www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Vi arrangerar vad som helst!
Skrivet av Margita Lukkarinen   
2006-01-31 19:58

 

Bengt Strengell, Elof Granholm och Christer Lundström står bakom föreningen
Vi i Terjärv, som efter många års  väntan äntligen fått sina stadgar godkända 

 

Vi i Terjärv

Vi arrangerar vad som helst!

 

En förening benämnd Vi i Terjärv har bildats. I första hand skall den ansvara juridiskt för Terjärv TV. Men vilken annan förening som helst kan verka som en sektion inom föreningen. - Vi i Terjärv är som en takorganisation för vilka huvudlösa tilltag som helst i kommundelen.

Om man inte täcks skylta med sin egen förenings namn under en omöjlig tillställning går det bra att Vi i Terjärv är arrangör, skämtar initiativtagarna, Elof Granholm och Bengt Strengell, samt Chris­ter Lundström.

När de hejdlösa skämten tonat ut framgår det att Vi i Terjärv faktiskt är en fö­rening som kan syssla med de mest möjliga och omöjliga verksamhetsformer. Stadgarna är så runt formulerade som man bara kan få dem. Det tycker initiativtagarna att är bra, då ryms all möjlig verksamhet med under fö­reningens namn.

Det är klart att Terjärv TV och dess behov av en juridisk person utgjorde grunden för att föreningen bildades. Det är bättre att vara inregistre­rad då det t.ex. gäller att ansöka om olika bidrag. Hit­tills har centralantennandelslaget varit den juridiska per­sonen. Men Terjärv TV är bara en sektion bland många tänkbara som fungerar under föreningens namn.

- Vem som helst och vilken förening som helst kan bilda en sektion under Vi i Terjärv, fastslår Bengt Strengell. Fö­reningen kan också vid behov fungera som en juridisk per­son när det gäller att skaffa gemensamma saker till Ter­järv, exempel på sådana kan t.ex. vara högtalaranlägg­ningar, bänkar eller andra nödvändiga ting som kan behövas vid olika tillställningar.

Knappast köer

Trots att möjligheter finns att bilda sektioner tror Bengt Strengell inte att det kommer att bildas köer till Vi i Terjärv. Men möjlighet finns för alla som vill verka ideellt, religiöst eller kulturellt i Ter­järv att bilda sektioner. Med­lemmar i föreningen är auto­matiskt alla som ser Terjärv TV. Sedan man hållit sitt konstituerande möte skall man också aktivt gå in för medlemsvärvning.

Elof Granholm säger att Vi i Terjärv lämpligen kan sam­manföra föreningar till att gemensamt komma överens om olika tidpunkter för t.ex. sommarevenemangen. Detta för att undvika kollisioner och för att om möjligt ge ut en evenemangskalender. Vi i Terjärv står i juli som delar­rangör för friluftskonserten ute vid Forsas. Eventuellt kommer föreningen att ordna Jätkädagen nästa sommar. Redan denna sommar kanske turbo-man-tävlingen sker i föreningens regi. Bara för att nämna några.

- Elof Granholm, Christer Lundström och Bengt Streng­ell är måna om att framhålla att man kan ordna vad som helst. Lyssnar man en stund på dem lägger man lätt märke till att ingenting är omöjligt.

Man går t.o.m. så långt att man karaktäriserar förening­en Vi i Terjärv som en av­stjälpnings- plats.

- Hittas ingen annan ar­rangör för en tillställning så kan föreningen vara arran­gör, säger de.


Margita Lukkarinen

Öb 27.06.1986

Senast uppdaterad 2006-03-03 15:56
 
 
Top! Top!