13:21
Nykarleby seminarium 1873—1923
av Karl Johan Hagfors
 
UR SEMINARIETS MATRIKEL
 
Terjärvbor eller studeranden som haft anknytning till Terjärv
 
Ahlsved, Matts, f. 2.11.1852 i Teerijärvi. Dimitterad 1878. Landskanslist i Wasa. Död.
 
Bexar, Johan Edvard, f. 7.2.1878 i Teerijärvi. Dimitterad 1901. — Lärare vid folkskolan i Solv sedan 1901. — Ordförande i lantmanna- och ungdomsföreningen, kommunalt verksam, ordförande i Solv sparbanks styrelse, t. f. folkskoleinspektör i Kaskö distrikt en del av 1921—22 samt höstterminen 22. — Gift 1906 med Anna Mitts.
 
Dahlbo, Runar Gabriel, f. 13.10.1897. Dimitterad 1921. — Vikarie vid Kolam folkskola i Teerijärvi 1922—23.
 
Fogelström, Erik Alfred, f. 26.12.1886 i Munsala. Dimitterad 1910. — Vikarierande lärare vid folkskolan i Pensala, Munsala, höstterminen 1910, ordinarie i Teerijärvi kyrkoby sedan början av 1911. — Kommunala uppdrag. — Gift 1922 med Margit Holmstén.

Forsander, Johan Emil, f. 14.4.1872 i Teerijärvi. Dimitterad 16 juni 1894. — Lärare i Hirvlax, Munsala, 1894—97, i Kållby, Pedersöre, sedan 1897. — Deltagit i det fria folkbildningsarbetet, i det kommunala och politiska livet; innehaft flere förtroendeuppdrag. — Utgivit i tryck Förberedande kurs i geografi för folkskolor. — Studieresor i Sverge. — Gift 1899 med lärarinnan Julia Ahlbäck.

Fors, Gustav Alfred, f. 4.8.1874 i Teerijärvi. Dimitterad 1896. Pedagogieexamen 1911, i svenska språket 1912. — Lärare vid folkskolan å Storgård, Pargas, 1896—1912, i Malm, Pargas, sedan 1912. — Gift 1902 med Irene Johanna Ekman.

Furu, Johan Herbert, f. 31.8.1891 i Teerijärvi. Dimitterad 1916. — Lärare i Teerijärvi sedan 1916. — Kommunala uppdrag, verksam för idrott bland ungdomen. — Gift 24.8.1920 med Anna Elvira Björk.

Granvik, Anton Joel, f. 2.11.1892 i Teerijärvi. Dimitterad 1915; pedagogieexamen. Därefter lärare vid folkskolan i Nedervetil; tjänstledig därstädes 1920—21, varunder t. f. lärare i Gamlakarleby. — Medarbetare i tidningen Österbottningen. — Gift 1915 med Ellen Blomström.

Granö, Matts Leander, f. 25.5.1894 i Teerijärvi. Dimitterad 1916. — Vikarierande lärare vid svenska folkskolan i Tölö, Helsingfors, januari och februari 1917, i Näsby, Närpes, mars 1917—februari 1918, i Rekipeldo, Wörå, 1918—19, ordinarie lärare därstädes sedan sistnämnda år. — Gift 1921 med lärarinnan Aina Svedberg.

Granö, Viktor Herman, f. 6.2.1878 i Teerijärvi. Dimitterad 1901. — Lärare i Teerijärvi. Död i lungsot.

Hedlund, Anders Artur, f. 1.5.1876 i Teerijärvi. Dimitterad 1897; studerat vid Helsingfors musikinstitut samt musikteori och kompositionslära för professor E. Melartin; studerat pedagogi vid universitet. — Lärare vid Helsingfors folkskola sedan höstterminen 1897; biträdande sånglärare därstädes i 15 år, nykterhetslärare 5 år, sång- och musiklärare vid Helsingfors arbetarinstitut. — Verksam inom nykterhetsföreningen och som ungdomsledare. Såsom instruktör för kulturella sammanslutningar, bereste svenska Finland 1920—21.

Högnäs, Emil Artur, f. 13.12.1887 i Nedervetil. Dimitterad 1910; pedagogieexamen — Lärare i Kolam, Teerijärvi, sedan 1910. — Genomgått fullsändig lyceikurs, deltagit i en akademisk fortsättningskurs för folkskolan 1920—21.

