www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Orresvägen - tre perioder 19.10.1991
Skrivet av Joel (alias Edvin Strandén)   
2005-10-21 10:08

Orresvägen –tre perioder

 

Så bra att de börjar sanera det fula gyttjefältet!

Så var den spontana reaktionen, när man åkte förbi på ån och såg gräv­skopan i arbete vid åmynningen som ÖB också berät­tat om. Det är förstås inte illa alls att en privatperson gräver utan att samhället behöver betala. Man tog för givet att vederbörligt till­stånd fanns eftersom det var ett stort arbete.

Men nog vet vi, att man inte får göra int ingenting inte int någonstans inte nå­gonting inte utan tillstånd inte. Det oaktat grävs det och fylls ut vid stränderna litet varstans hela tiden. Fritz' grävningsresultat ser bra ut.

Men vad säger du Gun­nar? Hette inte gubben som bodde vid ändan på strand­vägen Orre kort och gott? Då kunde vägen också heta Orrevägen kort och gott utan genitivändelse. Man behöver ju inte — eller man skall inte — foga genetiven till ortnamn som slutar på vokal. Man kunde också tänka sig Orres väg, i två ord således. Namnet Orres­vägen är inte bra. Säg kort och gott vad du tycker Gun­nar! Du behöver inte an­vända så många tiotal ord det räcker exempelvis tjugo tiotal.

Jaa Loffe du. Det är ju Gunnar som har hand om rödsöperioderna. Där be­höver ingen annan beblan­da sig. Naturligtvis borde han tillrättavisas. Främst borde han åthutas för att han skriver perioderna allt­för sällan. Han lever givet­vis under hård press och nå­got förmildrande omstän­digheter eftersom han är pensionär. Dessa har ju all­tid så fruktansvärt bråttom och mycket att stå i med. Men detta befriar dock inte Gunnar, endast förmildrar en aning. I verkliga livet är det nog så, att skall man ha något uträttat och behöver hjälp, skall man gå till såda­na som har alltför mycket arbete förut. Det är sådana som får något uträttat. Och Gunnar är just en sådan. Men perioderna har han svårt att få ur sig och för detta behöver han en åthutning.

Vad säger du Gunnar om sakernas tillstånd? Jag vet inte vad Loffe menar med sitt påstående att under­tecknad vill hålla vårt sam­hälle isär. Månne han me­nar att jag skall skriva un­der rubriken Finland — tre perioder? Det vore kanske en bra sammelrubrik. Kan­ske skulle den dock göra sig bättre för Loffe med New Age? Jag tänker inte blanda in mig i New Age, Nya tider och dina regnbågar. Man har inte så säkert färgsinne att jag vill vara med i något regnbågssamfund, hur vackra bågar du än har. Jag beundrar med glädje allt vackert som går i regnbå­gens färger. Hur New Age utvecklas vet man inte?

Också Öja-Gust behöver få en åthutning för sitt slarv med perioderna. Kan man tänka  sig  att  han  har  så bråttom att han inte hinner sköta brevväxlingen med si­na donnor ens? Jag mötte honom i stan i går, han är lika fräsch som förut, men har bara mer och mer att bestyra. Han är i pensions­åren han också och då för­står man hur det är. Han var inne på Norrbaggen för­stås, men vände och sväng­de så hastigt i trottoarkors­ningarna att han höll på att springa ihop med sig själv. -, Det är ju så, att när man ser Öja-Gust så besannas nog det som står skrivet, nämligen: ”I skapelsen frambringades bara ett begränsat antal perfekta huvuden. Resten måste täckas med hår."


Joel

Öb 19.10.1991

 
 
Top! Top!