www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Tänkbart 2
Skrivet av -   
2006-03-22 19:27

TÄNKBART 2

 

 

Om människan vore fullkomlig skulle hon hata sig själv. 

- Arabiskt ordspråk

 

 

Trädgårdsskötsel kräver mängder av vatten - mest i form av svett.

- L.E.

 

Ge akt på dina fiender, för de är de första som upptäcker dina misstag.

- Antisthenes (grek. filosof 444-365 f Kr)

 
 

Nyckeln till allting är tålamod. Man får kycklingen genom att vänta tills ägget kläcks, inte genom att krossa skalet.                                    

- a.h.g.

 

Vi lever en sekund i taget, och den sekunden är just nu.      

- Eyvind Johnson

 

Det finns inte två människor som är likadana - och det är båda två lika glada för.                                                                                         

- m.m.

 

Hur en människa behärskar sitt öde är viktigare än vad hennes öde är.

- Wilhelm von Humboldt (ty. filolog och diplomat 1767-1835)

 

Bildning är inget man uppnår av ren slump. Det är något man måste sträva efter med iver och vårda med stor möda.                                 

- a.a.

 

Även den längsta resa börjar med ett litet steg.                             

- Lao-Tse

 

Låt aldrig en människa tro att hon helt saknar inflytande.              

- h.g.

 

Ditt liv är ett outforskat område, som bara avslöjar sig ett ögonblick i taget.                                                                                                     

- l.b.

 

Sanningen blir sällan trodd.                                                   

- Carl Hammaren

 

Frihet är rätten att göra allt som lagarna tillåter.                     

- Momesquieu

 

Kanske i ett större mörker ska du finna vad du söker, kanske i ditt eget hjärta ska du hitta hem. Om man ska förstå en människa, måste man känna till hennes minnen. Detsamma gäller för en nation.                                

- Anthony Quayle (skådespelare)

 

Det enda som krävs här i livet är okunnighet och självsäkerhet. Då är framgången tryggad.                                                                       

- Mark Twain

 

Gräv brunnen innan du blir törstig.                                     

- Kinesiskt ordspråk

 

En stor konstnär ser aldrig tingen sådana de verkligen är. Om han gjor­de det, skulle han inte vara konstnär längre.                               

- Oscar Wilde

 

Moral är praktiserad självaktning.                                                      

- a.w.

 

Hundra gånger om dagen påminner jag mig själv om att mitt inre och yttre liv baserar sig på det arbete som utförts av andra människor, levan­de och döda, och att jag måste göra mitt bästa för att kunna ge lika myck­et som jag har fått.                                                                        

- Albert Einstein

 

Det finns alltid faror för dem som är rädda för faror.              

- Bernard Shaw

 

En expert är någon man tillkallar i sista minuten, så att man ska kunna lägga en del av skulden på honom.                                                          

- s.e.

 

Det viktiga här i livet är inte var vi står, utan åt vilket håll vi är på väg.

- Oliver Wendell Holmes (am. författare 1809-1894)

 

Man är aldrig så bra som folk säger när man vinner, och man är aldrig så dålig som de säger när man förlorar.                             

- Lou Holtz (idrottstränare)

 

Lita på dig själv. Du vet mer än du tror att du gör.

- Benjamin Spock (am. barnläkare)

 

En bra lögn vandrar från Bagdad till Istanbul innan sanningen hunnit få på sig sina sandaler.                                                                    

- Arabiskt ordspråk

 

Förmågan att i dag tänka annorlunda än i går skiljer den vise från den
envise.                                                                                             

- John Steinbeck

 

Domare är de enda människor som inte bestraffas för okunnighet om
lagen.                                                                  

- Jeremy Bentham (eng. filosof 1748-1832)

 

Om en människa fick lika många idéer under dagen som när hon ligger sömnlös om natten, skulle hon bli förmögen.                     

- g.n.

 

Barn är inte lyckliga om de inte får säga nej och därför, kära förälder, så skapade Gud dej.                                             

- Ogden Nash (am. poet och humorist 1902-71)

 

Fabeln säger oss mer än historiska fakta, för historien talar om enskilda människor medan fabeln talar om miljoner.                         

- g.k. chesterton

 

Säll är den som har till rättesnöre att man bör nog tänka efter före.

