www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Klart för sändning!
Skrivet av Maggan   
2006-01-31 19:48

 

Programledaren "Loffe" Granholm t.v. och läkaren Christer Häggkvist t.h. 

 

Klart för sändning!

 

— Hur mycket är klockan? — Äh, nu stämmer inte dethär! Det är så länge sen sist. Två killar, som håller i trådarna för Terjärvs lokal-TV håller på med sistaminuten-justeringar. Christer Lundström som är producent sköter också det tekniska och filmandet, Elof Gran­holm tar hand om programledningen, han sköter vit­sarna. De skall sända lokalprogram i ca 5 timmar eller så länge folk orkar hänga med.

Christer och Elof har under 1/2 års tid sysslat med Terjärv TV 1 på sin fritid. De sätter själv ihop pro­grammen och prövar hela tiden nya grejer. TV-studion är en hus­vagn, som parkerats intill masten i Terjärv. Det är trångt och svårt att jobba i detta utrymme. Alla prylar skall ha plats, alla hemliga gäster och andra besökande skall ha rum. Producenten har inte så stora möj­ligheter att hitta nya vinklar. Men killarna sänder program och ser ut att stortrivas.

TV-tittandet sägs ju vara passiverande och en konkurrent till andra evenemang, är det likadant med TV 1?

—  Visst, terjärvborna blir slöa, sitter bara hemma och glor på TV, ironiserar Elof eller Loffe, som han kallas.

— Vi konkurrerar inte med and­ra evenemang. För att vi skall ha något att visa, måste vi ha något att filma. Christer tar frågan mera på allvar. – Faktum är att folk börjat besöka varandra igen, tack vare våra sändningar.

Hemliga gästen

Hela Terjärv ser inte lokal-TV. Därför kommer gäster in till byn från periferin. Vid Bar Pärlan finns en allmän TV, dit de kan söka sig, som inte har andra att våldgästa. Tidigare hade Terjärv TV sändningar en gång per vecka, men bl.a. tidsbrist gör att man måste hålla sig till varannan vecka. Pro­gramkvällarna består av lokala händelser, som t.ex. knattetävling­ar.

Det mest intressanta ur under­hållningssynpunkt sett är nog den Hemliga gästen. Loffe ger ledtrå­dar i likhet med längd, vikt, skonummer, skjortnummer — inga påringningar. Han fortsätter med att tipsa om att gästen kört dynga som 4-åring, men gjort det också senaste vår. Då börjar telefonen skramla.

— Det är nog den och den, sä­ger rösten i telefon, för jag har ett minne av att han körde dynga när han var 4 år. (Jag blev tvungen att söka mig ur studion för att inte störa. Skrattmusklerna arbetade intensivt.)

Följande tips blir att personen inte gillar "stömissoppo", men väl en saftig biff. Nya påringningar, som fortfarande tar fasta på dyngkörningen. Någon gissar på Otto Myrskog, eftersom han jobbar med kött. Nästa tips blir att personen vanligen skruvar sönder motorer, men har inte lika stor chans att få ihop motorn igen. Efter en felgiss­ning på Nils-Gustav Wiik kommer rätt svar:

— Det är Christer Häggkvist, vår läkare, säger rösten. — Jag har sett honom hänga under motorhu­ven ett flertal gånger.

Insamlingarna ger resultat

Turen har kommit till den allvarli­gare delen av sändningen. Terjärvborna har flitigt ställt upp i alla in­samlingar för välgörande ändamål. Nu i sommar har de skaffat 700 biblar till Polen. Denna kväll är det start för en insamling till en lineär accelerator till Vasa län — alltså för cancerbehandling. Chris­ter Häggkvist inleder med att be­rätta om cancer, varefter mänskorna får börja ringa in sina bidrag. Visst har detta en psykologisk in­verkan, många bidrar för att gran­nen gör det.

— Det finns också folk som efter sändningarna självmant kommer med bidrag. De har helt enkelt in­te råd att satsa så mycket som den "officiella delen", berättar Loffe. Terjärv TV l:s rykte verkar vara landsomfattande. Folk ringer från Tenala, Uleåborg, Närpes för att inte tala om de terjärvbor i för­skingringen som ringer från Sveri­ge. Varje gång blir Loffe lika förvå­nad.

—  Förlåt, varifrån sa du att du ringer? Trots att han uppmanat tittarna att alarmera släktingar och vänner.

— Den hemlige gästens hemlige bror. Så presenterade sig en tele­fonröst, vilket väckte munterhet i studion.                                      

—  Har ni inte mera främman­de?   En  ständigt återkommande fråga.

Bengt Strengell, som hjälper till att forsla hemlige gästen till stu­dion, skriver namn och belopp så pennan blir röd.

Under ca 2 1/2 timmar har ter­järvborna skrapat ihop 15 000 mk. Och detta är bara början. De skall fortsätta nästa sändning.

Terjärvbon är DU med sin lokal-TV

Man får en känsla av närhet och samhörighet när man följer med händelserna. Folk talar dialekt, är DU med sin lokal-TV. — Men finns det inte risk att Terjärv isole­ras?

— Tvärtom, mänskorna har börjat intressera sig för vad som sker runtom i världen. TV har stor makt. Ett bevis är t.ex. när vi var ute och fiskade vad folk slänger i avloppet. Det var otäcka saker som plockades fram.   Resultatet   blev positivt, folk slänger inte längre vad som helst, berättar producen­ten Christer.

— Terjärv TV behövs, säger Christer Häggkvist, själv inflyttad till orten. — Jag är absolut positiv till lokal-TV. Han bevisade sitt på­stående genom att sitta med under hela sändningen.

Inom en nära framtid skall gänget diskutera TV:ns framtid med sina tittare. Hur fortsätta eller skall vi fortsätta? Jag kan aldrig tänka mig annat än att mänskorna ställer upp — så positiva var de reaktioner jag upplevde.

 

Maggan

Österbottniska Posten 02.09.1982

 

 

Senast uppdaterad 2006-08-16 22:18
 
 
Top! Top!