www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Rödsö - tre perioder 18.12.1990
Skrivet av Gunnar (alias Holger Snickars)   
2005-10-20 11:19

Rödsö – tre perioder

 

Självständighetsbalen i stif­telsen Fars Vilas festvåning blev en lysande tillställning i många avseenden. Redan vid den ståtliga ingången blända­des man. Man blev upplyst och många ting belystes. Men vid urstigningen efter den re­kordsnabba förflyttningen i och genom Limousinen blev det ändå mera fråga om punktbelysning, som kon­centrerades till det väsentli­ga, nämligen det lysande säll­skapet. Det var glittrande kreationer och glänsande me­daljer och utmärkelsetecken som reflekterade det starka motljuset från TV-bolagens strålkastare.

Inne i pelargångarna blev det trångt om utrymmet trots att även konsertsalen och köksregionerna utnyttjades inför defileringen fram till värdparet Fars Vilas talman Valter Högnabba och Elna Björklund och sedan in i festvåningen.

Borden dignar av läckerhe­ter eller vad sägs om sockra­de skorpor och hjärtformade pepparkakor? En och annan från Kortvanns Mört är synligt imponerad trots att de gör stora ansträngningar för att dölja det. Avundsjukan lyser igenom. Upplysande!

Man får anta att Kortvanns Mört försökte fästa det väsentliga på näshinnan för, att om möjligt överträffa Fars Vila nästa år. Det blir inte så lätt. Ett förslag som undertecknad och som jag förmodar också Joel kunde ge gratis: Ägna era celebra gäster från Grannkommunen lite mer uppmärksamhet! Det kan löna sig på sikt nu är gränsen och tullmurar rasar. Fars Vila gjorde ett beröm­värt försök i och med att in­vitera oss. Men det gäller att med smak och finess följa upp tilldragelsen.

Kortvanns Mört, tag kon­takt i god tid! Vi lovar att ge enbart goda tips.

Jag förstod att ni fått igång förhandlingarna med Loffe och TV-bolaget om sänd­ningsrättigheterna från nästa års självständighetsbal. Men eftersom ni är i stort behov av kapital skall ni inte sälja för billigt. Det kan finnas konkurrerande bolag, som är villiga att betala mycket me­ra.

En viktig detalj inför nästa års firande: Programledaren borde inte få vara så fram­trädande och glänsande i sitt uppträdande och utstyrsel. Att överglänsa gästerna kan för många verka störande.

En som lyste med sin från­varo var Öja-Gust. Han var mycket saknad. Men Joel kunde förklara var frånvaron berodde på. Öja-Gust hade förberett sig noga genom att putsa sina utmärkelsetecken hela dagen. Om det sen berodde på att han bländades av glansen från medaljerna eller om det var en skvätt från putsmedlet som skadade ena ögat blev inte klarlagt.

Men han meddelade att han inte kunde visa upp sig. Nu lär det nämligen vara så med Öja-Gusts ögon som det var med Simsons hår; däri sitter kraften. Så vi förstår att han uteblev.

Bland övriga celebra gäster sågs riksdagsman Boris Renlund  och  fru  Britta. Boris, som inbjudits i egenskap av turboman, försäkrade att tillställningen var fullt jämförbar med slottsbalen i Helsing­fors. Fru Britta överglänste de flesta med sin glitterglänsande blå festklänning.

Nu har Kortvanns Mört också bekymmer med att överträffa Fars Vila när det gäller inbjudningen till nästa års självständighetsbal. En minister vore kanske den lysande lösningen.

En strålande fest var det. Fars Vilas självständighets­bal!     


Gunnar (har visat sig vara Holger Snickars)

Öb 18.12.1990

Senast uppdaterad 2005-10-20 11:37
 
 
Top! Top!