- Tage Danielsson

 

Det finns inget här i världen som kan berusa sinnet lika effektivt som ett övertygande brandtal.                                                                    

- Mark Twain

 

När vi har det jobbigt, tröstar vi oss med att det kunde vara värre. Och när det är värre, finner vi tröst i tanken att nu är det så illa att det bara kan bli bättre.                                                                          

- Malcolm S. Forbes

 

Det är inte berget vi besegrar, utan oss själva.                        

- Edmund Hillary

 

De som håller med oss har kanske inte rätt, men vi beundrar deras skarp­sinne.                                                                                                        

- c.h.

 

I det långa loppet träffar människor endast det som de siktar på.

- Henry David Thoreau

 

Vi är alla dödliga fram till den första kyssen och det andra glaset vin.

- Eduardo Gateano, "The Book of Embraces" (Norton)

 

Om en man är så fantasilös att han drar fram bevis för en lögn, kan han lika gärna tala sanning från början.                                           

- Oscar Wilde

 

Den sanna kärleken liknar cirkeln, och cirkeln den har inget slut.

- Ryskt ordspråk

 

Finansvalpar vet inte vad lojalitet och trofasthet är. Det enda de kän­ner till är användbara relationer och givande möten.           

- New York Times

 

Det beror förstås lite grann på fiolen, men mycket mer på vem som hål­ler i stråken.                                                                                    

- w.w.

 

Tala inget ont om den vars börda du inte själv har vägt.

- Marion Bradley (am. författare)

 

Det värsta som möter oss i livet kan bära på fröet till det bästa. Livet blir inte enklare för att man lär sig se krisen som en möjlighet, men det blir mycket mer givande.                                                                         

- o.k.

 

En del människor pratar därför att de tycker att ljud är lättare att han­tera än tystnad.                                                                                 

- m.h.

 

Den som förväntar sig att få njuta av frihetens välsignelser måste göra sig
mödan att kämpa för den.                           

- Thomas Paine (eng.-am. författare. 1737-1809)

 

Man behöver inte följa någons råd för att få honom att må bra. Det räck­er att man ber om det.                                                                      

- l.p.

 

Världen är en bok och de som aldrig reser läser bara en enda sida.

- Augustinus

 

I alla samhällen finns det arbete som behöver uträttas. I alla länder finns det sår som behöver läkas. I alla hjärtan finns den kraft som behövs för att göra det.                                                                                               

- m.w.

 

Rätta tiden att koppla av är när man inte har tid att göra det.        

- s.h.

 

Jag måste erkänna att jag är intresserad av fritid på samma sätt som en fattig man är intresserad av pengar.                                                

- prins Philip

 

Jag vet inte vad som är nyckeln till framgång, men jag vet att vägen till misslyckande är att försöka tillfredsställa alla.                               

- Bill Cosby

 

En expert är en man som har gjort alla misstag som kan göras inom ett väldigt snävt område.                                                                          

- Niels Bohr

 

De unga vet inte tillräckligt för att vara försiktiga. Därför försöker de göra det omöjliga - och lyckas, generation efter generation.   

- Pearl S. Buck

 

En hjälte är någon som vi kan beundra utan att be om ursäkt för det.

- Kitty Kelley i New York Times

 

Skillnaden mellan fantasi och verklighet? Det avgörande är att fanta­sin måste Verka trovärdig.                                 

- Tom Clancy i "Lam King Live", CNN

 

Uthållighet är det hårda arbete man gör efter det att man har tröttnat på att göra det hårda arbete man redan gjort.                           

- Newt Gingrich

 

Att räta på sig och lyssna är lätt. Det som är svårt är att resa sig upp och handla.                                                                                                          

- a.b.

 

När man förväxlar sökandet efter sanningen med politiskt arbete, då blir jakten på kunskap bara en strävan efter makt.                                     

- a.c.

 

Gud har varit så frikostig att man kan förlora några av hans oskattbara gåvor - de må vara värda lika mycket som hela kungariken - och fortfa­rande vara oförskämt rik.                                                                         

- w.s.

 

Framgång i livet är snarare en produkt av konstant sunt förnuft än av genialitet.                                                                                                    

- a.w.

 

När du undervisar din son, undervisar du också din sonson.          

- Talmud

 

Ingenting blir någonsin så bra som det verkar vid första påseendet.

- George Eliot i "Silas Marner"

 

Arbete är allt sådant som man är tvungen att göra, och lek är allt sådant som man inte är tvungen att göra.                      

- Mark Twain i "Tom Sawyers äventyr"

 

Stora nationer skriver sina självbiografier i tre delar - boken med deras gärningar, boken med deras ord och boken med deras konst.  

