www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Tänkbart 3
Skrivet av -   
2006-09-02 08:51

TÄNKBART 3


Den som inte förhindrar ett brott när han kan, han uppmuntrar det.

- Seneca


Alla pengar är platta för att man ska kunna lägga dem på hög.

- Skotskt ordspråk

 

Vanligt sunt bondförnuft, det är att se saker och ting på två sätt - hur man vill att det ska vara och hur det måste vara.

- J.S.

 

Varje nyfött barn kommer med budskapet att Gud ännu inte har gett upp hoppet om människan.                         

- Rabindranath Tagore

 

Vi är alla tillräckligt starka för att orka bära andra människors bedrö­velser.                                                                                        

- La Rochefoucauld

 

Washington är ett ställe där politikerna inte vet vilket håll som är upp och skatterna inte vet vilket håll som är ner.                         

- Wall Street Journal

 

Jag fruktar tre fientligt inställda tidningar betydligt mer än tusen bajo­netter.                                                                                          

– Napoleon

 

En redaktör har till uppgift att skilja agnarna från vetet - och sedan trycka agnarna.                                                                            

- Adlai Stevenson

 

Om du tänker för länge på nästa steg kommer du att få tillbringa livet på ett ben.                                                                                         

- Kinesiskt ordspråk

 

Det bästa sättet att bli av med en fiende är att göra honom till sin vän.

- Abraham Lincoln

 

Om man vill veta vad Vår Herre tycker om pengar, behöver man bara tit­ta på de människor han har gett dem till.                                 

- Dorothy Parker

 

Människor ljuger aldrig så mycket som efter en jakt, under ett krig eller före ett val.                                                                                       

- Otto von Bismarck

 

Om man berättar sanningen kan man vara helt säker på att förr eller se­nare bli avslöjad.                                                                             

- Oscar Wilde

 

Många föraktar rikedomar, men ytterst få skänker bort dem.

- La Rochefoucauld

 

Om man är för försiktig så koncentrerar man sig så mycket på att vara försiktig att man garanterat snubblar på någonting.

- Gertrude Stein


Oklarheter och dröjsmål är alltid en tröst för de svaga i anden.      

-John Updike

 

Det finns ingen lättare börda än stora möjligheter.                         

- Charles M. Schulz

 

Alla cyniker är innerst inne hemfallna åt att vårda sina känslor.     

- Louis L´ Amour

 

Det underbara med kunskaper är att ingen kan ta dem ifrån en.            

- B.B. King

 

Rättvisan agerar och gör en begången missgärning till ett avslutat kapitel. Hämnden börjar skriva en ny bok.                                                                   

– Parade

 

Ett geni gör inga misstag. De fel han gör blir portaler till nya upptäckter.

-James Joyce

 

Verklig makt är att förvissa sig om att man kan, men sedan låta bli.            

- J.J.

 

Den hastighet med vilken en människa mognar står i direkt proportion till hur mycket motgångar hon förmår uthärda.                                                              

- D.E.

 

Medvetandet om historien är en fråga om överlevnad. Utan något förflutet be­rövar vi oss möjligheten att definiera varat.                                                       

- K.B.

 

Vi har inte svårt att dra på smilbanden i de flesta situationer - bortsett från en och annan tandläkare.                                                                                

-Joseph Heller

 

Enklaste sättet att vinna är ofta att glömma bort att hålla räkningen.  

- Redbook

 

Den som saknar humor är fritt byte för alla andra.                                         

- W.R.

 

Vi tror att det vi gör bara är en droppe i havet. Men om den droppen saknades skulle havet vara mindre.                                                                         

 - Moder Teresa

 

Sanningen är den att man alltid vet vad man bör göra för att handla rätt. Det svåra är att göra det.                                                                          

- Norman  Schwartzkopf

 

 

Det är bättre att se efter vart man är på väg än att se efter var man har varit.                                                                                                                 

- Florence Griffith-Joyner

 

De djupaste känslorna yttrar sig alltid i tystnad.                               

- M.M.

 

Möjligheten måste knacka på. Frestelsen behöver bara stå utanför och vissla.                                                                                                      

–L.J.

 

En del människor promenerar i regnet. Andra blir bara blöta.

- Roger Miller

 

Hoppet och vetenskapen må svika, men konsten överlever.

- New York Times

 

Mognad är ett högt pris att betala för att bli vuxen.

- Tom Stoppard

 

Hett humör och kallt hjärta har aldrig löst några problem.

- Billy Graham

 

Tiden är en cirkus som ständigt packar ihop och drar vidare.             

- H.B.

 

Väldigt många människor förväxlar åsikter med tankar.                  

- H.P.

 

Med ögonen ser man skönheten, och med öronen hör man sanningen.

- Louis Malle

 

Även den visaste människa njuter av lite struntprat då och då.          

- R.D.

 

Frihet är att kunna leva med konsekvenserna av ens beslut.             

-J.M.

 

Gamla vänner är som fina silverföremål: de måste skyddas, älskas och

putsas ofta.                                                                

- Marilee Horton

 

Ord finns i överflöd, men gärningar är dyrbara.                           

- Lech Walesa

 

En brytande våg kan inte förklara hela havet.

- Vladimir Nabokov

 

När vi försöker se det bästa hos andra, plockar vi på något vis fram det bästa i oss själva.                                                                               

– W.A.W.

 

Faran med att prata för fort är att man kan råka säga något man inte har
tänkt på än.                                                                                       

-Ann Landers

 

Det verkliga måttet på ens värde inbegriper all den nytta som andra har fått av ens framgång.                                                                                 

– C.H.

