www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Tänkbart 1
Skrivet av -   
2006-03-22 19:21

TÄNKBART 1

  

Om du vill att andra ska vara lyckliga, visa medkänsla. Om du vill vara lycklig, visa medkänsla.                                                                          

- Dalai Lama

 

En halv sanning är en hel lögn.

- judiskt ordspråk

 

Det finns segrar av själsligt och andligt slag. Ibland vinner man även om man förlorar.                                                                                       

- Eli Wiesel

 

I kampen mellan älven och berget är det alltid älven som segrar - inte på grund av sin styrka utan genom sin uthållighet.

- j.b.

 

Betrakta inte någon dag då du inväntat din tur, endast tagit din beskärda del och inte sökt vinna fördelar framför någon annan, som bortkastad.

- r.b.

 

En av livets hemligheter är att göra klivstenar av stötestenar.

- j.p.

 

Timida människor föredrar diktaturens lugn framför frihetens stormiga hav.        

- Thomas Jefferson (1743-1826. USA:s tredje president)

 

Alla vill leva på statens bekostnad. De glömmer att staten vill leva på allas bekostnad.          

- Frédéric Bastiat (1801-50. fransk ekonom)

 

När det kommer till kritan är inte dikten någonting vi ser, utan snarare ett ljus som gör att vi kan se - och det vi ser är livet.

- Robert Penn Warren (am. förf.)

 

Människan är det enda skadedjur som sätter ut en fälla åt sig själv, gill­rar den och sedan stiger i den.                               

- John Steinbeck. "En underbar torsdag"

 

Man föds inte med ett färdigt jag. Man föds med en mängd förväntning­ar, med massor av andra människors idéer - och man är tvungen att ar­beta sig igenom alltsamman.  

- v.s. Naipaui

 

Att bedöma en tanke endast med utgångspunkt från vad som sägs är som att försöka spika fast viskningar vid väggen. Det skrivna ordet låser fast tanken så att man kan granska den.

- jr.

 

Folk driver gärna bort sina härskare, men de protesterar när främlingar gör det åt dem.                                                                          

- j.b.

 

Ärlighet och kompetens är en stark kombination. Inom politiken är den helt avgörande.                                                                         

- p.n.

 

Undervisning är inte att fylla en spann, utan att tända en eld.

- William Butler Yeats

 

Den tid som vi ägnar åt att skratta är tid vi tillbringar med gudarna.

- Japanskt ordspråk

 

Vi föds alla till denna värld utan någonting. Allt vi förvärvar därefter är ren förtjänst.                                                                                                

- s.e.

 

Må den som vill sätta världen i rörelse först röra sig själv.

- Sokrates

 

Kärleken är det enda som kan delas upp i det oändliga och ändå inte försvagas.                                                                                                    

- a.l.

 

Rättfärdighet är lätt att uppnå - i efterhand.

- a.s.

 

Den som önskar vara en ledare måste vara en bro.            

- Walesiskt ordspråk

 

Det bästa arv en förälder kan ge till sitt barn är några minuter av sin tid varje dag.                                                                                                    

 - o.b.

 

Heta ord ger en verkligt kylig vänskap.                                                 

- f.a.

 

Det ger mycket djupare intryck när folk upptäcker dina goda sidor utan din hjälp.                                                                                                       

- j.m.

 

Journalistik är bara historiens första utkast.                                     

- g.w.

 

Pappersarbete är byråkratins balsamering, som bevarar ett sken av liv där det inte finns något sådant.                                                               

- r.m.

 

Ett av människans äldsta behov är att ha någon som undrar var man är när man inte kommer hem på kvällen.       

- Margaret Mead (am. antropolog)

 

Rättvisan må vara blind, men den har mycket  avancerad avlyssnings­utrustning.                                                                                               

- Funny Times

 

Må friheten härska. Aldrig har solen gått ner över en så härlig seger för mänskligheten.                                                                          

- Nelson Mandela

 

 

Det är lustigt här i livet - om man vägrar att acceptera något annat än det allra bästa, så får man det väldigt ofta.                                

