www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Een Wecko-Croneka
Skrivet av Red. Bruno Byfelt   
2005-08-31 08:47

Een Wecko-Croneka

 

Om hur trevligt det varit på jul- och nyårsafton 1943—44 men även något om eftertankens kränka blekhet skaldar Börje Mattson*) i sin rimkrönika i nummer ett av Sjuttons Pojkar 1944 rubricerad Een Wecko-Croneka.

 

Nu ä' det åter dystert och sorgligt och så trist
ty vardagen har börjat, det är så sant och visst.
Nu är det slut med spralliga revyer och med fester,
och gråtande vi vinkat farväl åt våra gäster.
Med tunga steg vi vandrat till verklighetens grå
och tid det var i sanning, ty arbetet tycks förslå.

Men roligt har det varit allt under juletid
och roligt blev det sedan, då nyåret tog vid.
Så låtom oss i tanken till dessa dar försätta.
Vi vilja här till glädje och hugnad än berätta
för dem som varit borta vad allt vi sett och fått
så de förstår till fullo om vad de miste gått.

Ja, staten gav oss socker och skinka som var mör
och kex och pepparkakor och sedan som sig bör
en gröt av risgryn kokad och därtill russinsoppa.
Ej undra på att mången så stinn som korv sig stoppa.
Och limpan mjuk och kryddad var alls icke sur.
Visst blev vi lekamligt omskötta, eller hur?

Och eget hade ju vi därtill, det är klart
båd' fläsk som flöt och skälvde så fett och rart.
Och bröd i långa banor, ja, vetebröd jag menar
och sådan dryck, som aldrig rann utur kossors spenar.
Vad viljen i väl mera bevis för saken ha
att tjockt vi mått och haft det för kroppen väl och bra.

Och andligen vi klarade oss även gott
revyn oss skänkte glade i allra högsta mått.
Då "Julglöggen" avsmakades blev sådan fart på fröjden
att norrbaggstaket hotade att stiga emot höjden.
Den gav ej endast glädje, den lärorik ock var,
och kanske det finns sådana, som intryck av den tar

Vi primadonna hade allt från H:fors stad
och Lassila och Topi hade gjort så mången glad,
och Ingo sjöng så vackert att det var fröjd att höra
och Pyramus och Thisbe till tårar kunde röra,
och Öhman band där borstar med iver itu barm
och tyckte bastun aldrig blev riktigt, riktigt varm.

Så nu förstår i säkert, vi det hade svårt att gå
tillbaka ifrån glädjen till vardagslivets grå,
till ved- och kavelhuggning och alla de terminer
till köld som tyckes öka och vind som bistert viner
och hopar snön i drivor i hästs och bilars väg —
men huttrande vi styr nu mot sängen våra steg.

 
Fredrik M. *)

Ur ”Tigerns Sektion” – 1986
Red. Bruno Byfelt

*)Han heter Börje Fredrik Mattson (EG)

Senast uppdaterad 2005-08-31 13:02
 
 
Top! Top!