 

Det viktigaste med all utbildning är att hjälpa eleverna att bli oberoende av formell utbildning.                                                                           

- Technology Review

 

Det är lättare att älska mänskligheten än att älska sin nästa.              

- E.H.

 

Patriotism är inte ett kort och hetsigt känsloutbrott, utan ett helt livs lugna och oavbrutna hängivenhet.                                              

- Adlai Stevenson

 

Man blickar inte bakåt längs tiden, utan ner i den, som när man tittar ner i en djup brunn. Ibland kommer vissa saker upp till ytan, ibland andra saker, ibland ingenting.                                                              

- Margaret Atwood

 

En sund konkurrens uppstår när vanliga genomsnittsmänniskor segrar genom att anstränga sig lite mer än genomsnittet.                        

- Colin Powell

 

Tålamod är förmågan att låta motorn gå på tomgång när man har lust att dra iväg så kuggarna ryker.                                                                        

– B.J.

 

Man blir inte mer förälder av att ha barn, än man blir pianist därför att man har ett piano.                                                                                      

– M.L.

 

Vi lär oss inte förrän det är för sent att det är det flyktiga ögonblicket som är det stora underverket.                                                      

- Francis Mitterrand

 

Det finns ingen makt på jorden som kan neutralisera inflytandet av ett ädelt, enkelt och nyttigt liv.                                                                

– B.W.

 

Nittio procent av politiken består i att avgöra vem som ska få skulden.

- Newsweek

 

Traditioner är vägvisare som har hamrats in i vårt undermedvetna. De starkaste traditionerna är de som vi inte ens är medvetna om.          

- E.G.

 

Det är det vi har gemensamt som gör en relation njutbar, men det är de små olikheterna som gör den intressant.                                              

– T.R.

 

Alla människor önskar att de hade vetat allting tidigare.                 

- N.M.

 

Som barn vill man ha beröm. Som vuxen vill man ha bevis på effektivitet.

- Ben Bradlee

 

Framgång är alltid någonting tillfälligt. I slutänden har vi bara en sak kvar - vår karaktär.                                                                                          

– V.G.

 

Några av våra bästa journalister tar sig själva på större allvar än politi­kerna de skriver om.                                                                                 

– R.A.

 

Att bedöma en tanke endast med utgångspunkt från vad som sägs är som att försöka spika fast viskningar vid väggen. Det skrivna ordet låser fast tanken så att man kan granska den.                                                         

- J.R.

 

Klassisk musik är något av det bästa som hänt mänskligheten. Om man blir presenterad för den på rätt sätt får man en vän för livet.              

- Y.M.

 
En medborgares uppgift är att hålla munnen öppen.               

- Günter Grass

 

Vi kan göra vår värld mycket större enbart genom att erkänna alla andras.

- J.L.

 

En man kan bli rasande om man säger att hans far var ohederlig, men om han upptäcker att hans farfars far var sjörövare, då skryter han om det.

-B.W.

 

Kärleken är förmodligen den enda skymt av evigheten som vi tillåts se.

- H.H.

 

Det finns inget som visar så tydligt hurdan en människa är, som vad hon gör när hon får välja helt fritt.                                                             

– W.B.

 

Om du vill att andra ska vara lyckliga, visa medkänsla. Om du vill vara lycklig, visa medkänsla.                                                                           

- Dalai Lama

 

Medelmåttigheten är ärkefiende till djärvheten.                           

- V.M.E.

 

Ord är som diamanter. Om man slipar dem för hårt blir det bara skärvor kvar.                                                                                                 

–B.C.

 

Idrotten bygger inte upp karaktärer. Den avslöjar dem.                 

- H.B.

 

Tänkandet är det hårdaste arbete som finns. Det är förmodligen därför som så få ägnar sig åt det.                                                             

- Henry Ford

 

Ett bra mått på ledarskap är kalibern hos de människor som väljer att följa efter.                                                                                                       

- National Enquirer

 

Framgången är aldrig beständig. Misslyckandena kan vara det.       

- B.P.

 

Det finns ingen anledning att tro på en konstnärs ord. Tro bara på det han gör, det är det som räknas.                                                                  

– D.H.

 

Fler saker växer i trädgården än de du har sått.                    

- Spanskt talesätt

 

Där det finns kärlek kan det alltid ske mirakel.                                 

-W.C.

 

Vi har alla en tendens att döma oss själva efter våra ideal och andra efter deras handlingar.                                                                        

- Harold Nicolson

 

Konsten att förlåta är en värdefull gåva och ändå kostar den ingenting.

-B.S.

 

Lagerkransar är bra att få, men de duger inte att vila huvudet på.

- Wall Street Journal

 

Skillnaden mellan en uppstoppare och en skattmas? Den förre nöjer sig med ditt skinn.                                                                                      

- Mark Twain

 

Frihet innebär inte rätten att göra det vi vill utan rätten att göra det vi
bör.                                                                                                           

- Johannes Paulus II

 

En ledare som håller örat mot marken gör baken till måltavla.

- A.P.

 
 

 

Misstag är den vanligaste bryggan mellan oerfarenhet och vishet.     

- P.T.

 

Ibland behöver vi påminna oss själva om att tacksamhet verkligen är en dygd.                                                                                                 

–W.B.

 

Om vi säger vad vi tror så får vi mer att prata om än om vi säger vad vi vet.

-C.H.

 

Utan musik vore livet en ökenvandring.                                             

- P.C.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2006-09-02 09:03
 
 
Top! Top!