- W. Somerset Maugham

 

Det finns inte mycket plats över för vishet när man är full av dömande.

- M.H.

 

Man behöver inte nödvändigtvis tänka sig att världen kommer att förintas i eld eller is. Det finns två andra alternativ också: det ena är byråkrati och det andra är nostalgi.

- Frank Zappa

 

Att känna sympati är att vara åskådare. Att känna empati är att ha match­skorna på sig.                                                                                                 

- J.E.

 

Skandaler är det som vår tids kändisar blir rika på. Det är de som håller allmänhetens intresse vid liv.                                                                       

– Time

 

Om någonting inte är värt att göras över huvud taget, så är det inte heller värt att göras bra.                                                                         

- w.b.

 

Pessimisterna påminner oss ofta om att liljorna tillhör samma familj som lökarna, och optimisterna att lökarna tillhör samma familj som liljorna.

- Y.D.

 

Det har alltid varit min livsfilosofi att svårigheterna försvinner om man bara djärvt ger sig i kast med dem.

- Isaac Asimov

 

Vetenskap är inte bara förenlig med andlighet, utan den är en djup källa till andlighet.                                                                                         

 - Carl Sagan

 

Det bekväma får oss ofta att glömma det rätta.                                      

- b.t.

 

Tänk gärna stora tankar, men glöm inte bort att glädjas åt små ting.

- H. Jackson Brown jr, "Life's Little Instruction Book" (Rutledge Hill)

 

Man kan inte skapa "Mona Lisa" genom att låta tusen konstnärer måla var sitt penseldrag.                                                                          

- w. b.

 

Varje människa är ett geni åtminstone en gång om året.                  

- g. l.

 

Att älska friheten är att älska andra. Att älska makt är att älska sig själv.

- W.H.

 

Ordet nej får mycket större innebörd när det uttalas av en förälder som också kan konsten att säga ja.                                                        

– Pareming

 

De som bryter ner den allmänna moralen är precis lika onda som de som stjäl från de allmänna medlen.                                                   

- Adlai Stevenson

 

Att förverkliga en dröm, att slita och svettas för sig själv, att få chansen att skapa - det är livets kött och potatis. Pengarna är såsen.     

- Bette Davis

 

Det finns två sätt att sprida ljus: genom att vara stearinljuset eller spe­geln som reflekterar det.                                                                          

 - e.w.

 

Det värdefulla med äktenskapet är inte att vuxna får barn, utan att barn blir vuxna.                                                                                                   

- p.v.

 

Himlen är ögonens dagliga bröd.                                       

- Ralph Waldo Emerson

 

Den som är en verklig filosof har alltid ett problem till varje lösning.

- R.Z.

 

Att försöka blidka en politisk motståndare är som att mata en krokodil i förhoppningen om att den ska spara en själv till sist.        

- Winston Churchill

 

Ju mindre du öppnar ditt hjärta för andra, desto mer lider ditt hjärta.

- DC

 

Politiker är människor som, när de ser ljuset i slutet av tunneln, enhäl­ligt beslutar att köpa en ny tunnel.                                                 

- j.q.

 

Den är en dålig kock som inte kan slicka sina egna fingrar.

- William Shakespeare

 

Ingen får leva om sitt liv. Se framåt - det är det enda ställe där framtiden finns.                                                                                                   

- Ann Landers

 

En perfekt sommardag, det är när solen skiner, vinden fläktar, fåglarna sjunger och gräsklipparen är trasig.                                               

- j.d.

 

VÅR förmåga bestämmer vad vi kan göra. Vår motivation bestämmer vad vi gör. Vår inställning bestämmer hur bra vi gör det.                        

- lh.

Den ärligaste formen av smicker är inte att härma, utan att lyssna.

