www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Tärjä TV
Skrivet av Leif Sjöström/Johan Ahläng/ÖP   
2005-10-19 10:37

Tärjä TV

 

Huvudstråken ligger öde när vi anländer i höstskymningen.

En planlöst irrande byracka korsar bygatan och det känns precis som om man hamnat i en västernfilm strax innan den slutliga duellen.

Vi skyndar på stegen i riktning mot traktens saloon.

Ett gäng ungdomar står innanför dörren och ägnar hela sin uppmärksamhet åt ett föremål som avger ett mystiskt ljussken.

— Ska vi faar ti Fossby på löördan? frågar en jeansjacka vid ett av borden.

— Nå nee, svarar en halare.

— Motelli tå?

— Nå nee. . .

Pojkarna och flickorna innanför dörren återvänder till si­na platser och kvar står ett blinkande dataspel och ser ut som om det stämt träff med Erich von Dänichen.

***

Vi befinner oss på bar Pärlan i Terjärv och handlingen tilldrar sig i televisionernas och datorernas omhuldade tide­varv.

I kväll sänder Terjärv TV och då sitter terjärvborna bänkade intill bristningsgränsen framför sina TV-apparater. Tittarsiffror upp till 110 % är ingen ovanlighet. En gång utlyste man en tävling om vem som hade flest gäster förutom den egna familjen framför TV-apparaten. Vinnaren hade 13 inbjudna tv-tittare i sitt hem.

Vi hade väntat oss en TV-apparat på bar Pärlan eftersom folk från utbyarna brukar komma dit för att se på kabel-TV. Men i kväll saknar man TV på baren och vi ger oss ut på den ödsliga huvudgatan.

Bo Andersson (fel, skall vara Sandström) ser ensam och övergiven ut i sin grillkiosk. I vanliga fall brukar ungdomarna samlas kring grillen. Men inte i kväll. Terjärv TV har ungefär samma nega­tiva inverkan på kommersen som en is­hockeymatch på TV. När vi kommer blir han så glad att han vill bjuda oss på ham­burgare. Men det kan också bero på att han är generöst lagd.

Bo säger att han överlag tycker bra om Terjärv TV:s sändningar och att han gärna skulle ha sett kvällens program.

— Man kanske borde ha en TV i grillen, säger han och pekar mot ena kortväggen.

Vår vandring fortsätter mot familjen Tiainen som enligt välunderrättad källa är anslutna till kabelnätet.

— Vi ska böri me reklam, säger program­ledare Elof Granholm, merkant i det civila, när TV-ägaren Tom Tiainen äntligen hittar den rätta kanalen. Därefter hörs ett ljud som låter misstänkt likt en WC-spolning.

— Såde, säger Elof och förklarar att man gör reklam för en värme-, vatten- och oljebrännarinstallationsfirma i Terjärv efter­som firman har skänkt de fyra ficklampor som  utgör  priserna  i  kvällens  frågesport "Vad är detta?"

Vem som helst får slå en direkt signal till studion och delta i frågesporten.

— Vad heter Italiens största operakomposi­tör? frågar Elof.

— E ji så långt bort i de, säger Hästbacka Matti "bakom tjörttjo".

(Tankepaus).

—  Verdi, säger Elof.

— Ja hadd åt tänkt na på V men närmare bestämt Vivaldi.

—  Haar du nain dä häim? frågar Elof när Stig-Gustav Forsbacka är på tråden.

—  Tjängjä.

—  Vem hadd kvinnli huvuroll i "Ansikte mot ansikte"?

—  Liv Ullman.

—  Visst du he sjölv?

—  Jåå ja ha sitt filmi två gaang.

Per Ahlsved sätter Elof på det hala när han svarar aorta på frågan vad ådern heter som leder blodet till hjärtat.

—  Vi sko måst få naan lääkar ti ring å säij, föreslår Elof.

—  Ska vi ring et djurlääkarn?

—  Vi måst vänt på lääkarintyg. . . Efter en stund ringer en sakkunnig upp studion och meddelar att ven leder blodet till hjärtat och att aorta är det samma som stora kroppspulsådern.

