www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Präster som bott i Terjärv
Skrivet av HY universitetsmatrikel   
2005-10-26 09:09

Präster som bott och avlidit i Terjärv och studerat vid Helsingfors Universitet under perioden 1640-1852 

Henkilötiedot

Yo Uppsalassa 22.8.1661 Karl Werenius, myöhemmin Werander Carolus Gustavi, Ostrobotniensis U286. Vht: Vöyrin nimismies Gustaf Gabrielsson († ennen 1646) ja Katarina Andersdotter Frosterus. Gustaf Gabrielssonin isä oli Pohjanmaan lainlukija Gabriel Påvelsson († 1636) ja veli Vöyrin kirkkoherra Christiernus Gabrielis Wernberg (yo Uppsalassa 10.1626, † ~1683). Ylioppilas Uppsalassa 22.8.1661 Carolus Gustavi Werenius Ostrobothniensis Äfven Werander. — Teerijärven kappalainen 1671. † Teerijärvellä 18.6.1699.

Pso: (jo 1675) Maria Brehmer (elossa 1716).

Poika: Lapväärtin kirkkoherra, FM Jakob Werander 4008 (yo 1694, † 1711).

Viittauksia: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 95 (XXII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 167; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 132; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2340D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9178; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3517 (1715, leski), 4657 (1716, leski).

Henkilötiedot

sl. 1683 Matias Miekur, myöhemmin Meilund Matthias Johannis, Ostrobotniensis 3078. Kastettu Kokkolassa 15.2.1665. Vht: kokkolalainen raatimies Johan Eriksson Mieckur († 1668) ja Brita Mattsdotter Tast tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1683 Miekur Matth. Johannis Ostrob _ 157. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1683] Mathias Joh. Meilund. | Sacellanus deinde in Teirijerfvi 1698. | Pædagogus in Jacobstad 1691. Obiit 1702. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa helatorstaina 21.5.1691. — Sotilaspappi 1691. Pietarsaaren pedagogi s.v. Teerijärven kappalainen 1698. ‡ Teerijärvellä 11.3.1702.

Pso: 1700 Juliana Werander tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Vaasan triviaalikoulun kollega Erik Riip 4703 (yo 1702).

Sisarenpoika(?): apulaispappi Erik Svahn 4572 (yo 1700, † 1709).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 131a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #307. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 206 (XLIV); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #307; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 82 #307 (Lisäyksiä ja oikaisuja); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #23. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 99, 132; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 90; L. Nyholm, Befolkningen i Jakobstad 1653–1714. SSJ 51 (1996) #229; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2798, 3795.

Henkilötiedot

sl. 1683 Gabriel Werander Gabriel Gabrielis, Ostrobotniensis 3080. * Kruunupyyssä noin 1662. Vht: Kruunupyyn kappalainen Gabriel Wuoronius, myöh. Werander 1128 (yo 1656, † 1706) ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1683 [Werander] Gabr. Ostrob _ 157. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1683] Gabriel Werander. | Adjunctus primo in Cronoby, deinde Sacellanus in Teirijerfvi. Obiit 1731. — Kruunupyyn pitäjänapulainen. Teerijärven kappalainen 1702, pysyi virassa isonvihan yli. † Teerijärvellä 22.5.1731.

Pso: Anna Rivelius († 1744).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 209a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #309. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 208 (XLIV); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #309; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 83 #309 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 132, 132; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2340D, 2359D, 3828G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9150; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 171; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3795.

Henkilötiedot

1723 Lars Häggman 5395. * Piitimessä noin 1699. Vht: kauppias Ruotsin Piitimessä, raatimies Nils Häggman ja hänen 1. puolisonsa Brita Strand. Ylioppilas Turussa 1723 Hæggman Laur. Nicolai Vbotn _ 302. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Tukholmassa) 24.6.1727. — Kruunupyyn pitäjänapulainen 1727. Teerijärven kappalainen 1733. † Teerijärvellä 10.12.1758.

Pso: 1729 Anna Gezelius tämän 1. avioliitossa († 1781).

Pson seur. aviomies: Kruunupyyn kappalainen Johan Forsman U655 († 1780).

Appi: Vöyrin kirkkoherra, FM Lars Gezelius 3618 (yo 1689/90, † 1744).

Eno: Henrik Strand 2809 (yo 1679).

Veli: Maalahden kirkkoherra, FM Jakob Niklas Häggman 7082 (yo 1745, † 1758).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 79a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1722–1754 ([6.11].1723). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 370 (LXXVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 150, 172, 257, 341, 516, 518; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 76, 78; A. R. Cederberg, Piispa Herman Witten vihkimien pappien luettelo 1719–1727. SSV 17 (1933) s. 248–258 #96. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 132; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1599D, 1889D, 3429G; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Teerijärvi; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5836.