- Joyce Brothers

 

Livet kommer alltid fram till oss och säger: "Varsågod och stig på. Livet är härligt!" Och vad gör vi? Jo, vi backar ett steg och tar ett kort på det.

- R.B.

 

När det finns kärlek är det lätt att dela en potatis.                

- irländskt ordspråk

 

Det största hotet mot vår välfärd är avsaknaden av moralisk klarhet och målmedvetenhet.                                                                                        

– vme

 

Det finns ett par kapitel i varje människas liv som sällan läses och absolut inte läses högt.                                                                                                

- c.s.

 

Folk vill bara ha det som är billigt, och de är beredda att betala vad som helst för att få det.                                                                                 

- Lee Iacocca

 

En annan brist i den mänskliga karaktären är att alla vill vara med och bygga, men ingen vill stå för underhållet.     

- Kurt Vonnegut, "Hokus Pokus" (Norstedts)

 

Tiden skapar hjältar, men får kändisar att blekna.           

- Parade

 

Hämnden har inte mer släckande verkan på känslorna än saltvatten har på törst.                                                                                              

- Newsweek

 

Frestelser, till skillnad från tillfällen, ger oss alltid en chans till.     

- o.b.

 

Hjärtat är kroppens hårdaste del. Ömheten finns i händerna.           

- c.f.

 

Det är för en tänkande människa fullständigt omöjligt att överskatta de flesta sakers betydelselöshet.                                                                       

- j.l.

 

Om en människa finner sig själv har hon ett palats där hon kan leva sitt liv med värdighet.                                                                              

- James A. Michener

 

Ett skrivbord är en farlig plats att betrakta världen från.        

- John le Carré

 

Jag har en önskan: må jag aldrig bruka mitt förnuft mot sanningen.

- Elie Wiesel (Nobels fredspris 1986)

 

 

När inte varor korsar gränser gör soldater det.                             

- f.b.

 

Att ge ett ben till hunden är inget bevis på kärlek. Kärlek är att dela ett ben med hunden när man själv är lika hungrig som hunden.   

- Jack London

 

Bra undervisning är en fjärdedel förberedelse och tre fjärdedelar teater.

- G.G.

 

Det finns tre sätt att få någonting uträttat: göra det själv, anställa någon för att göra det eller förbjuda sina barn att göra det.                           

- mc

 

Bland mina högst skattade ägodelar finns ord som jag aldrig har yttrat.

- o.c.

 

Vilken åsna som helst kan sparka ner en lada, men det krävs en snicka­re för att bygga den.                                                                                   

- S.R.

 

Det finns ingen kung som inte har haft en slav bland sina förfäder, och ingen slav som inte har haft en kung bland sina.                         

- Helen Keller

 

Vad som verkligen smickrar en människa är att man anser henne vara värd att smickras.                                                                    

- George Bernard Shaw

 

Den bästa trygghetsfilt ett barn kan ha är föräldrar som respekterar varandra.                                                                                 

- j.b.

 

Ett gott föredöme är likt en klocka som kallar många till kyrkan.

- Danskt ordspråk

 

Varför inte ta risken och klättra ut på grenen? Är det inte där frukten finns?                                                                                                            

- f.s.

 

Skillnaden mellan konst och hantverk är att man måste vara sakkunnig för att kunna bedöma hantverket.                                                            

- r.p.

 

Kunskaper kommer, men visdomen stannar kvar.                  

-Lord Tennyson

 

Den största gåva man kan skänka någon är sin uppriktiga omtanke.

- r.m.

 

Det är alltid svårt att hitta ett original, men han är å andra sidan lätt att känna igen.                                                                                  

- j.m.

 

Det är en sak att skaffa sig kunskap om det förflutna. Det är en annan sak att vältra sig i det.                                                                    

 - Newsweek

 

Min far sa alltid: "Skaffa dig ett arbete som du älskar, så kommer du ald­rig att behöva känna det som om du arbetade en dag i hela ditt liv."

