www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Lokal-TV:n stärker vi känslan i Terjärv
Skrivet av Stig Kankkonen   
2006-04-08 08:29

Lokal-TV:n stärker
vi-känslan i Terjärv

 

 

Det är inte bara en och två som anser det vara dåligt med lokala inslag i rundradions televisionspro­gram i synnerhet på finlandssvenskt håll. Men två som gjort något åt saken är Christer Lundström och Elof Granholm. På egen hand har de startat en "kustkanal" med enbart lokala inslag. Terjärv TV 1 heter deras satsning på televisionsprogram för och med Terjärvbor.

Lite förenklat kan man säga att orsaken till hela Terjärv TV 1 är att Christer Lundström slutade röka. För att ha något att sysselsätta sig med köpta han videoapparatur och gjorde försöksprogram som distribu­erades via kabel till anslutna abon­nenter i Terjärv centrum.

—   Det  visade sig genast att intresset för lokala televisions- pro­gram  var mycket stort, berättar Christer.

—  Vi är väl alla sådana att vi gärna ser oss själva, våra vänner och bekanta i TV-rutan. Vi vill också ha information och allmänna program om vår närmiljö.

Intresset för lokalprogrammen växte inte bara bland tittarna efter de första trevande försöken. Också Christer Lundströms aptit växte. Av en händelse fick han, som han säger, reda på att Elof Granholm hade medfödda anlag vad programledar­egenskaper beträffar. Så de två slog sig ihop och sedan februari i fjol står de två för Terjärv TV 1 och dess programutbud. Christer filmar, klip­per och sköter den tekniska sidan, ingenjör som han är, medan Elof fungerar som programdragare och speaker.

Valvaka och andakter

Det de två får ihop i programväg behöver sannerligen inte skämmas för sig. Ett plock i de gångna veckornas program visar att de fått med allt från andakter, musik, debatter, tävlingar av de mest olika slag, frågesporter, valvaka och hembygdsprogram till intervjuer med intressanta personligheter, in­formation om skidvallning och vindkraft med mera, med mera.

Allt med rötterna djupt i Terjärv-jorden.

Christer Lundström avbryter Elof Granholm mitt i hans presentation av det digra programutbudet.

—   Från pensionärshemmet har jag fått höra att man vill ha andakter med kyrkoherde Granvik. Vi måste ta och göra en serie igen, säger Christer.

Det är just så Terjärv TV 1 fungerar, i samarbete med den publik den riktar sig till. Det har medfört att televisionsprogrammen skapat en ännu starkare vi-känsla i Terjärv än den som funnits i alla tider. På den vi-känslan skall man också bygga vidare vad Terjärv TV 1 beträffar.

—  Som bäst har vi en förenings­ansökan inne för registrering. Den föreningen skall heta "Vi i Terjärv" och den skall i framtiden bland annat ta hand om televisionsprogrammen, berättar Elof.

— Det är viktigt att programverk­samheten inte är helt beroende av bara två personer aktivitet och intresse. Det måste finnas en bredare bas för verksamheten. Därför för­eningen.

 

 

Kontakten med tittarna är en av grundförutsättningarna för att närtelevisionen skall fungera. Med Terjärv TV 1 går det att få kontakt telefonledes konstaterar Elof Granholm och Christer Lundström, här i studion som är inrymd i en husvagn. 

 

Studio i husvagn

Terjärv TV 1 är ett fint exempel på att det går att göra mycket utan enorma kostnader. TV-studion är inrymd i Christers husvagn vid centralantennen. Dit kom han och Elof tidigare varje tisdag men numera varannan tisdag för att ge Terjärvborna program på deras "språk" och också annars på deras villkor. Programtiden sträcker sig i vanliga fall från 18.30 till 22-tiden. Förberedelserna och "efterstädningen" tar ca fyra timmar i anspråk. Så bara att tuta och köra är det inte. Dessutom skall ju en del progra­minslag filmas under veckan.

Medan Christer och Elof förbere­der sig för sändningen bänkar sig Terjärvborna framför televisionsapparatema. Kabelanslutningarna be­gränsar sig av praktiska och ekono­miska orsaker till centrum och tisdagar har blivit något av vallfärds­dagar dit från utbyarna. Där tar man tillsammans med vänner och bekan­ta del av närprogrammen. Och de som inte har bekanta eller vänner med kabelansluten television kan följa med programmen på Bar Pärlan.

— Det har visat sig att våra program betytt en liten nyfödelse vad umgänget människor emellan beträffar. Och det måste väl anses positivt att man inte isolerar sig utan tillsammans tar del av våra program, konstaterar Christer.

Gemensamt ja. Gemensamt sam­lade Terjärvborna in pengar under Polen-insamlingen. Det med Terjärv TV 1 som spindeln i nätet. Till studion strömmade via telefon en kväll utmaningar in och då resultatet av insamlingen i sinom tid kunde redovisas fanns det drygt 19 000 mark i kassan.

Terjärv TV 1 var det andra kabeltelevisionsbolaget efter HTV och det första finlands-svenska. Det betyder att grupp efter grupp besökt "studion" i Terjärv. Resultat börjar nu också synas på andra håll i Svenskfinland i form av kabeltelevisionsbolag. Och det har varken Christer eller Elof något emot. Idén har visat sig mycket lyckad så varför skulle inte andra också få njuta av den.

 

Stig Kankkonen

Text och foto

Hufvudstadsbladet 16.04.1982

 

Senast uppdaterad 2006-04-08 08:37
 
 
Top! Top!