www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
10.000 till Polen från Terjärv via TV
Skrivet av Siw Högnäs   
2006-01-31 19:52

 

 

10.000 till Polen från Terjärv via TV

 

Drygt 10.000 mark samlades in till Röda Korsets Polenhjälp på några timmar i Terjärv på tisdagskvällen. Terjärvbor utmanade terjärvbor i Ter­järv TV 1. Något över 200 samtal kom in och med tanke på att Terjärv TV 1 når till 262 hushåll lyckades försöket mycket bra.

Idén till denna utmaning kommer från Elof Granholm som på måndagen valdes till ny ordförande för Röda Kors-avdelningen i Terjärv.

Terjärv TV 1 startade för knappt ett år sedan och sedan dess har terjärvborna vant sig vid egen tv-kanal och egna program.

Elof Granholm berättar att på måndagskvällen när RK-avdelningen höll sammanträ­de diskuterades Polenhjälpen och då kastades idén fram om att samla in pengar via en ut­maning i Terjärv TV 1.

—   På  tisdagskvällen, då Terjärv TV 1 normalt har sina sändningar satte vi igång för­söket. Bengt Strengell och jag satt vid telefonen i studion och tog emot samtalen, berät­tar Elof Granholm.

Ja, terjärvborna är kända för att hålla ihop i vått och torrt och varför skulle man inte göra det nu också? Utmaningar strömmade in och tele­fonen gick varm. Program­met i Terjärv TV 1 skulle bör­ja kl. 18.30 och sista prog­rampunkten var fastställd till kl. 21.15. Men de många sam­talen gjorde att programmet för kvällen sköts på cirka två timmar och strax före kloc­kan tolv avslutades Polenin­samlingen.

200 samtal

Förvånad, men glad var RK-avdelningens ordförande Elof Granholm över terjärvbornas stora givmildhet. Preliminärt har man räknat med att 10.600 mark kom in under kvällens lopp och samtalen var något över 200. I medeltal gavs 50 mark per familj.

—  Av de 262 hushåll som har möjlighet att se Terjärv TV 1 var det inte många som inte såg  programmet.  Tänk vilka summor det kunde ha rört sig om ifall Terjärv TV 1 skulle täcka ett större område, säger Granholm.

Terjärvborna fick ringa di­rekt till tv-studion och samta­len direktsändes.

RK-avdelningen i Terjärv fortsätter med Poleninsamlin­gen.

— Inkommande måndag eller tisdag fortsätter vi med insamlingen via Terjärv TV 1. Firmorna som inte deltog första gången har nu en chans att vara med. Alla yrkesgrup­per utmanas, ja, egentligen utmanas alla terjärvbor, säger Granholm.

Inget bolag

Bakom Terjärv TV 1 står inget bolag. Det är producen­ten Christer Lundström som står för hela projektet. Den 5 februari i fjol (1981/EG) inledde Terjärv 1 sina sändningar och har se­dan dess regelbundet åter­kommit. Terjärvborna vänta­de på en fortsättning när enmans-TV-sändningen hade premiär och de har inte be­hövt vänta förgäves.

Programmet kablas ut över centralantennätet i Terjärv. Christer Lundström gör inte detta i kommersiellt syfte utan har det som hobby. Lundström står för alla kost­nader och någon billig hobby är det inte.

Filmandet tar också mycket tid och därför vågar Lund­ström inte lova något om Ter­järv TV 1 utkommer lika regelbundet i framtiden. Men intresse och behov finns, anser Lundström. Någon möjlighet att utvidga sändningsområdet finns det inte ekonomiskt sett.

Lagen tillåter tillsvidare dy­lika kabelsändningar, men en ny lag är på kommande som innebär vissa inskränkningar.

— Det går säkert att miss­bruka dessa sändningar, men vi har inte Terjärv 1 i reklam­syfte. Det är alltså inte frågan om någon Reklam-TV, säger Elof Granholm, hallåman som förövrigt är hallåman i Terjärv TV 1.

Frågan är hur långt man skall gå, anser Granholm. Folk fordrar mera och mera. Men Terjärv 1 är i varje fall uppskattad av tittarna. Ter­järvborna tyckte inte om när Terjärv 1 skämtade om att man strejkar!

Program

Programmet har blivit allt mångsidigare med tiden. Det är barnprogram, bilsport, frågesport, aftonandakter, program från pensionärshem­met m.m. Direkta nyheter och information som berör terjärvborna försöker man också få med. Nyårsvaka hölls med gäster i studion. Läkare Pehr Löv talade om stress, Bo Nyström gav statis­tik på väderleksförhållanden osv.

De terjärvbor som inte har möjlighet att se Terjärv 1 åker ofta in till centrum till någon bekant för att se på Terjärv 1.

Elof Granholm uppmanar också tv-tittarna att komma med tips till "tv-bolaget". Som tv-studio fungerar Chris­ter Lundströms husvagn vid centralantennen.

I nästa sändning fortsätter man alltså med Poleninsam­lingen och enligt producenten torde det också bli frågan om valvaka.

 

Siw Högnäs

Öb 14.01.1982

 

Senast uppdaterad 2006-03-03 17:08
 
 
Top! Top!