- j.f.

 

Den som sjunger skrämmer sina sjukdomar på flykten.

- Miguel de Cerames

 

 

Om ett fönster av möjligheter öppnar sig, dra inte ner rullgardinen.

- t.p.

 

Man förstår aldrig en annan människa riktigt förrän man betraktar saker och ting ur hennes synvinkel.                                        

- Harper Lee i "Dödssynden"

 

Att något är stort behöver inte betyda att det är bättre. Solrosor är inte bättre än violer.                                                                           

- ef.

 

Människan räknar bara sina bekymmer. Hon räknar däremot inte sina glädjeämnen.                                          

- Fjodor Dostojevskij i "Anteckningar från källarhålet"

 

Det trevliga med egoister är att de inte pratar om andra människor.

- l.h.

 

En verkligt stor bok bör läsas i ungdomen, läsas om i mogen ålder och sedan läsas ytterligare en gång på ålderns höst, på samma sätt som en vacker byggnad bör beskådas i morgonljus, vid middagstid och i månsken.

- R.D.

 

En stor människa är den som inte förlorar sitt barnasinne.        

- Marans

 

Aldrig synes människosjälen så stark och ädel som när den avstår från hämnden och vågar förlåta en orätt.                                              

- k.c.

 

Det här är ett ögonblick av hopp i vår historia. Varför är det ingen som

Säger det?                                                                                         

- P.J. O'Rourke

 

En politiker som klagar på massmedia är som en sjöman som klagar på havet.                                                                                          

– er

 

En författare som talar om sina egna böcker är nästan lika odräglig som en mor som talar om sina egna barn.                            

- Benjamin Disraeli

 

Semester är att inte ha någonting speciellt att göra och hela dagarna på sig att göra det.                                                                            

- Robert Orben

 

Den första regeln rörande hål: när du befinner dig i ett - sluta gräv!

- Creators Syndicate

 

Livet är som en bok. Dåren bläddrar igenom den hastigt och slarvigt, men den vise läser eftertänksamt i vetskap om att han bara kommer att göra det en gång.                                                                                                  

- Jean Paul

 

Om du hela tiden måste påminna dig själv om en sak, så kanske det inte ligger till på det viset.                                                             

- Christopher Morley

 

En massa människor förväxlar dåligt minne med rent samvete.

- Doug Larson, United Featurc Syndicate

 

Det är lika farligt att göra gott mot människor som att smeka vilda djur.

- Drottning Kristina

 

Det krävs mer moralisk kraft för att bära medgången än motgången.

- La Rochefoucauld

 

Det är lätt vara blygsam så länge alla berömmer en.   

- Verner von Heidenstam

 

Lär dig att säga nej. Du kommer att ha mycket mer nytta av det än av att kunna läsa latin.                                                                 

- Charles Haddon Spurgeon

 

Jag är en idealist. Jag vet inte vart jag är på väg, men jag vet att jag är på väg.                                                                                                         

 - Carl Sandburg

 

Många människor som har ord om sig att vara synnerligen effektiva är i själva verket bara nervösa.                                                                     

- mck.

 

Ingen klok domare straffar för att det har syndats utan för att det inte ska syndas.                                                                                                        

- Platon

 

Enda sättet att hålla sig frisk tycks vara att äta det man inte tycker om, dricka det man inte vill ha och göra det man helst vill slippa.   

- Mark Twain

 

Jag kan lära en människa att segla, men jag kan aldrig lära henne varför.

- The American Scholar

 

Vishet består ofta i att veta vad man ska göra härnäst.

- Herbert Hoover

 

Gud är den ende som befinner sig i den positionen att han kan se ner på någon.                                                                                                           

- "P.S. I Love You"

 

Egentligen kan ingenting försvinna. Det bara hamnar någonstans där det inte hör hemma.                                                                  

- sm.

