www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Öja - tre perioder 23.08. ?
Skrivet av Öja-Gust   
2005-10-21 10:05

Öja – tre perioder

 

Så har man varit borta från periodspalten snart en hel månad. Nog rusar veckorna i väg. Augusti månad sjunger på sista versen, och den så kallade sommaren lider mot sitt slut. Det blev nog i år "en sommar som aldrig kom" och när vi nu kommer in i september månad då är hösten här. Nåja, både bättre och sämre somrar har man varit med om. Men hur blir det nu när jordbrukarna skall söka sig ut på sädesfälten med sina skördetröskor. De får nog bygga om dem till något slags amfibiebåtar, så att de kan gå över både land och vat­ten.

Här har man under flera år och i många perioder berättat om vilken vacker och fin bo­ningsort vårt Öja är. Allt det här har de andra periodskri­varna tagit som skryt. Men glädjande nog verkar det som en attitydförändring nu är på väg. Nu har Jakob, (fast han inte orkade riktigt ända fram) och t.o.m. Loffe varit i Öja och blivit positivt överraska­de över hur bra vi har det. Kände inte igen Loffe, men han verkade lite mystisk när han "loffa" här runt knutar­na. Öja ligger lagom långt och lagom nära från de båda städerna Jakobstad och Karleby. Och till dem båda har vi under sommarens lopp fått fi­na och nyasfalterade vägar. Nu skall vi också hoppas att de också snart "smätar" lite asfalt på riksåttan genom Kronoby. För det vet man av gammalt att Kronobyborna, inte mår riktigt bra om de vet att vi har någonting bättre än de har...

Så har vår väderkvarn på Tjäru fått nya vingar och är nu i fullt skick, att ta emot säd för målning om någon så önskar. Vår kvarn i Öja är in­gen kopierad kvarn. Den är äkta, byggd år 1870 på den plats där den nu står. Ännu på 30-talet fanns det flera vä­derkvarnar här i Öja. Många av dem började då förfalla och de som var i bättre skick revs ned, tråkigt nog och blev till sädesbodar. Det var nog i grevens tid som väderkvar­narna i Tjäru blev räddad för eftervärlden. Detta tack vara hembygdsvännen Birger Sundfors som tog initiativet och fick jaktvårdsföreningen med sig om att inköpa både kvarnen och tomten av brö­derna Herman och Albert Sundfors. Det här köpet ägde rum i slutet av femtiotalet. När sedan hembygdsförenin­gen bildades 1962, sålde jaktvårdsföreningen den till den nybildade föreningen för en symbolisk summa av en (1) mark. Så nu är det hembygds­föreningen, som är både äga­re och förvaltare av- den ståt­liga kvarnen.

 

Öja-Gust

Öb 23.08. ?

 
 
Top! Top!