- John Ruskin

 

Vi bekymrar oss över vad barn ska bli i morgon, men vi glömmer att de är något i dag.                                                                               

- st.

 

Jag tycker om träd, därför att de i högre grad än andra ting verkar finna sig i det liv de är tvungna att leva.                                                 

- w.c.

 

Det finns ett nära samband mellan att ta sig upp på morgonen och att ta sig upp här i världen.                                                                                  

-r. d.

 

Det är roligare att komma fram till en slutsats än att försvara den. Om det ändå vore lika lätt att skilja mellan äkta och falsk kärlek som att skilja mellan champinjoner och flugsvampar.                                     

- km.

 

Man ana är ofta den jobbigaste veckodagen.                       

- spanskt ordspråk

 

En optimist anser att det här är den bästa av världar. En pessimist fruk­tar att det är på det viset.                                                                      

- d.l.

 

Man kan inte lita på sitt omdöme när ens fantasi är oskarp.    

- Mark Twain

 

Visst, risktagande innebär oundvikligen att man löper risk att misslyck­as. I annat fall skulle det ha hetat bergsäkertagande.                     

- t.m.

 

Det krävs en oupphörlig kamp om man ska se vad som finns framför nä­san på en.                                                                                     

- George Orwell

 

Saliga äro de som inte har något att säga och inte kan övertalas att säga det.                                                                                                           

- j.l

 

Framgång avgörs av hur högt man kan studsa när man slår i botten.

- General George Patton

 

Visdom följer inte nödvändigtvis med ålder. Ibland dyker åldern upp all­deles på egen hand.

- T.W

 

Tusen års rykte kan göras om intet av en timmes handlande. Äktenskapet är populärt därför att det förenar maximal frestelse med maximala möjligheter.                                                   

- n.n.

 

Varje snöflinga i en lavin bedyrar sin oskuld.                                   

- s l

 

Det finns 40 sorters galenskap, men bara en sorts sunt förnuft.

- ordspråk

 

Närma dig aldrig en get framifrån, en häst bakifrån eller en dåre från nå­got håll.                                                                                   

- Jiddisch-ordspråk

 

Den mest arbetsbesparande uppfinningen är fortfarande pengar.

- fj.

 

Herre, när vi har fel, gör oss villiga att ändra oss. När vi har rätt, gör oss lätta att leva med.                                                               

- Kyrkoherde Peter Marshall

 

Det som för mig karakteriserar en bra roman är att man hoppas att man aldrig ska komma till sista kapitlet.                                                         

- t.h.

 

Amerikaner är optimister. De hoppas att de ska bli rika en dag - och de är övertygade om att de ska kunna skrapa upp ytterligare en pensel färg ur en tom burk.                                                                                          

- b.w.

 

Den som är underlägsen dig kan aldrig såra dig. Den som är din jämlike skulle aldrig göra det.                                                                               

- j.l.w.

 

Styrkan hos en nation kommer ur rättskänslan i hemmet.

- Konfudus

 

Giv alla människor ditt öra, men ett fåtal din röst.           

- William Shakespeare

 

Javisst, är jag lat, men det var de lata människorna som uppfann hjulet och cykeln därför att de varken tyckte om att gå eller att bära omkring på saker.                                                                                                              

- Lech Walesa

 

Det är avsevärt bättre att hoppas än att inte göra det.                      

- b.j.s.

 

När man ramlar i en flod är man inte sportfiskare längre. Då är man sim­mare.                                                                                                                    

- Field & Stream

 

Vad är det att råna en bank jämfört med att grunda en?       

- Bertold Brecht

 

Jag måste erkänna att jag är intresserad av fritid på samma sätt som en fattig man är intresserad av pengar.                                           

- prins

 

Jag vet inte vad som är nyckeln till framgång, men jag vet att vägen till misslyckande är att försöka tillfredsställa alla.                             

- Bill Cosby

 

En expert är en man som har gjort alla misstag som kan göras inom ett väldigt snävt område                                                                           

- bj.s.

 

Jag försöker vara klok när jag inte kan vara munter, lättsam när jag inte kan vara glad, nöjd med det som inte kan bli bättre och tålmodig med det som inte kan avhjälpas.                                        

- Elizabeth Montagu (eng. författare)

 

Problemet med att jogga är att när man inser att man inte är i form för det, så har man hunnit för långt för att kunna gå tillbaka. 