 

Den människa som är brutalt uppriktig njuter lika mycket av brutalite­ten som av uppriktigheten. Förmodligen mer.        

- n.n.

 

För att kunna tro med övertygelse, måste vi börja med tvivel.

- Slanislaus I (polsk kung 1677-1766)

 

Oavsett vilka resultat vi uppnår så är det någon som hjälper oss.

- a.g.

 

Alla blir chockade första gången de hör någon säga att de är "gamla".

- Oliver Wendell Holmes

 

All tillväxt, även politisk tillväxt, är resultatet av risktagande.

- The Wall Streel Journal

 

Om en person verkligen tycker om potatis, så måste han vara en ganska hygglig karl.                                                                                        

 - "Not That It Matters"

 

Ilska är ett symtom, ett sätt att dölja och samtidigt uttrycka känslor som är för hemska för att vi ska vilja uppleva dem direkt - sårade känslor, bit­terhet, sorg och, främst av allt, rädsla.                                         

- "Start Talking

 

"Jag är ingen talare", säger många. Man kan undra varför de inte låter sig nöja med det, utan absolut måste demonstrera det.                       

- k.h.

 

Att erkänna det mänskliga i våra medmänniskor är den bästa hyllning vi kan ge oss själva.                                                                                        

- t.m.

 

Varelser från en planet där det inte fanns några blommor skulle tänka att vi måste gå omkring i ständigt lyckorus över att vara omgivna av sådana ting.                                                                                      

- Ms Murdoch

 

Jag har levt precis tillräckligt länge i den här världen för att fundera noga en andra gång på de saker som jag kände mig mest säker på första gången.                                                                                                      

- j.b.

 

Den som alltid ger efter för andra kommer till slut inte att ha några egna principer.                                                                                               

- Aisopos

 

Det finns inget som stärker ens tro på ärftligheten så mycket som att få barnbarn.                                                                                                  

- dl.

 

Det finns mycket vi skulle kasta bort om vi inte vore rädda att andra skulle plocka upp det.                                                                    

- Oscar Wilde

 

Det bästa försvaret mot maktmissbrukande myndigheter är medborgare som håller på sin rätt.                                                                           

- w.f.b.

 

Gör ditt bästa med varje arbetsuppgift, oavsett hur oviktig den verkar för ögonblicket. Ingen lär sig mer om ett problem än den som befinner sig där det är som svårast.                                                    

- Sandra Day O'Connor

 

Ingenting är stort eller smått förrän det jämförs med något annat.

- Jonathan Swift i "Gullivers resor"

 

Om vi kände till alla svårigheter när vi börjar en lång färd, skulle de fles­ta av oss aldrig ge oss av.                                                                  

- D.R.P.W.

 

Det enda de döda tar med sig i graven är vad de har gett till andra.

- DeWitt Wallace

 

Det är omöjligt att hålla sig helt allvarlig i närvaro av en eller flera kattungar.                                                                                              

- c.e.v.

 

Skattereformer innebär att man tar bort skatten från sådant som tidi­gare varit beskattat och lägger skatt på sådant som inte har varit beskat­tat förr.                                                                                         

- Art Buchwald

 

Enda sättet att få en vän är att vara en vän.

- Ralph Waldo Emerson (am. poet 1803-1882)

 

Nöjen som varar allt för länge upphör snart att vara nöjen.

- Drottning Kristina

 

Oftast ser vi bara det vi tittar efter - och detta så till den grad att vi ibland ser det även där det inte finns.                                                          

- e.h.

 

Demokratin är inte någon matematisk uträkning vars giltighet slagits fast en gång för alla. Demokratin är en obändig tro på rättvisan, ett engagemang som ska prövas om och om igen i historiens brinnande ugn.

- J.K.

Senast uppdaterad 2006-03-22 19:48
 
 
Top! Top!