www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Polen-insamling blev framgång för lokal-TV
Skrivet av Max H.Furu   
2006-01-31 19:55

 

Det var så här det började får något år sedan. John-Erik Sandvik och Christer Lundström
i "studion" på Harju. Man kopplade helt enkelt in videobandspelaren i antennsystemet
i kopplingsboxen. Idag har man en husvagn till förfogande, med telefon och med Loffe
som hallåman. 

 

Terjärv:

Polen-insamling blev framgång för lokal-tv

 

 

Ett två-tre timmars program en gång i veckan och med enbart lokalt inslag. Det är vad tv-tittarna i Ter­järv har tillgång till. Terjärv tv-1 är det som bjuder på denna lokal-tv till alla dem som är anslutna till det centralantennandelslag som verkar i centrum. I dag går sändningen ut till 262 hushåll.

—Det är tråkigt att vi inte når he­la Terjärv med vår sändning , sä­ger programchefen Elof Granholm.

—Denna brist kom klart till synes när vi drog insamlingen för Polen. Det var inte samma geist och eng­agemang andra kvällen därför att då var det sidobyarna som fick kom­ma med utmaningar. Men de fick in­te se eller höra det hela i sin tv och det blev inte samma fräs på utma­ningarna då.

—Annars tycker jag att just in­samlingen för Polen blev en verklig framgång för vår tv. Sammanlagda resultatet av utmaningarna steg till 19,034 mk.

I lokaltidningen intill program­men för Sveriges och Finlands tv finns också det program som Ter­järv tv-1 bjuder på.

Och det är verkligen mångsidigt. Barnprogram, idrott — terjärvborna är ju idrottsintresserade — och aftonandakt hör till.

I dag får de lyssna till Sandra Sun­de, som reste över till Amerika 1917. Så brukar man ha en hemlig gäst som tittarna skall identifiera. Frågesport finns med och givetvis skämtet. Ett bra sådant uppskattas i Terjärv och man har folk som kan bjuda på detta livselixir. Denna gång blir det konsumentupplysning i det skämtsamma slaget.

Så här ser dagens program ut för Terjärv TV-1. Lokal-
tidningen tar in också detta på sin radio- och TV-sida.


I den stilen brukar programmen gå och det är Elof Granholm som tillsammans med tekniske chefen ingenjör Christer Lundström som svarar för allt. Det är dessa två som drar hela lasset och gör det utan ett penni i ersättning.

—Det är inte någon stor personal vi har på Terjärv tv-1 säger Gran­holm. Är en borta blir det ingen ut­sändning. Detta resulterade i att denna veckas sändning som normalt går på tisdagar blev framflyttad till fredagen.

—Vi tycker inte att tisdagarna är någon bra dag. Då ger Finlands tv svenskt och vi borde inte konkurre­ra. Och vi slår säkert ut Finlands tv, ty vem skulle inte hellre se grannen eller sig själv i rutan. Vi skall starta en gallup för att få tag på bästa sändningstid, lovar han.

—Det är klart att detta kostar och tillsvidare har vi själva finansi­erat det hela. Det vill säga köpt de band som behövs. Till största delen. Numera finns det en kassa för dessa utgifter. Vi stod inför faktum att an­tingen sluta med verksamheten eller börja spela över gamla program. Då vände vi oss till tittarna och för­klarade situationen, att vi inte hade hjärta att spela över program från allsångsträffar, hembygdsfester och idrottstävlingar och att om någon kände sig manad så kunde han skic­ka en slant åt oss för bandinköp. Nu redovisar vi varje gång i rutan över influtna bidrag och detta är enda penningtransaktion vi har. Reklam har vi inte börjat med och börjar knappast heller.

Ett par år har de hållit på nu. Fil­mat det mesta som hänt i kommun­delen och detta har förstås blivit ett mycket värdefullt arkiv med åren. Och någon illegal verksamhet är det inte frågan om. I antennan­delslagets stadgar finns kabel-tv in­skriven som en verksamhetsform och enligt de lagar som gäller är allt detta tillåtet.

 

MAX H FURU

Vasabladet, 05.02.1982

Senast uppdaterad 2006-03-03 16:28
 
 
Top! Top!