www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Emigranterna tog farväl
Skrivet av Åke Rawald   
2005-10-21 14:14

Emigranterna tog farväl

 

En underbar semester i hem­bygden Terjärv är åter över och man är tillbaka i hemmet i Väst­erås. Det hjälper inte att försöka skjuta till några dagar på slutet — den blir ändå för kort. Man hann inte med den upplagda planeringen.

Snart är de flesta emigranterna tillbaka här i Sverige och intar si­na arbetsplatser. Det gick ju så fort. Tänk, man har igen ett helt år framför sig till nästa semester, resoneras det på jobbet. Samma tendens år efter år. Det går trögt i början innan man liksom kom­mer upp i varv och det finns så mycket att prata om det man upplevde på semestern.

Semestern skall ge tillfälle till vila och stimulans för ett kom­mande år. Men här fuskar man ofta bort det väsentliga och jagar på med att hinna med så många besök som möjligt hos släkt och vänner, den behövliga vilan ute­blir. "Strunt i vila det är så trev­ligt med kalas". Och man har så oändligt mycket att prata om.

Hembygdsfesten är av stor be­tydelse för oss emigranter. I år liksom många gånger förut hade styrelsen i Terjärv passat in tiden lämpligt för semesterfolket. Vi är tacksamma för den omtanken. Det var en underbar julisöndag med strålande solsken från klar­blå himmel vid Heimsjöstranden och kluckande vågor, som bjöd till fest. I Guds fria natur kan en inramning ej göras bättre. Här träffas folk från när och fjärran, som varit borta från hembygden i många år. Kramar och hands­kakningar symboliserar vänska­pen och sedan är "snacket igång".

Festen inleddes av Småbönders duktiga spelmanslag med Jan-Erik Granbacka som dirigent. Den vackra folkdräkten är en stor fägring för ögat och ett arv från våra läders färgstarka vack­ra kombination.

Ragnar Granvik hälsade välkommen och han kom snart in på i Terjärv etablerade industrian­läggningar. Arbetslösheten är ett okänt begepp för oss. Vill man jobba så finns arbete hur mycket som helst i vår bygd. Ungdomar­na kan stanna hemma och försör­ja sig på den utbildning som vår industri ger, menade Granvik. All denna investering som kom­mit kommunen till del av dessa industrimän gör bygden till ett väl etablerat samhälle. Sannolikt med denna omställning i bygden blir strukturen en annan. Miljön är inte som förr. Allt sådant kan man inte begära.

Som emigranter saknar vi en del som inte går att bevaras när utvecklingen är sådan som i dag. Kyrkokonsertens skönsjungande Marguerithe Sandstedt-Granvik i Terjärv kyrka med maken Håkan Granvik vid pianot sjöng hänfö­rande vackert. Som alltid kom­plett musikalitet, de är helt sam­stämda, både till kunnande, lägg­ning och förmåga till utspel. Vi här i Västerås har vackra minnen kvar från våra församlingsdagar i mars, då paret gästade oss. Myc­ket trevligt.

Också i Hästbackabyn var det sommarfest på gamla folkskolan, som i dag heter Byahemmet. Ett rikt omväxlande program med mycket sång och musik bidrog till kvällens trevnad. Runar Hansson på semester från Kanada och un­dertecknad berättade skolminnen, mest blev det pojkstreck som gick hem enligt de kraftiga applåderna. Vid detta tillfälle var Helge   Smedjebacka programvärd.

Terjärv TV med Loffe som producent är en stor tillgång och ett trevligt inslag i bygdens histo­ria. Synd bara att utsändningens frekvens är för begränsad så att endast Kyrkbyn får del av prog­rammet. Elof Granholm och Christer Lundström i all ära skall ha tack för emigrantprogrammet med intervju och annat trevligt.

— Det är en trevlig hobby. Man måste vara idealist och tro på betydelsen av osjälviska mål. Så förklarade studiomännen sin satsning.

Med denna återblick på besö­ket i hembygden har jag i en stumpad version plockat fram det väsentligaste för mig. Ett varmt tack till hembygdens vän­ner som på detta sätt berikade vår semester. Åter fick vi uppleva vilken älskvärd kultur som lever kvar — en tradition som aldrig förbleknar hoppas vi i försking­ringen.

Det är mycket soligt och varmt i skrivandets stund. Tidningen rubricerar rekordår för turismen i Sverige. Devalveringen har en stor del i den ökade turismen. De som främst lockas över den sven­ska gränsen är norrmännen. Största procentuella ökningen enligt turistrådet svarar dock de holländska turisterna för. Drygt 25 proc. fler holländare kommer i år att beskåda det svenska landskapet. Också antalet gäster från USA och Kanada ökar kraf­tigt, mer än 20 procent. Soliga hälsningar från Västerås.

 

Åke Rawald

Öb

 
 
Top! Top!