www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Äin riimbräiv
Skrivet av Uno Högnäs   
2013-01-17 20:46

 

Äin  riimbräiv

 

Kära herrskapä! Ni ska int ta' illt opp,
fast ja mä enkel förnuft å svagan kropp
på vers nu berättar från hitt "horisont".
Bland skalder på äin fest
är svårt ti hitt han bäst;
all tror sä ju vis som äin grekisk arkont.

*
Lyyss! "Våren är kommen, på sina kransar",
sjunger ungdoomä å flirtar å dansar
polkkona å tango varin lördasnatt.
Harmonii hä råålar,
pigöögona   strålar:
"Vill du ha miin hjärta, säj fort, kära Matt!"

"Ja Iitin-Tiltu se kahvia keittä",
sjunger stockflöjtarä å törkar sveittä,
tå an kåålar mä lang stövelskafta siin.
Han stäikar svinflästji
veer Saukkolamp trästji;
ja djoor hä sama i ungdomstiidä miin.

"Snart vaal ä noo ti kriie", sa' äin finngubb,
så jär om daan barka propsa på äin stubb
i solstjiinä undi Såmarback-liidä.
Han banna varin herr
å roopa ännu värr:
"Folttji borde klubbas bakätt kristiidä!"

*
"Höije", säjr Kaj, "vaal allt för liite i vår,
vi får noo slakt tri kuddå å några får,
om vi ska tänk ti räid oss på na sorts vis.
För kuddona böular,
å kalva te röular,
hingstä är som äin tooman höjskrind så glis."

"Nå!" gryntar gubbä. "Tö har ju bra hulldä,
två äismen hjon ä vi mä assit skulldä;
int slaktar vi, å int bor vi tibaaka.
Sur kuddvambssylttona!
Tvy! Förr på stylttona
får du gaa, å skrapa halmä åv taaka."

*
Jär om daan sprang äin argan tjur ur stallä,
ja tror hä i stambootji häiter "Kallä".
Äin bil kom. Chafför kört som äin engelsk lord
Åxä styrt mot biilä,
hytta vaalt lik siilä;
pojka kallar nö hä kärrå ti "Åx-Ford".

Fast tjuura är argsint, är folttji än värr;
si, liivä är billi, men dyr är äin märr.
Puukko får no arbeit, men straffä ska bort!
Tå livstiidä är lang,
händar de dräpa mang,
åt äin säigan junkar är tolv år för "kort".

Uno Högnäs

Senast uppdaterad 2016-04-17 11:41
 
 
Top! Top!