Kulenius, Matts Evert, f. 8.3.1879 i Teerijärvi. Dimitterad 1902. — Lärare vid folkskolan i Kolam, Teerärvi, 1902—08 samt 1909—10, t. f. lärare i Rödsö, Gamlakarleby, 1908—09, ordinarie i Gamlakarleby stad sedan 1910, varest föreståndare sedan 1920; slöjdlärare vid Gamlakarleby mellanskola.— Verkat som F. S. N:s och S. Ö. U:s resetalare, Sv. F. P:s kretssekreterare, Svenska församlingens i Gamlakarleby ordförande, som föredragare och valledare. — Medlem av kyrkofullmäktige, kyrkorådet och stadsfullmäktige i Gamlakarleby samt haft andra förtroendeuppdrag, medlem av svenska Finlands folkting, riksdagsman 1923. — Gift 1902 med Matilda Dahl.

Lundström, Johan, f. 14.6.1863 i Kronoby. Dimitterad 1886. — Lärare i Teerijärvi, Nedervetil, Kronoby och Gamlakarleby. Dog 1889 i lungsot.

Pasén, Vilhelm Rudolf, f. 18.12.1902 i Teerijärvi. Dimitterad 1922. — Lärare i Djupsjöbacka, Teerijärvi.

Pass, Gustaf Wilhelm, f. 26.11.1877 i Purmo. Dimitterad 1901. — Lärare vid Djupsjöbacka folkskolan i Teerijärvi. Lutherska evangeliska föreningens resetalare. — Gift med Sofia Storkamp. Avled 1919.

Roos, Elsie, f. 26.4.1900 i Kannus. Dimitterad som hospitant 1922, student, folkskolan i Teerijärvi kyrkoby sedan 1.8.1922.

Sandkulla, Alexander, f. 7.9.1859 i Teerijärvi. Dimitterad 1882. Lärare i Nedervetil och i Gamlakarleby stad. Död i lungsot.

Still, Johannes, f. 24.1.1868 i Kronoby. Dimitterad 1888. — Ordinarie lärare i Pörtom 1888—93, i Småbönders, Teerijärvi, 1893—98, i Tammerfors sedan sistnämnda år. — Sekreterare i De ungas kristlliga förening i Tammerfors. Religiösa uppsatser i tidningar och tidskrifter. — Gift 27.6.1894 med lärarinnan Lydia Fredriksson.

Sundell, Karl Julius, f. 7.5.1864. Dimitterad 1885. — Lärare i Kovjoki, Nykarleby, 1885—91, varefter i Teerijärvi till 20.12.1910, då avsked med pension.—Verksam kommunalman, postkontors- och sparbanksföreståndare. — Gift 1899 med lärarinnan Mimmi Forsström. Död.

Wideskog, Karl Engelbrekt, f. 27.11.1880 i Teerijärvi. Dimitterad 1904. — Vikarie vid folkskolan i Öster-Yttermark, Närpes, 1904—05, i Teerijärvi kyrkby 1906—07, i Knivsund, Kronoby. 1907—08; ordinarie lärare i Hästbacka, Teerijärvi, sedan 1908. — Ordförande i Teerijärvi ungdomsförening 3 år.

Winell, Alfred Napoleon, f. 28.10.1862 i Gamlakarleby landsförsamling. Dimitterad 1883. — Lärare vid första folkskolan i Teerijärvi 1883—86, i Hindersby, Kyrkslätt, sedan 1886; lärare vid söndags- och aftonskolor samt fortsättningskurser. Livlig föredragsverksamhet; ledare för gymnastik-, sång-, nykterhets- och ungdomsföreningar. T. f. klockare och orgelnist i Kyrkslätt under några år.— Utgivit under 15 år Kyrkslätt kungörelser. — Intresserad kommunalman och fortfarande kommunfullmäktig. Ordförande i Svenska folkpartiets styrelse. Varit lokalchef för Kyrkslätts skyddskår, fortfarande kompanichef för oldboys. Medlem av Universella Broderskapet och Teosofiska samfundet sedan 1904. — Utgivit ett litet brottstycke av Blad ur min framtidsreligion och Karta över Kyrkslätt socken. Flitig korrespondent till tidningar. — Gift 1889 med Kathinka Hansen. Studieresor i Sverge och Tyskland.

Åfors, Ernst, f. 25.4.1882 i Teerijärvi. Dimitterad 1904. — Lärare i Mossala, Houtskär, varifrån avgick och reste till U. S. A.Senast uppdaterad 2005-10-23 13:23
 
 
Top! Top!