Henkilötiedot

sl. 1745 Matias Kiöping 7139. * Maalahdessa 18.7.1725. Vht: talollinen Maalahden Yttermalax-nimisessä kylässä Erik Mattsson ja Beata Danielsdotter Kiöping. Vaasan triviaalikoulun oppilas 23.9.1735 – 1745 (Aboam). Ylioppilas Turussa sl. 1745 Kiöping Matt. Ostrob _ 406. Pohjalaisen osakunnan jäsen 1745 [1745] Mathias Kiöping. 1748. Pædagogus Christinæstadensis. 1751. Sacellanus Pörtomensis in Nerpis. | 1781 Sacellanus in Teirijärvi. Obiit 1794. — Kristiinankaupungin vt. pedagogi 1748–52. Pirttikylän saarnaaja 1752. Teerijärven kappalainen 1781. † Teerijärvellä 21.5.1794.

Pso: 1748 Elisabet Zederman.

Poika: Karl Köping 8643 (yo 1766).

Tyttärenpoika: asevarikon vartija Ernst Fredrik Dahn 11883 (yo 1804).

Lanko: apulaispappi Karl Zederman 7487 (yo 1749, † 1772).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 105a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #868; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748], Wasa). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 36 (XCVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 81 (XCVII); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #433; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #868. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 39, 132; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Teerijärvi.

Henkilötiedot

21.1.1774 Sven Abraham Fontell 9189. * Mustasaaressa 22.4.1756. Vht: Vaasan ja Mustasaaren pitäjänapulainen, FM Mauritz Vilhelm Fontell 7078 (yo 1745, † 1766) ja Elisabet Löfgren tämän 2. avioliitossa. Vaasan triviaalikoulun oppilas 6.2.1768. Ylioppilas Turussa 21.1.1774 [Fontell] Sveno Abr. Ostr. _ 545. Pohjalaisen osakunnan jäsen 24.1.1774 [1774] Sveno Abrahamus Fontell Die XXIV Jan. Nat: die XXII. Aprill A:o 1756. | Sacerdos fact. 1778. Pædagogus in urbe Christinæstad. Concionator in Replot paroeciæ Mustasaari 1782. | Sacellanus in Teirijärvi 1795. Respondentti 20.12.1775 pro exercitio, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 26.5.1778. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 28.5.1778. — Valtaneuvoksen leski Lagerbergin kotisaarnaaja 1778. Kristiinankaupungin vt. pedagogi 1781–82. Raippaluodon saarnaaja 1782. Teerijärven kappalainen 1795. † Teerijärvellä 20.8.1819.

Pso: 1:o 1777 Maria Kristina Eberhardt († 1786); 2:o 1792 Anna Katarina Hultman († 1844).

Poika: piirilääkäri, kollegiasessori, LT Carl Vilhelm Fontell 12505 (yo 1812, † 1862).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 62a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1190; HYK ms. AKA:12, Konsistorin registratuura 1775–1778 s. 222'; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #901. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 213 (CXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 105 (CXXV); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #1088; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1190; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 58. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 33, 132; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3054R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Teerijärvi.

Henkilötiedot

20.9.1800 Jonas Reinhold Granlund 11418. * Mustasaaressa 9.1.1782. Vht: vaasalainen kirvesmies ja porvari Stefan Granlund († kaatui 1808) ja Elisabet Jonasdotter. Vaasan triviaalikoulun oppilas 15.2.1794 – 1800. Ylioppilas Turussa 20.9.1800 Granlund, Jonas Reinh. Ostrob. _ 835. Pohjalaisen osakunnan jäsen 24.9.1800 [1800] Jonas Reinholdus Granlund d: 24 Septemb: Natus Die nono Januarii 1779. | Invigd till Presta-Embetet 1804; Philosophiæ Doctor 1805; ‹Teksti Tagit pastoral-examen med omdömmet laudatur on yliviivattu.› Kapellan i Teirijärvi 1821. Dog 1839. Respondentti 3.12.1803 pro exercitio, pr. Petter Ekenvall 11248. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 15.6.1804. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 16.6.1804. Respondentti 13.6.1805 pro gradu, pr. Gustaf Gabriel Hällström 10699. FM 28.6.1805. — Kauhavan kappalaisen apulainen 1804. Apulaispappi Ilmajoella 1805–07. Alahärmän kappalainen 1809. Lapuan vt. kirkkoherrana 1812–14. Teerijärven kappalainen 1821. Varapastori 1837. † Teerijärvellä 18.9.1839.

Pso: 1:o 1814 Elisabet Margareta Stenbäck († 1834); 2:o 1834 Kristina Maria Fonselius († 1862).

