www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Tänkbart 4
Skrivet av -   
2006-09-02 08:58

TÄNKBART 4


De flesta människor är beredda att betala mer för att bli roade än för att bli undervisade.                                                     

- Robert Sarage

 

Så snart vi inser att det är mänskligt att missförstå saker, så inser vi att det inte är skamligt att ha fel, utan bara att inte rätta sina fel.

- George Soros

 

Ta aldrig för givet att något är vad det ser ut att vara.

- William Safire

 

Alla välsignelser är på både gott och ont. 

-John Updike

 

Litteraturen gör oss alla till utvandrare - den för oss bort hemifrån, men än viktigare, den finner nya hem åt oss överallt. 

- H.R.

 

Vuxna är föråldrade barn. 

- Dr Seuss

 

Perversion och sedefördärv uppträder i tvetydighetens förklädnad. Jag gillar inte tvetydigheter. Jag litar inte det minsta på det som är tvetydigt.

-John Wayne

 

Livet är som bäst när det är skakat och rört. 

- New York Times

 

Där det inte finns rättframhet, godhet och sanning, finns det inte heller nå­gon Storhet. 

- Leo Tolstoy

 

Stora framgångar grundar sig på att man tar sina negativa tankar och vänder på dem. 

–Forbes

 

 

Försök aldrig vara envisare än en katt.

-Robert A. Heinlein

 

Det är bättre att diskutera en fråga utan att avgöra den än att avgöra en fråga utan att diskutera den.                        

-Joseph Joubert

 

Godhet är den enda investering som aldrig vänds i förlust.

-Henry David Thoreau

 

Erkänn alltid dina misstag utan att tveka. Det invaggar dina överord­nade i förtroende och ger dig tillfälle att begå fler. 

- Mark Twain

 

Säg aldrig sanningar om du vill behålla dina vänner. 

- H.P.

 

Det verkliga med en plats är vad folk minns av den. 

- C.K.

 

Den som har tålamod har allt.  

-Benjamin Franklin

 

Inte nog med att kvinnogöra aldrig tar slut - det kommer hela tiden nya definitioner på det också!                                                  

 - B.C.

 

Om vi kunde höra varandras böner skulle Gud kanske bli lite avlastad.

-A.B.

 

Enkelheten satt på sin spets blir till elegans.

- J.F.

 

Barn har aldrig varit bra på att lyssna på sina föräldrar, men heller aldrig försummat att ta efter dem.                                        

-James Baldwin

 

Blir vi inte alltid mållösa i livets största stunder?

-Marcel Marceau

 

Man kan klamra sig fast vid det förflutna så hårt att man inte har armbågsrum för det innevarande.                                                   

–J.G.

 

De farligaste osanningarna är de sanningar som blivit lite friserade.

-Georg Christop Lichtenberg

 

Skönhet kan även finnas i ett gott utfört dagsverke. 

- M.S.B.

 

Blanda inte ihop kunskap och visdom. Det ena lever du av, det andra för.  

– S.C.

 

Bråk skulle inte vara länge om felet bara låg hos den ena parten.

-La Rochefoucauld

 

Ingen är så förtjust i hemligheter som den som avser att låta dem gå vidare.  

–C.C.C.

 

Gud skapade oss så vist att vi varken kan klappa oss själva på ryggen eller sparka oss i baken. 

–Guideposts

 

Om du bara är stark nog, så finns det inga prejudikat.

-F. Scott Fitzgerald

 

Akta dig för människor som inte vill bli besvärade med detaljerna!

-W.F.

 

Ord kan understundom - i förklarade ögonblick - bli till goda gär­ningar.                                                              

 -Elie Wiesel

 

När saker och ting börjar gå din väg, beror det vanligen på att du

slutat gå på fel Sida i en återvändsgränd. 

-Los Angeles Times

 

Det enda mystiska med katten är att den beslutade sig för att bli husdjur.                                                                                                       

-Compton MacKenzie

 

En god lärare försöker aldrig förklara sin ståndpunkt - han erbjuder en att stå vid sin sida och se själv. 

–R.I.

 

Ögonblicklig tillgänglighet utan ständig närvaro är antagligen det bästa beteendet för en mor. 

–L.B.

 

 

Strängt taget fordrar man bara tre saker för att vara lycklig: någon att älska, något att göra och något att hoppas på. 

-T.B.

 

Ingen bubbla skimrar så klart och svävar så länge som den bubbla en framgångsrik lärare blåser. 

– Sir William Osler

 

Det finns egentligen inget dåligt väder, bara olika former av bra väder.

-J.R.

 

Den värste egoisten är den som aldrig fått upp ögonen för sina egoistiska sidor.

-Sigmund Freud

 

Vi måste lära oss att förlåta, men vi måste också lära oss att inte förolämpa. Det är minst lika viktigt.                                                       

– S.T.

 

Människor som är rädda att vara ensamma har ingenting att säga sig själva,

- A.N.

 

Ensamhet är inte när ingen kommer på besök. Ensamhet är när man inte har någon att besöka.                                                                                                           

-Zero Hora, Brasilien

 

En vän är en person som kommer och knackar på min dörr när alla andra har övergett mig.  

–C.M.C.

 

Den som rider på en tiger upptäcker snart att det är svårt att sitta av. 

-Kinesiskt ordspråk

 

Det är bättre att vara alltför godtrogen än alltför klentrogen. 

Kinesiskt ordspråk

 

 

Om man funderar för länge på att göra en sak förblir den ofta ogjord.

- E.Y.

 

Jag tycker om ordet "indolens". Det gör min lättja salongsfähig.

-B.W.

 

Det finns inget bättre lån än ett förstående öra.  