Man behöver inte titta länge på Terjärv TV för att inse att programmet engagerar terjärvborna. De som inte ringer för att del­ta i frågesporten ringer för att agera doma­re. Då och då återkommer vattenbruset och påminner om ficklampsdonatorernas exis­tens.

"Hemliga gästen" är ett uppskattat inslag i Terjärv TV. Elof ger ledtrådar och tittarna har möjlighet att ringa studion och identi­fiera den anonyme.

—  Gifte sig -63, säger Elof.

—  Brukade idrotta som barn. Telefonen ringer ett par gånger men de tävlande kammar noll.

—  Bilfärgo sko va gråa.

—  Haar en hund och tillhör sfp, fortsätter Elof oförtrutet.

Slutligen kommer den definitiva påringningen.

— Solbritt. Hej! Ahlskog Holger.

—  Hu veta tu he?

—  Tå du saa två pojk ä gift se -63.

—  Hu veit tu he?

—  Jaa seij he.

— Solbritt jobbar på butik, förtydliga Tom Tiainen åt  oss utsocknes.  Tom Tiainen, som bott i kyrkbyn sen i våras, tror att Ter­järv TV är populär bland tittarna.


—  Idén är bra och det är en beundrans­värd satsning. Men ibland har jag tyckt att man mera borde satsa på kvalitet.

—  Jag fordrar ingen bättre kvalité, åt­minstone inte rent tekniskt, inflikar frun Kia.

—  Jag menar att man kunde ha en mera komprimerad sändning på tre timmar i stäl­let för att låta det glida ut på sex timmar, förklarar Tom, men tillägger att han tycker att man håller bra i tyglarna under kvällens sändning.

Vad tycker terjärvbor om lokalsändning­arna?

Lärarinnan Brita Bodbacka tror att by­gemenskapen ökar med Terjärv TV och hon vet att väldigt många uppskattar sänd­ningarna. — Men det fordras stor fantasi att göra TV-program och ibland har Ter­järv TV en tendens att upprepa sig.

Elmontör Ragnar Byskata är uteslutande positivt inställd till sändningarna. — Det är bra när man har möjlighet att få informa­tion om det egna samhället i TV och med tanke på resurserna tycker jag att program­makarna klarar sig bra.

Vineta Byström, som äger fotoaffär, sä­ger att hon inte missar en enda sändning. Vineta framhåller närkontakten som det mest positiva med Terjärv TV samtidigt som hon tror att verksamheten minskar ge­nerationsklyftan.

— Terjärv TV angår oss allihopa och del är en bra komplettering till Finlands och Sveriges TV.

— Och så tycker jag så bra om Elof. Han är så passlig.

I TV-rutan underhåller den hemliga gäs­ten Holger Ahlskog tittarna med visor till eget ackompanjemang.

Vad ingen av tittarna vet är att den "passlige" programledaren kravlar om­kring på alla fyra i studion i ett desperat försök att förhindra en oförklarlig grodinvasion.

Efter "Hemliga gästen" informerar man om den nya Naturstigen i Terjärv. En svart cockerspaniel kommer lufsande bland ling­onriset längs naturstigen.

— Är det inte Lotta? frågar Tom Tiainen och vi inser att Terjärv TV är lika lokalt förankrad som tallarna i bildrutan.

Terjärv TV håller till i samma hus som Terjärv Bokföringsbyrå. Studion finns i källaren i en lokal som upplåtits av banken.

Vid dörröppningen vimlar det av sommar­gamla grodor som tydligen tänkt sig TV-de­but.

Men det är för sent. Emet Country, kväl­lens sista programinslag, pågår. Som bäst virvlar Terjärv square-dancers i kyrkbyap­paraterna. Elof Granholm och Christer Lundström håller på att plocka undan stu­dioattiraljerna när vi gör entré.

—  Egentligen är man väl lite dåraktig som håller på med sånt här, säger Christer som är ingenjör i det civila.

—  Det finns ju så många andra hobbies som man skulle kunna syssla med. Christer har under sändningen agerat producent, ljudtekniker, kameraman, regissör, kaffekokare, värd för de kommande gästerna och grodfångare.

