www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv har egna TV-sändningar
Skrivet av Stig Björkas   
2006-08-16 22:02

Terjärv har egna TV-sändningar

 

Österbotten upplever nu på 1980-talet en ny TV-epidemi. Då tänker jag inte på debatten kring den sa­ligen avsomnade — må den vila i frid! — "Kustkana­len" utan på lokal-TV-intresset som sprider sig som en löpeld runtom Pampas' slätter. Det ena kabel-TV-bolaget efter det andra sänder egna program till lokal­befolkningens stora förnöjelse och skrytsamt pladdras det om tittarfrekvenser på 200 %...

 

Kuriren tog sig en pratstund med en av männen bak­om Terjärv TV. Terjärv TV var inte först ute med lokal-TV-sändningar, men eldsjälarna Christer Lund­ström och Elof Granholm kan ändå stolt klappa sig på bröstet och hävda att de var först med regelbundna lokal-TV-sändningar.

Torsdagen den femte februari 1981 lär Terjärv kyrkoby ha legat öde och tom. Terjärv TV:s första sändning kablades ut och Terjärvborna satt som fastklistrade fram­för TV-apparaterna.

Sen dess har Terjärvborna haft förmånen att se många, många timmar "egna" TV-program. Och intresset har hållit i sig. Fortfarande ser man på programmen. Fort­farande kommer vänner och be­kanta in till kyrkbyn för att kunna se lokala glimtar i TV-rutan.

De som tycker att de inte kan tränga sig på hos släkt eller vänner söker sig till "Pärlan" som har öp­pet extra länge när Terjärv TV sänds. Eller, mera exakt, till dess Terjärv TV säger tack och godnatt för kvällen.

• Tanken fanns redan 1971

När jag var i Terjärv hade jag inte möjlighet att se en direktsänd­ning. I stället visade Christer Lundström, ingenjör i det civila och vad gäller Terjärv-TV, dess producent, mig en mängd programsnuttar: om andjakt, älgjakt, idrottsevenemang, hembygdsfes­ter, bantningsprogram m.m.

Terjärv TV:s bandsamling bör­jar bli en imponerande dokumen­tation över vad som hänt under se­nare år. Har historieskrivarna tidi­gare haft bekymmer med att få fram fakta om vad som timat ha­ver kan det bli ursållningsproblem för framtida historieskrivare...

Men åter till starten:

— Redan när vi byggde central­antennen — någon gång 1971 — tog vi in i stadgarna att det skulle vara möjligt med lokal TV i fram­tiden, berättar Christer.

Då var egna TV-program mera en framtidsdröm. Det angelägna var Sveriges TV.

Med glimten i ögat fortsätter Christer sin berättelse. I december 1980 köpte han videogrejor. Sam­ma dag fimpade han i planet mel­lan Helsingfors och Kronoby. An­nars skulle han inte haft råd. Och med tanke på vilka summor han hittills lagt ner i videoapparatur är det nog säkrast om han låter cigar­retten vara otänd i framtiden också.

När väl Christer hade de nöd­vändiga attiraljerna till sitt förfo­gande var steget till den första sändningen inte alltför långt.

— Vi gjorde ett försök, mest i skoj, i februari 1981. Vi ville se om det skulle fungera!  Det blev en våldsam reaktion och vi såg att folk tyckte om det. Då hade vi bara bandat allt på ett band.

Sen dess har Terjärv TV dykt upp i rutan ca 100 gånger. Till en början var man så ivriga att det blev program varje vecka.

—  Vi lugnade ner oss sen. Ni mera sänder vi helafton varanm vecka. Vi kom fram till att det blir bättre. Jag är ofta ute och reser - 76 dygn ifjol — så tiden vill inte räcka till, säger Christer, som alltid har videokameran i närheten var än han rör sig.


Terjärv  TV:s studioutrymmen skulle knappast godkännas av Finlands
TV. Det viktiga är ändå inte hur det ser ut utan att det fungerar praktiskt...


• "Hemliga gästen" är ett populärt program

Christer är alltså producenten och den som har det tekniska kunnandet och ansvaret. Elof "Loffe" Granholm är programledaren — Loffe har medfödda talanger berömmer Christer.

I huvudsak är det de här båda som sköter Terjärv TV. Om de behöver hjälp bereder det dem inga svårigheter, folk ställer gärna upp.

Om programmen säger Christa att de efterhand blivit allt mångsidigare och att den bevarande sida blivit allt viktigare.

Kvällsandakten och "den hemliga gästen" är två stående inslag TV-rutan. Frågesport är också populärt, avslöjar Christer.

—  Hemliga gästen är ett program som vi kört varje gång. Den hemliga gästen kan vara vem som helst, men för att det skall vara möjligt att identifiera honom så bör han nog vara litet känd. När folk tror att de lyckats identifiera den anonyma gästen i studi­on ringer de och pratar med Loffe. Allt går naturligtvis direkt ut till vardagsrummen i Terjärv. Och ef­tersom det handlar om en tävling så gissas det vilt från det att Loffe avslöjat de första ledtrådarna...

— Vi fick nyligen en skrapa i Österbottningen för att vi endast hade sådana hemliga gäster som fi­gurerar annars också, säger Chris­ter. Men för att alla skall ha en möjlighet att vara med och tävla bör ju personen vara någorlunda känd.

