www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Terjärv för Polen: 17 000 mark på två kvällar
Skrivet av Edvin Strandén   
2006-04-08 09:09

TV-studion är en liten husvagn placerad under centralantennmasten. Det har blivit något av en folkvandring till Terjärv för att se lokalteven, som oftast haft intressanta program.


Terjärv för Polen:

17 000 mark på två kvällar

 

Omkring 17.000 mark fick RK-avdelningen i Terjärv in genom lokalte­ve Polen-hjälpen på två kvällar. Det är nämligen så att i Terjärv centrum finns en centralantenn som når 262 hushåll. Genom denna bolagsantenn dirigerar Christer Lundström och John-Erik Sandvik TV-bilder till hemmen mer el­ler mindre regelbundet. Lundström är fotograf och producent och Sandvik tekniker.

När Elof Granholm kom till sitt första sammanträde som nyvald ordförande för avdelningen hade det också kommit cirkulär med upprop för hjälp till Polens folk. Föl­jande kväll skulle Terjärv TV 1 ha utsändning och Gran­holm undrade huruvida man genom teven kunde fråga hu­ru Terjärvborna ställde sig till insamlingen.

Elof Granholm är hallåman i lokalteven och programle­dare i allmänhet. För lokalte­ven hade Lundström och Granholm intervjuat folk in­för julen och frågat vad de önskade sig och även frågat om önskningarna inför det nya året. Under dessa interv­juer hade många uttalat sin medkänsla för det polska fol­ket. När Elof gick till teveutsändningen tog han med sig cirkulär och tidningsurk­lipp angående Polen och läste upp dem i rutan och frågade tittarna vad de tyckte. Han kunde ju inte veta reaktionen men hade i varje fall tagit med sig några bankgiroblanketter till studion. Och stu­dion, det är en liten husvagn under centralantennmasten. RK-avdelningen hade just avslutat hungerdageninsamlingen och fått in 3.500 mark.

Snart ringde Ragnar Gran­vik och bjöd 50 mark till insamlingen. Detta gav eko i etern och folk började ringa så att telefonlinjen till stu­dion snart blockerades. Bengt Strengell råkade vara i studion och han fick bråttom att fylla i giroblanketterna och fick snart börja skriva upp namn och summor på en lista.

— Vi kan ta ut pengarna från respektive bankkonto om ni så vill, sa Elof annars kan ni komma till banken och betala.

Man började utmana varandra, olika yrkesgrupper fick utmaning, såsom jordbrukare, pälsfarmare, hälsovårdspersonalen utmanade bank­folket, anställda på industrier utmanade varandra, alla Volkswagenägare utmana­des liksom hästägare och hästvänner. På något över en timme hade man fått in över 10.000 mark, en stor summa med tanke på att utsändningen når ett beg­ränsat område och Terjärv RK inte är någon stor avdelning. Men alla ville vara med och när man fortsatte följan­de vecka kom ännu en hel del pengar och bankfunktionärerna hade arbete hela veckan att fylla i girokort och ta emot pengar. Elof Granholm är också bankkamrer i vanli­ga fall när han inte är hallå-man i lokalteven. Vid andra utsändningen hade bud gått ut utanför sebarhetsområdet och det kom telefonbud till studion med bidrag från and­ra orter i icke ringa utsträckning t.o.m. ända från Helsi­ngfors.

 

På bilden ses lokalavdelningens viceordf. Ninni Finell, ordförande Elof Granholm och sekreterare Inger Wiik.

 

RK-avdelningens styrelse är mycket tacksam över den stora förståelse som visats insamlingen. Det är givmilda människor som står för resul­tatet, säger man inom sty­relsen och erinrar om att man alltid haft folket med när Röda Korset gjort sina akti­viteter.

På hösten arrangerade av­delningen älgsoppsdag med gott resultat. Älgjägarna bidrog med älgkött och mänskorna kom och betalade bra för soppan och åt sig mätta.

Vid allsångskvällar som arrangerats och delvis gått i radion och delvis bandats för lokalteven har RK-damerna kokat kaffe och Elof Gran­holm, som varit medarran­gör, burit upp kollekt för Röda Korset. Och de som va­rit med har tyckt att detta passar bra.

 

Text och bilder: Edvin Strandén

FRK:s tidning i maj 1982

Senast uppdaterad 2006-04-08 09:11
 
 
Top! Top!