www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Vänsterhänta är bättre på känslor
Skrivet av Barbro Ernemo   
2005-08-12 14:06

Vänsterhänta är bättre på känslor

Hjärnan används på ett effektivare vis än hos högerhänta

Julia Roberts, Robert De Niro, Bob Dylan och Paul McCartney. Det är ingen slump att kända personer ofta är vänsterhänta.
  - Mycket tyder på att vänsterhänta har en mer utvecklad höger hjärnhalva, den som har med konstnärligt skapande att göra, säger Louise Rönnqvist, docent i psykologi vid Umeå universitet.
  Av det skälet är vänsterhänta ofta bättre än högerhänta på att visa sina känslor.
 
   Medan högerhänta domineras av den vänstra hjärnhalvan, den där språk och analytisk förmåga sitter, har många vänsterhänta höger hjärnhalva som den dominanta. Och i högra hjärnhalvan finns känslorna.
  Vänsterhänta är därför ofta bra på att visa känslor, något som är till god hjälp för en skådespelare.
 
Vänsterhänta stjärnor
 

  Många skådespelare, musiker och konstnärer är vänsterhänta: Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven, Albert Einstein, Charlie Chaplin, Greta Garbo, Pablo Picasso, Robert Redford, Bill Gates, Bill Clinton, Jimmy Connors. Listan kan göras mycket lång och det finns en förklaring.
  Kreativitet är förmågan att sätta ihop nya idéer och intryck och ge dem en form som talar till känslorna. Här har de vänsterhänta sin stora fördel: de använder oftare båda hjärnhalvorna än många högerhänta som ibland väl ensidigt litar till den analytiska sidan.
  Det är därför konstnärlighet så ofta går hand i hand med vänsterhänthet.
  Chansen att två högerhänta ska få ett vänsterhänt barn är mindre än en på tio. Är båda vänsterhänta är sannolikheten en på fyra.
  Vänsterhänthet är proportionellt sett vanligare hos enäggstvillingar, även när tvillingen, med exakt samma arvsanlag, är högerhänt.
  - Det kan delvis bero på att för tidigt födda och lågviktiga barn oftare blir vänsterhänta än andra, säger Louise Rönnqvist som bland annat forskar om hjärnans tidiga utveckling och höger-vänsterhänthet på Umeå universitet.
  En del problem är överrepresenterade bland vänsterhänta: barn med läs- och skrivsvårigheter, barn som har svårt med uppmärksamheten (så kallade bokstavsbarn) och barn med utvecklingsstörningar är oftare vänsterhänta än befolkningen i stort.
  - Det innebär absolut inte att vänsterhänta barn måste få problem, säger Louise Rönnqvist.
  Högerhänta personer styrs av vänster hjärnhalva, där den analytiska förmågan och språket oftast finns. De vänsterhänta domineras i stället av höger hjärnhalva där känslorna sitter.
  - Det här är en förenklad bild av hjärnan. I själva verket är stora delar av den aktiv i de flesta handlingar, vi bollar mellan olika delar av hjärnan. Språket uppstår i vänstra halvan hos de flesta men medan vi talar använder vi också den högra för att lägga känsla bakom orden, förklarar Louise Rönnqvist.
 
Samma språkliga förmåga

  En del vänsterhänta använder den högra hjärnhalvan som språkcentrum, andra använder den vänstra, precis som de högerhänta. Det kan förklara varför de flesta vänsterhänta har samma språkliga och analytiska förmåga som de högerhänta. Det rör sig alltså om två olika slags vänsterhänthet beroende på hur hjärnans nätverk ser ut.
  För den vänsterhänte har vardagen en mängd små problem som måste övervinnas. Han eller hon tvingas oftare träna upp förmågan att använda sin aviga hand. Vad det här får för effekter på hjärnan vet man ännu inte.
  Men man kan spekulera: kanske tvingas vänsterhänta i högre grad än vi andra att använda båda hjärnhalvorna?
  Det är en fördel för vissa idrottare, till exempel tennisspelare som Mats Wilander, att vara vänsterhänt. De är vana att möta högerhänta motståndare och kan förutse deras rörelser. Den högerhänte tennisspelaren blir däremot förvirrad av att möta en vänsterhänt.
  Förr i tiden tvingades vänsterhänta barn att lära om när de började skolan. Därför finns det i dag få gamla människor som är vänsterhänta. De har omskolats till högerhänthet eller blivit dubbelhänta.
  I dag låter skolan barn vara vänsterhänta och det är tur, för det föds faktiskt allt flera vänsterhänta. Det är förmodligen en följd av att allt flera barn som fötts för tidigt räddas till livet.

Barbro Ernemo
 

 
 
Top! Top!