• Tog in 50 000 mk

Tre olika insamlingar under fjolåret gav över 50 000 mk till oli­ka välgörande ändamål. Polenin­samlingen drog t.ex. 17 000 mk och cancerinsamlingen 25 000 mk. Aktningsvärda summor; Terjärv kyrkby är trots allt inte så stor — ca 330 hushåll är anslutna till centralantennbolaget.

—  Vi har hållit upp en tid med insamlingarna nu. Det är litet känsligt. Det finns de som tycker att de måste ge ett bidrag.

Inför cancerinsamlingen filmade Christer i strålavdelningen på cent­ralsjukhuset i Vasa och personalen fick berätta vilka behov som fanns. En annan gång satt cancer­patienter som tillfrisknat och be­rättade i studion.

—  Det kan stöda dem som in­sjuknat. Vi försöker vara positiva när vi gör våra program.

Några undantag har man gjort. Som när det var problem med stockning i avloppsledningarna i Terjärv. Då gick man rakt på pro­blemet och filmade verkligheten — det som plockades fram ur avlop­pen — rakt upp och ner. Program­men gav resultat. Det har inte varit några avloppsproblem sen dess!


Christer Lundström väljer i "programbanken". Alla Terjärv TV:s program finns
bevarade på kassetter och Christer uppskattar att de idag har en "bank" på  ca
 150 videokassetter med en speltid om 3 timmar.


•   Reklam finansierar tävlingsvinsterna

Sitt första år sände Terjärv TV från en husvagn. Numera finns studion mitt i byn, i källarlokalen i gamla banken. När jag kliver in i lokalen möter mina ögon en råddig röra av TV- och videoprylar. Mitt i alltsammans sitter Christer ihopkrupen.

Längre in finns programhörnan. Det är härifrån som direktsänd­ningarna kablas ut i Terjärv. Väl nedslagen i den bekväma få­töljen fastnar mina ögon på en reklamskylt — SOK — ovanför klockan. Sen fäster Christer min uppmärksamhet på en annan rek­lam i studion, Terinit.

—  Vi gör reklam för att få in priser till tävlingarna och för att få kaffe m.m. som behövs. Direkta reklamsändningar har vi inte gått in för men nog skall vi väl prova på det någon gång också...

Videoentusiasten Christer tror på det han gör. Han tror att kabel-TV kommer att spela en ännu stör­re roll i framtiden. Det är nästa stora satsning för Post- och tele­verket, menar han. I USA är 57 % av hushållen anslutna med kabel­förbindelser och det beräknas att det kommer att vara hela 73 % till 1987. Något liknande kommer att ske här.

•   Inte ens "Dallas" kan konkurrera

Terjärv TV och alla andra lokal-TV-bolag runtom i Österbotten producerar inte tekniskt sett så högtstående program. Det är en omöjlighet med den utrustning, personal och tid som man har till förfogande. Ändå är det helt sä­kert att deras program — gjorda med blod, svett och tårar, med känsla för vad som intresserar grannen och med närheten som det bästa vapnet — fångar TV-tittarna inom sebarhetsområdet mångfalt bättre än vad Finlands TV någon­sin kommer att lyckas med. Inte ens "Dallas" kommer upp i lik­nande tittarsiffror som lokal-TV-sändningarna...

Man kan bara hoppas att entusi­asterna — som Christer och Loffe i Terjärv — orkar fortsätta med sitt värv. Och som Terjärv TV:s program är uppbyggda verkar TV:n inte passiviserande, snarare aktiverande.

Hur är det där i söder? Känner ni inget behov av att få in en kanal till i era TV-apparter? I så all kun­de en studieresa till Österbotten vara givande!

 

Stig Björkas / Kuriren  nr 16 19.10.1983

 

 TERJÄRV TV

Onsdagen den 25 maj


19.00 VID DAGENS SLUT, aftonandakt med kyrko­herde Eigil Granvik.

19.15 DE STULNA POTA­TISARNA. En minidec­kare med och av elever vid Djupsjöbacka skola. Producent: Tom Tiainen.

19.30 RÄTT ELLER FEL? Lättsam frågelek för he­la familjen.

19.45 MOTIONSKVARTEN, Christer Häggqvist ger tips om att kombinera nytta med nöje. Pro­grammet är avsett för jordbrukare och andra som gräver i marken. Repris.

20.00 HEMLIGA GÄSTEN. En anonym gäst dyker upp i studion och bör identifieras av tittarna i en tävling. Tel. 75533. Eftersnack med gästen.

20.20 ETT GOTT SKRATT FÖRLÄNGER KÄFTEN Glimtar ur gamla revyer.

20.35 BILDFRÅGAN, Tävling för tittarna.

20.40 ANSLAGSTAVLAN. Egna och andras medde­landen framförs.

20.50 ETT  ATOMKRAFTVERK I  TERJÄRV? Representanter för Fars Vila lägger korten på bordet. Medverkan­de: Alfons Vuojärvi, Valter Högnabba, Bruno Björk, Levi Backman, Boris Särs och Olof Sandvik.


Det här höll så gott som alla terjärvbor fastlåsta vid TV-rutan den 25 maj i år.

 

Senast uppdaterad 2006-08-16 22:21
 
 
Top! Top!