www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Squaredansens historia i Finland
Skrivet av jocke.twistercom.fi   
2005-08-22 12:50

Squaredansens historia i Finland

År 1981 kom folkdansare från Terjärv i kontakt med squaredans på Västnylands-schottis.

De beslöt att ha det med på countrykonserten i Emet följande år och således tog Terjärv folkdansare med Marlene och Lars Hatt som ledare upp squaredans på programmet.

TUF's folkdansare blev således de första som tog upp squaredansen i Finland. Före konserten 1982 hade de möjlighet att öva med Dan O'Connel från USA som caller. Efter uppvisningen på konserten uppträdde de också på Kaustby-festivalen tillsammans med en tysk och en dansk squaredansgrupp. Peter Nykänen och Christina Ahlbäck blev senare instruktörer. År 1985 fick dansarna inbjudan från Umeå Squaredancers och besökte dem över en helg. Terjärvdansarna uppträdde också på Dansens Dag i Jakobstad och på Truck-driver träffen i Vasa 1985.

Squaredansen i Terjärv dog ut i slutet av 1980-talet.

År 1984 blev en grupp folkdansare i Dickursby Ungdomsförening i Vanda intresserade av traditionell squaredans. Detta ledde till att de ett år senare startade en squaredansklubb och övergick till modern squaredans. Ungefär vid samma tid prövade en grupp folkdansare vid Haga Ungdomsförening i Helsingfors också på traditionell squaredans men deras intresse var inte så stort att det skulle ha lett till en egen klubb. Några av deras dansare brukar dock besöka DUF i Vanda, som är den första squaredansklubben i helsingforsområdet, med verksamhetsstart år 1985.

Ungefär vid samma tid grundades en klubb i Vasa. I österbotten har det bildats allt flera klubbar och på Åland finns Alandia Square Dancers.

De första klubbarna startade alltså helt spontant utan vetskap om varandra. Först år 1988 när Fred och Gun Lindgren från Umeå reste runt i Österbotten, gjordes att aktivt försök att introducera squaredansen i vidare kretsar.

I Helsingfors finns en klubb på AV. Den är en av de yngsta aktiva klubbarna i Finland men också den som växer snabbast för närvarande. Hasse och Kaj Wikholm från DUF höll 1988-89 en squaredanskurs på Arbis i Borgå. Av ursprungligen 30 deltagare blev 10 graduerade och de dansade sedan tillsammans ett år. Men därefter splittrades gruppen. En liten grupp dansare i Åbo har år 2000 grundat klubben Pass The River. För närvarande dansas modern squaredans på 10 orter i Finland.

Från: http://jocke.twistercom.fi/square.htm

Senast uppdaterad 2006-09-22 18:20
 
 
Top! Top!