www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Julfreden i Åbo
Skrivet av -   
2006-12-27 19:28"I morgon, vill Gud,

infaller vår Herres och Frälsares nåderika födelsefest; och varder förty härigenom en allmän julfred kungjord och påbjuden, med åtvarning till envar att denna högtid med tillbörlig andakt fira, och i övrigt iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande, emedan den, som häremot bryter samt julhögtiden genom något olagligt eller otillbörligt förfarande oskärar, gör sig under försvårande omständigheter förfallen till det straff, lag och författningar för varje brott och överträdelse särskilt påbjuda. Slutligen tillönskas stadens samtliga invånare en fröjdefull julhelg."Åbo är den enda stad i Norden som bevarat denna tradition som härstammar från 1200-talet.  Alltsedan medeltiden förkunnas julfreden den 24 december klockan 12.00 på Gamla Stortorget i Åbo.


Senast uppdaterad 2006-12-27 19:40
 
 
Top! Top!