www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Ta märket och vinn 250 dollar!
Skrivet av Loffe   
2005-04-09 02:45

 

Märket

Det förutspådda märket på handen som är omskriven i Uppenbarelseboken är kanske här i en ny version. Ett företag som heter Global Monetary (världsvalutan ?) med sitt högkvarter i Bentonville i Arkansas, USA, vill locka försökskaniner med sitt microchips genom att erbjuda 250 dollar till kvalificerade kandidater som vill inoperera detta chips i sin högra hand. Bonus ges för att folk i början kan känna obehag av att ha ett chips i handen.

Detta företag är aktivt med i världsskeendena och är bl.a. hängiven supporter och lysten bidragsgivare till FN. Kanske FN:s stöd kan behövas i framtiden! Företaget lär ha tillgångar på över 5 miljarder dollar. Företaget har placerat sina kontor strategiskt i Seattle, Zürich, Nairobi, Montevideo och Singapore. Cheferna heter L.H. Monroe och D.Hargraves, och han som sköter finanserna heter Malcolm J. Rothschild.

Introduktion av märket kommer att ske viaIntemet där man kan köpa och sälja. Företagets mål är att skapa ett säkert och billigt betalningsmedel som berör transaktioner både över Intemet och i personliga affärer. Global Monetary tvekade inte att gå in på detta ljusskygga område och företaget säger sig nu vara ledande i denna framtidsbransch.

Detta märke kommer att göra den elektroniska kommersen över Internet idiotsäkert. Detta låter väl bra? Företagets enkla slagord är “One person, One number” ( en person, ett nummer). Denna krypterade säkerhet integrerar fullständigt med nuexisterande transaktioner. Denna service kommer att aktiveras våren 2000. S.k. POS - transaktioner (Point of sale) kommer att bli on-line i början av år 2001. Servicen kommer an bli tillgänglig i miljoner affärer runt om i världen. Den medlem som en gång registrerat sig kommer att kunna effektiv utföra säkra transaktioner utan kontanter, checker eller kreditkort. Global Monetary ID-chip TM systemet har inget okrypterat nummer bundet till sig. Därför är systemet immunt mot kreditkorts nummer som kan missbrukas inom nuvarande kortsystemet.

Medlemskapet

Den som önskar bli ”Charter ID-chip TM member” (grundande medlem) kommer att erhålla ett bonus på 250 dollar. För att platsa i laget behöver man ett kvalificerat datorpaket (486, Pentium, Windows 95, 16 MII , 75 MB, CD-ROM / Power Macintosh. Apple System, 6MB, 60 60 MB, CD-ROM, osv) och möta s.k. “demografiska kvalifikationer”. Det är allt.

Om ens ansökan accepteras kontaktas man av företagets representant som reserverar tid för en ofarlig och smärtfri procedur som utförs av en certifierad teknisk expert. Medlemmen erhåller ett personligt elektroniskt inplanterat chips med inbyggd säkerhet i handens under hud, något som behövs vid valutatransaktioner samt andra “bekvämlighetsegenskaper”.

Operationen lämnar inget ärr och chipset syns endast med röntgen. Man känner inte av chipset ( ca. 1,2 cm långt) eftersom det är en mjuk tänjbar plastbit. (Bolaget erkänner också att födelsekontrollsimplantat har visat sig framgångsrika i åratal!) Det behöver aldrig avlägsnas eftersom det laddas upp via musen. “Kirurgen” kommer också att installera all software och musen i hemdatorn som samnordnas med chipset i handen.

Denna mus är inte enbart integrerad med chipset det kan också avslöja psykologiska egenskaper hos innehavaren som förhöjt blodtryck och närvaron av vissa toxiner. Senare versioner kommer att kunna kolla kolesterol oh blodsockersnivån. Rena hälsovårdscentralen på skrivbordet!

Medlemmen kan också bli aktieägare i Global Monetary. Detta “operativa” system har inte godkänts av amerikanska FDA, motsvarighet till vår medicinalstyrelse (1999), men det behövs inte eftersom “varan” inte SÄLJS!

Lägg Global Monetary på minnet så länge du får ha minnet för dig själv!

Elof Granholm
Öb 21.10.1999

Senast uppdaterad 2005-05-03 09:38
 
 
Top! Top!