www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Loffes klubb för vänsterhänta
Skrivet av Öb/Zikiti Klemets   
2005-06-24 02:42

Loffes klubb för vänsterhänta


Tretton procent av värl­dens befolkning beräk­nas vara vänsterhänt. Till denna klick hör Elof "Loffe" Granholm i Terjärv. Den som känner sig ensam med sin vänsterhänthet, kan gå in på Loffes hemsida (www.loffe.net.) där har han samlat namn på kän­da/berömda och okän­da/mindre berömda vänsterhänta personer. Vill man vara med på listan kan man meddela namn, hemort och yrke till hemsidan.

Världens största organisation för vänsterhänta heter The Left-Handers Club. Loffe vet inte om någon motsvarighet i Finland. Han har funderat på att plocka ut mera uppgifter om vänster­hänthet på sin hemsida och tan­kar finns på en klubb eller verk­samhet av något slag.

Har egen dag

I tretton år har man firat de vänsterhäntas internationella dag. Syftet med dagen är att sprida information om vänsterhänthet och uppmärksamma folk på hur svårt det kan vara för en vänsterhänt att leva i de högerhäntas samhälle. Dessu­tom vill man få upp ögonen på designers och tillverkare så att de börjar göra mera redskap för vänsterhänta.

The Left-Handers Club är in­ne på samma linje. Organisatio­nen kämpar också för fortsatt forskning inom vänsterhänthet.

Förr i tiden ansågs det syndigt eller sämre att vara vänsterhänt. Man behöver inte gå långt till­baka i tiden för att hitta lärare som tvingade vänsterhänta skolbarn att skriva med höger hand.

Loffe en blandning

Varför några använder väns­ter och andra höger hand vet man inte riktigt. Förklaringen är antagligen genetisk.

Loffe känner inte någon an­nan i släkten som är vänster­hänt. Faktum är att Loffe inte är renodlat vänsterhänt eftersom han gör vissa saker bättre med höger hand.

När Loffe gick i skolan tving­ade ingen honom att skriva med en eller annan hand. Av okänd anledning föredrar Loffe att skriva med höger hand men när det kommer till grovarbete föredrar han vänster hand. Lof­fe spikar och sågar alltså med vänster hand.

Spott och spe

Loffe tror att många vänster­hänta fått ta emot gliringar. Ett tag hette det att vänsterhänta hade kortare livslängd än andra men det påståendet togs tillba­ka.

När Loffe kastade pil (med vänster hand) kunde han ibland få höra att han skulle byta till rätt, alltså höger, hand.

Det material som Loffe plane­rar sätta ut på hemsidan är av positiv karaktär. Sådant som uppmuntrar vänsterhänta och får dem att inse att de inte är konstiga.

Man brukar säga att vänster­hänta tänker kreativt och visu­ellt. De jobbar med musik och konst och är bra på bollsporter. För egen del, säger Loffe att brist på fantasi har han aldrig haft. Själv skriver han bland an­nat dikter.

I gott sällskap

Känner man sig ensam och värdelös på grund av sin vänsterhänthet, får självförtro­endet garanterat en jättekick ef­ter att man tagit del av Loffes lista över vänsterhänta perso­ner.

Apropå bollsinne finner man med lätthet kända tennis-, base­boll-, bordtennisspelare och bowlare. Och de kreativa eller i övrigt framstående typerna rå­der ingen brist på eller vad sägs om Charles Chaplin, Neil Armstrong, Otto von Bismarck, Napoleon Bonaparte, Julius Caesar eller Alexander den sto­re?

Loffe har räknat att förutom han själv, finns bara 3-4 svarta får på hans månghövdade lista som Jack Uppskäraren, Bostonstryparen och den ame­rikanska westernbanditen Billy the Kid.

Left is Right

Loffe har en specialitet, som han torde dela med Leonardo da Vinci, som också var vänster­hänt. Han kan skriva sitt namn normalt och spegelvänt på sam­ma gång.

Med pennor i båda händer börjar Loffe skriva sitt namn från mitten. Den högra versio­nen blir normal = Elof Gran­holm medan den vänstra blir spegelvänd. Tittar man i spe­geln blir den vänstra texten be­griplig medan den högra blir spegelvänd.

För den som är högerhänt börjar fenomenet vänsterhänt­het senast i det här skedet te sig riktigt intressant och man mås­te hålla med om Elofs devis Left is Right! som givetvis återfinns på Loffes hemsida.

Zikiti Klemets
Öb 20.06.2005

 

 

 
 
Top! Top!