www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärvbrev 05.06.1930
Skrivet av Terjärv-Matt   
2005-12-07 12:19

Terjärvbrev.

 

Det är visst bra länge sedan jag skrivit något brev till denna tid­ning. Knappast har någon saknat mina »kråkfötter». Tvärtom torde många varit rätt nöjda med att Terjärv-Matt ej varit framme i spalter­na. Hur som helst, här har ni mig igen. — God dag på er alla

En härlig årstid är inne. Natur­vännen fröjdar sig i kapp med sångfåglarna över Skaparens god­het och kärlek.   Allt andas liv och tacksamhet. Hur är det med dig, gamle Trumpelin, har du börjat tina upp i ditt förhärdade hjärta, eller är du lika tvär och otacksam ännu som förut, trots sol och värme, fågelsång och humlesurr?

Jag träffade härom dagen min vän, bankmannen. Hör du, sade han, när du först skriver något, skall du skriva, om Heimsjön. Du skall göra befolkningen i Kyrkobyn uppmärk­sam på att den håller på att förlora sin vackra Heimsjö. Säven och rörvassarna bli så ymniga, att sjön snart växer igen, så att holmen blir ett med fastlandet.   Man borde på lämplig tid avmeja »ogräset», ty det lär vara så, att om man träffar avmeja vassarna i rätt tid, upphöra de att växa. Inte borde det vara alltför mycket arbete förenat med detta försköningsverk. Alltså låta vi detta gå vidare till den kraft och verkan förslaget hava kan.

Ännu ett ord om Heimsjön ock våra andra sextio insjöar. Månne inte vår Herre ämnat att dessa vat­ten skulle   upphjälpa vår hushållning genom fiske? Jag sammanträf­fade nyligen med fiskeriinstruktör Forsell från Nyland, som påstod, att det ginge mycket väl att odla nya fisksorter och förbättra den gamla fiskstammen i våra insjöar, bara man begynte i tid med en rationell fiskevård. Vi ha ett lantmannagille, ja, tvenne sådana. Jag överlämnar denna fråga till dessa föreningars välvilliga begrundande. Kanhända man kunde tänka sig bildandet av en fiskevårdsförening för orten. Staten gynnar på allt sätt en sådan verksamhet i likhet med lantmannaföreningarnas arbete.       

Till sist, har mina ärade läsare hört, att Terjärv nykterhetsförening har ett möte för allmänheten å Högnbba den 15 juni kl. 3 e.m.? Lokalen är ej bestämd ännu, men därom få vi underrättelse på annat sätt. Jag tager för givet att alla unga och gamla, skola samlas till detta möte.

Måtte fortsättningen hålla vad början lovat beträffande väderleken, så att vi få ett gott år. I en bön och önskan om ett gott och fruktbart år kunna vi väl alla, bönder och icke bönder, instämma. Hela naturen sjunger »Gud är god»; detta gnolar även

 

Terjärv-Matt.

Öb 05.06.1930

 
 
Top! Top!