- Journal

 

Om kärleken vore värdelös bara för att den inte varar för alltid vore livet värdelöst av samma skäl.                                                      

- Per Wästberg

 

En halvsanning är oftast mindre än hälften av det.

- Ben Williams (eng. filosof)

 

Böcker är inte avsedda att fungera som inredning, men det finns inget annat som gör ett hus så vackert inrett.                                                 

- h.b.

 

Älskade, låt oss inte störa Kärleken med att fråga vad kärlek är! Låt oss inte plocka sönder den ljuvliga blomman.                                   

- Bo Setterlind

 

Låt mig berätta om hemligheten som fört mig till mitt mål. Min styrka ligger helt och hållet i min envishet.                                            

- Louis Pasteur

 

Tröstande ord som ges på ett skickligt sätt är den äldsta medicin som människan känner.                                                                                   

- l.n.

 

Inget varar för evigt - inte ens våra bekymmer.                                 

- a.g.

 

Livet erbjuder oss inget större ansvar, inget större privilegium, än att upp­fostra nästa generation.                                                                        

- ett.

 

De som inte tycker att de har tid att motionera, blir förr eller senare tvung­na att se till att de har tid att vara sjuka.        

- Edward Stanley (am. vetenskapsman)

 

Ord kan vara vackra. Precis som drömmar. Precis som förhoppningar.

- F.C.W.

 

En del människor betraktar självdisciplin som någonting betungande. För mig är det en sorts ordning och reda som gör mig fri att flyga.

- Julie Andrews

 

Om pengar ska man inte prata med dem som har mycket mer eller myck­et mindre än man själv.                                                                    

- k.w.

 

Endast dina verkliga vänner talar om för dig när du är smutsig i ansiktet.

- Sicilianskt ordspråk

 

När köp och försäljning regleras i lag, då är lagstiftare det första som köps och säljs.                                                                             

- P.J. O'Rourke (am. författare)

 

Endast den som ser långt hittar rätt.                                    

- Dag Hammarskjöld

 

Man måste fråga barn och fåglar hur körsbär och smultron smakar.

- Goethe

 

Det finns två sorters människor - de som kommer in i ett rum och säger: Jaha, här är jag!", och de som kommer in och säger: "Åh, där är du ju."

- F.L.

 

En kvinnas gissning är mycket säkrare än en mans visshet.  

- Rudyard Kipiing

 

Många är fernissan. Få är virket.                                                   

- j.n.

 

Att ha rätt hälften av gångerna är bättre än att ha till hälften rätt alla gångerna.                                                                                   

- m.s.

 

Poesi är ett eko som ber en skugga att dansa.

- Carl Sandburg (sv.-am. författare 1878-1967)

 

Givetvis är det samma gamla historia. Sanningen är oftast samma gamla historia.                                                                                       

- Margaret Thatcher

 

Organisera, det är vad vi gör innan vi gör någonting, så att inte allt blir en enda röra när vi gör det.                                

- A.A.Milne (eng. författare 1882-1956)

 

Om det är klart och soligt efter två kyliga och regniga dagar, så är det för­modligen måndag.                                                                                 

- H.B.

 

Vi är alla maskar, men jag tror att jag är en lysmask.        

- Winston Churchill

 

Möjligen är det kanske bättre att lita på fel människor än att inte lita på
någon alls.                                                                                 

- Carl Hammaren

 

En människas sanna karaktär kommer till uttryck i dansen. Kroppen ljuger aldrig.                                                                                     

- Agnes DeMille

 

Den enda varelse som någonsin suttit sig till framgång är en höna.   

- s.b.

 

Hunden har haft mer glädje av människan än tvärtom, vilket beror på det uppenbara faktum att människan är den mest skrattretande av de två.

- James Thurber

 

Tänk så mycket enklare det är alt vara kritisk än att ha rätt.

- Benjamin Disraeli

 

Krig blir resultatet när minst en av parterna i en konflikt vill ha någon­ting annat hellre än den vill ha fred.                                     

- Jeane L. Kirkpatrick

 

De största gåvor man kan ge sina barn är ansvarsfullhetens rötter och självständighetens vingar.                                                                        

- d.w.

 

Åldern skyddar oss inte mot kärleken. Men kärleken kan i viss mån skyd­da oss mot åldrandet.                                                                    

- Jeanne Moreau

 

Jag har alltid velat bli någon, men nu inser jag att jag borde ha preciserat mig bättre.                                                                                           

- n.n.

 

Senast uppdaterad 2006-03-22 19:47
 
 
Top! Top!