-F.T.

 

Amerika uppfann inte de mänskliga rättigheterna. I själva verket är det tvärtom. De mänskliga rättigheterna uppfann Amerika.

-Jimmy Carte

 

Lek betraktas ofta som motsatsen till inlärning. Men för barn är leken inlärning. Den är barndomens arbete. 

–F.R.

 

En pojke på en bondgård ser ett flygplan uppe i luften och längtar bort. En flygplanspassagerare ser bondgården... och längtar hem.

- C.B.

 

Jag tycker fortfarande att varje dag är för kort för alla tankar jag vill tänka, alla promenader jag vill ta, alla böcker jag vill läsa och alla vänner jag vill träffa. 

- J.B.

 

Man har rätt att ha fel i en demokrati. 

- C.P.

 

Ingen kan göra för barn vad far- och morföräldrar gör. De strör på något vis stjärnstoft över barnens liv. 

-Alex Haley

 

Det sätt på vilket en gåva ges är mera värt än gåvan själv. 

- Corneille

 

Inga bojor kan hålla ihop ett äktenskap. Det är hundratals små trådar som syr samman människor genom åren. 

-Simone Signoret

 

I samvetsfrågor finns det ingen plats för majoritetens lag.

-Mahatma Gandhi

 

Jag är trött på allt detta nonsens om att skönheten bara sitter på utsidan. Det är djupt nog. Vad vill ni ha - en bedårande bukspottkör­tel?  

-J.K.

 

Den effektivaste metoden att få maximal uppmärksamhet är att göra ett dundrande misstag. 

–D.D.H.

 

Vi måste värna om våra motståndares yttrandefrihet eftersom vi måste få höra vad de har att säga.                                         

 -Walter Lippman

 

Sanningen är sällan finklädd. 

- M.L.

 

 

Ska man hålla sig ung, så är andlig upplyftning mycket bättre än en ansiktslyftning. 

– M.B.

 

Intet sker som inte först har drömts. 

-Carl Sandburg

 

Vi kan inte tänka oss hur våra liv skulle kunna bli besvärligare än de är - men det kan riksdagen. 

– C.H.

 

Sommarens överflöd har inget fast pris; juni kan gå till den fattigaste

kunden.  

-James Russell Lowell

 

När aktningen för sanning är borta eller ens försvagad blir allting tvivelaktigt.                                                                                   

-Den helige Augustinus

 

Behandla barnet som om det redan vore den människa det skulle kunna bli. 

– H.G.

 

I tider som dessa är det en tröst att tänka på att det alltid har funnits tider som dessa.                                                                                     

– P.H.

 

Kunskap är inget medel, den är ett självändamål. 

- R.A.H.

 

Om människokroppen erkände sådant som plåga och besvikelse skulle ingen människa springa maraton, föda barn eller spela fotboll. 

- C.F.

 

Ta arbetet på allvar, men inte dig själv.

-C.W.M.

 

Det är inte den som har för lite som är fattig, utan den som önskar sig mer.  

–Seneca

 

Allting är möjligt tills det är bevisat att det är omöjligt - och till och med då är det omöjliga kanske bara omöjligt än så länge. 

-Pearl Buck

 

Uppväxtåren är som ett hus på flyttdagen - en tillfällig oreda, 

-J.E.W.

 

Inte ens diktarna har kunnat mäta hur mycket ett hjärta kan rymma.

-Zelda Fitzgerald

 

Ett rykte utan ben att stå på kan ändå springa långt. 

- J.T.

 

Alltför Stor enighet dödar alla Samtal.  

-Eldridge Cleaver

 

 

Att leva bara för ett framtida mål är ytligt. Det är inte toppen som är mödan värd, det är bergets skrovliga sidor. 

–R.P.

 

Ingenting kan hålla stånd mot skrattets stormanlopp. 

- Mark Twain

 

Det bästa botemedlet mot sömnlöshet är en måndagsmorgon. 

- S.C.

 

Det är bara i språkets underbara värld man kan få det hett om öronen när man är ute på hal is. 

– E.L.

 

Det är fortfarande den enskilda människans arbete som kan föra mänskligheten framåt. 

-Igor Sikorsky

 

Grundliga förberedelser gör det lättare för rena rama turen att verka.

-J.P.

 

Det kan finnas tillfallen då vi är förhindrade att slåss mot orättvisor, men vi får aldrig underlåta att protestera mot dem. 

-Elie Wiesel

 

Humor är ett kärleksfullt sätt att kommunicera. 

-Leo Rosten

 

Kärlek är ett spel för två som bara kan vinnas av två. 

-Eva Gabor

 

Man kan inte alltid rätta sig efter experter. Om man frågar en kalkon hur man ska späcka en kalkon svarar den säkert: med gräshoppor, grus och maskar.  

- C.T.

 

Ingenting är så stärkande för självkänslan som när vi upptäcker våra dåliga egenskaper hos våra förfäder. Då tycker vi att vi far förlåtelse för våra synder.  

-V.W.B.

 

 

Servera aldrig måltiderna på utsatt tid - de som får svälta en stund tycker allt är gott. 

- Quote Magazine

 

I dag semestrar folk på platser som förr bara gästades av skeppsbrut­na. 

–D.L.

 

Ar det någon som kommer ihåg vem vi skyllde begångna misstag på innan datorn fanns?                                                  

- G.T.

 

Näst efter jogging består dagens vanligaste motion i att hjälpa nyskilda vänner att flytta. 

– D.F.

 

Ingenting i världen kan ersätta de moderna baddräkterna. Bara ingen­ting! 

- K.K.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2006-09-02 09:04
 
 
Top! Top!