Terjärv TV har existerat i 2 1/2 års tid och det betyder ca 300 timmar sändning. Sen i våras har man haft sändning varan­nan vecka för de ca 300 kabelanslutna.

— Jag har räknat ut att jag lagt ner lika mycket pengar i Terjärv TV som om jag skulle ha rökt i 100 år, säger Christer. Jag köpte nämligen filmutrustningen när jag slutade röka.

Programmakarna säger att Terjärv TV startade delvis som en protestaktion mot programutbudet i Finlands TV men både Christer och Elof påpekar att de snarare ser Terjärv TV som ett komplement än som en konkurrent till de ordinarie utsändningar­na. Man har t.ex. anpassat sändningstiden så att den inte skall kollidera med de svenskspråkiga sändningarna i Finlands TV och dessutom finns Terjärv TV på en femte TV-kanal. Elof säger att man strävar efter ett så brett programutbud som möjligt. TV visar det mesta från hästsport till gudstjäns­ter, kommunpoliktik och diskussionspro­gram om dold alkoholism.

Christer, som reser mycket i sitt arbete, brukar alltid ha kameran tillhands på sina färder. Under varje sändning har man ett religi­öst inslag, något som uppskattas bland många tittare.

— I somras sprang det många präster här i Terjärv och då passade vi på att plocka dem en och en med tanke på kommande program. Men nu har vi inga präster på la­ger, säger Elof utan att låta alltför bekym­rad.

Programmakarna har vant sig med att gri­pa tillfällen i flykten och trots att ovisshe­tens moln lägrat sig över studion ända fram till sändningsdags har man alltid rott iland sändningarna.

— Det måste finnas ett visst spänningsmo­ment för att man skall lyckas, säger Elof. Man skall inte ta TV så gravallvarligt. Vi är inte rädda att göra bort oss, tillägger han.

Det är antagligen därför som studioatmo­sfären är så avspänd som den är. Christer och Elof tror att Terjärv TV har bidragit till att folk börjat umgås mera än tidigare.

— Terjärvborna har börjat besöka varand­ra under sändningskvällarna. Det märker man på alla bilarna som står på gårdspla­nerna i kyrkbyn, säger Christer.

Terjärv TV engagerar tittarna. Elof berät­tar att deras bantningsprogram märkbart förändrade folks matvanor på baren. TV-insamlingarna talar också sitt tydliga språk, bl.a. samlade man in 30 000 mk till det krisdrabbade Polen och 12 000 mk för att be­kosta TV-studions verksamhet.

Terjärv TV kör med öppen redovisning och när man en kväll meddelade tittarna att det återstod 100 mk för att finansiera sänd­ningarna samlade terjärvborna in 12 000 mk på en enda kväll.

Terjärvborna vill ha sin tv-kabel.

Christer berättar att han aldrig upphör att förvånas över hur mycket det finns i närsamhället som man kan göra program av.

— Problemet är att vi inte hinner med allt som folk vill att vi skall filma. Men alla ryms nog med i våra sändningar. Så små­ningom, säger han och låter lika optimistisk och trosviss som man skall vara när man drar en tv-kanal på två man.

 

Leif Sjöström/John Ahläng

Österbottniska Posten 22.09.1983

 

Program Terjärv-TV onsdag

 

19.00 Vänortsbesök. Medlemmar från Bureå församling på Terjärvbesök. Tal av kyrkoherde Bengt Stenlund samt sång av kyrkokören.

19.55 Vad är detta? Frågelek för hela familjen.

20.25 "Cha-cha". Sju ungdomar underhåller.

20.40 Hemliga gästen. En anonym gäst dyker upp i studion och bör identifieras av tittarna.

21.10 Naturstigen. Vi vandrar längs den nya naturstigen som öppnats för allmänheten.

21.25 Damfotboll. Matchen TUS-Standard.

22.00 Anslagstavlan. Egna och andras meddelanden framförs.

22.10-22.40 Emet-Country.

Senast uppdaterad 2005-10-19 11:06
 
 
Top! Top!