Appi: Alahärmän kappalainen Johan Stenbäck 7282 (yo 1747, † 1789).

Appi: Pyhäjoen kappalainen Isak Fonselius 9850 (yo 1781, † 1809).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 74a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1592; HYKA TAA Ba, Papiksi aikovien ylioppilaiden luettelo 1803–05 (Österbottniska Nation); HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1803–04; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1062; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 412 (CLII); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #1681; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1592. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 111, 132; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #852R, 1791R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Ilmajoki; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2302.

Henkilötiedot

9.1809 Lars Schalin 12268. * Mustasaaressa 18.8.1790. Vht: Vaasan lasaretin taloudenhoitaja, ravintoloitsija Lars Schalin († 1808) ja Elisabet Bering. Vaasan triviaalikoulun oppilas 6.2.1800 – 1809. Ylioppilas Turussa 9.1809 [Schalin] Laur., Ostrob. _ 983. Pohjalaisen osakunnan jäsen 9.10.1809 [1809] Laurentius Schalin, die IX. Octobris. Natus die XIX Augusti 1790. | Prestvigd 1813; Predikant i Replott 1827; Kapellan i Jacobstad 1837. Kapellan i Teerijärvi 1840. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 19.5.1813 (Schalinin nimi on mukana konseptissa, mutta se on jäänyt pois renovoidusta registratuurasta). Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 26.5.1813. — Kokkolan kirkkoherran apulainen 1813. Vöyrin kappalaisen apulainen 1817. Raippaluodon saarnaaja 1827. Pietarsaaren pitäjän kappalainen 1837. Varapastori 1841. Teerijärven kappalainen 1840 (virkaan 1842). † Teerijärvellä 3.8.1847.

Pso: 1815 Brita Johanna Carlenius († 1854).

Appi: Kälviän kirkkoherra Kristoffer Carlenius 9015 (yo 1771, † 1813).

Veli: vääpeli Herman Petter Schalin 11354 (yo 1799, † ~1810).

Poika: Luodon kirkkoherra Lars Vilhelm Schalin 15782 (yo 1840, † 1882).

Vävy: Lempäälän kirkkoherra Gustaf Johansson 15118 (yo 1833, † 1872).

Vävy: Tyrnävän kappalainen Johan Petter Snellman 15158 (yo 1833, † 1876).

Vävy: Teuvan kirkkoherra Vilhelm Ingman 15477 (yo 1837, † 1875).

Vävy: Bergön nim. kappalainen Johan Julius Häggman 15998 (yo 1842, † 1856).

Vävy: Valkjärven kirkkoherra Edvard Ulrik Vilhelm Nikeforus Leidenius 16737 (yo 1849, † 1887).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 171b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1757; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1813; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3053; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 498 (CLXI); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #1785; E. Kojonen, Pohjalaisen osakunnan nimikirja V 1809–1827 (1957) #1757. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 33; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1161 (Schalin Taulu 17); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8769.

Henkilötiedot

19.11.1825 Johan Emanuel Fonselius 14144. * Pyhäjoella 4.2.1803. Vht: Pyhäjoen kappalainen Isak Fonselius 9850 (yo 1781, † 1809) ja Katarina Kristina Estlander. Vaasan triviaalikoulun oppilas 19.9.1815. Vaasan triviaalikoulun oppilas 25.8.1821 – 1825. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 19.11.1825. Pohjalaisen osakunnan jäsen 26.11.1825 [1825] Johannes Emmanuel Fonselius die XXVI Novembr: Natus die IV Februarii MDCCCIII. | Kapellans Adjunkt i Teerijärvi. Afled 1837. Todistus pappisvirkaan pyrkimistä varten registratuurassa 24.5.1828. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.6.1828. — Maalahden ja Sulvan kappalaisen apulainen 1828, Jurvan 1830, sittemmin vt. kappalainen siellä. Välisaarnaaja Lappajärvellä 1832, sittemmin apulaispappi. Teerijärven kappalaisen apulainen 1836. † Teerijärvellä 28.11.1837.

Pso: 1834 Klara Karolina Alcenius († 1891).

Appi: Pyhäjoen kirkkoherra, FM Henrik Gabriel Alcenius 10910 (yo 1794, † 1846).

Yksityistod. antaja: Johan von Becker 12845.

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #2110; HYKA, Album 1817–65 s. 157; HYKA KA Da, Konsistorin registratuura 1828; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #895; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 678 (CLXXVII); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #2178, 2319; E. Kojonen, Pohjalaisen osakunnan nimikirja V 1809–1827 (1957) #2110. — Släktbok, Ny följd I. SSLS 286 (utg. E. Lindh et al., 1941–58) sp. 462 (Fonselius Tab. 15); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2307.

 

 
 
Top! Top!