www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Friskis, svettis, kultis och dragis i Jeppis-Arbis
Skrivet av Loffe   
2005-04-09 01:14

Så kunde en rubrik se ut i en dagstidning, troligen i JT, ifall redaktionssekreteraren drabbats av “-is-sjukan”. I dagspressen får man nu läsa om barnens gnuggis på lekis och dagis, hur man har det med sin kondis, att en skådis blivit kändis, en annan berättar en fräckis, och kanske en snyggis tömmer sin roskis, eller man utövar kultis på Sportis (i Pedersöre). Dessa ord har nu blivit nästan “rumsrena” i svenska språket, fastän orden ännu mest påminner om barnprat och ungdomsslang. Andra ord som ändrat karaktär under åren är “matte”, “bibban”, “labbet” och dylika ord. Språket förändras med åren och nya ord kommer in, och efter en tid blir vi mer eller mindre vana med dem. Kanske dessa ord passar bättre i folkmun. Speciellt pressen har här en viktig uppgift att fylla, och ibland tycker man som läsare att slangordet inte lämpar sig på ett visst ställe, och ibland skrivs orden i uttalsform ex.vis “sig/dig/mig” blir “sej/dej/mej”, något som inte lämpar sig. Då kunde man lika bra skriva “dusj”, “krusifiks” och “Ajna”.

Men låt oss denna gång stanna inför “is-orden”. Här följer ett brev med is-ord, medan resten av texten är på normal svenska. En del av dessa ord hör inte till denna kategori, ex.vis ord som “Vitalis”,”Elvis” och “gratis”. En del av orden nedan finns inte till. I texten har det redan gått för långt. (Kom ihåg kort slut vokal -is vid genomläsning!) Sedan gäller det att lista ut vad orden betyder.

———————————————–
Tjänis ni i Jeppis!

Karis, 5.10.95

Tack för bagis och kontis, Husis och Bildis , några paket rökis och ciggis, lite godis och en burk Vitalis. Jag hamnade förra veckan lite brådis till sjukis, eller var det hospis, fick eget numris, blitt lite skakis och nervis. Fick tempis blev slokis och byxis men alla var empis och sympis. Alla var kvickis och ingen var kvackis.

Där låg en tjockis från Lahtis med lungis, en brallis från Vichtis som gjort abortis, en flintis bylis från Kirjais med diftis, en tandis från Pyttis med bronkis, en fluktis från Inkerois med syffis, och på akutis en chaffis från Tolkis som bergis var dödis. Bredvid labbis låg också en torris som var kalkis som fått lavis, gick ofta på tosis eller fisis och släppte en och annan brakis.

Jag lyssnar ofta på grammis med Elvis och ser buskis på burken. Läste i Iltis att strippis va nudis på Fiskis. Snart blir hon sprittis och julkkis på Vaskis. På ett slukis på Sokis såg jag Kallis, och utanför Aktis, du vet gamla sparbis, stod Lippis och Viinis som två andra slappis. I förrgår blev min kompis och bästis - han är trummis - stupis, efter han tog tre smuttis av mellis på en restis på Bullis i Hesa. Mest blir det läskis, men nu gav han ett spektis alldeles solis som Manneken Pis. Det blev åkis så hovis och vaktis bjöd honom brådis en saltis i dörren på rakis. Utanför var sniffis och snutis. En brandis hitta honom i en Morris mellan Socis och stassis nära engelska kindis. Han är ingen alkis eller fullis utan en rekis klassis i skolan - mycket poppis det är bombis. Natis är han ingen narkis och ej heller sniffis.

En gammal pluggis till mig som varit kämppis mötte jag på trottis på Alexis. Han gjorde bänkis i Hitis, gick sen på folkis och  semis med mig, jobba först på morris och eftis, men läser nu skulpis, kubbis, sarris och non-figgis på Distis. Lirar trumpis i tryckis på kultis på fritis. Han går på kondis, styrkis och lirar pingis och brännis, är en dribbis i fotis. Jag köpte en lippis för lite fyrkis på loppis hos Frälsis. Nästan gratis. Såg på burken en snuttis av “Kådisbellan”, det är ingen spökis eller skräckis precis, mera garvis och snuskis. Dan efter till simmis med hopp från trampis. Var till Stockis, köpte svettis och baskis och gottis åt mig, och Fatzis karkis åt pluttis Elis och en häftig höftis åt Iris. En är ju ingen gnidis.

Mötte på snabbis nära brankis en kändis från Paipis som var på permis från battis i Drakis. Ingen mjukis i kardis precis, utan en riktig hårdis och snackis. Sa han var stammis, men på bondis liksom en doldis. Han var nu löjtis med höga ambis på battis och jobba bra med både högis och lågis i finska armis. En proffis i medis och nödis. Som barn låg han på sannis mä lungis. Riktigt allis.

Annars blev jag efter tradis vald till suppis i klassen på Zootis. Skall också på maskis, och spelar antingen en lantis eller lodis som är dekis. Skall nästa vecka på tumis med brallis på knytis till Ruskis. Nu blev du sotis. Där bjuds det pankis, potatis, hemmis och roliga snapsis. Blir inte bakis och är ingen supis, men det är ju survis så kippis! Jag brukar också spela på travis - mest blir det osis. Jag går rätt ofta på kvaris och köper Iittis.

Måste sluta. Har brådis till barbis och klippis, som är hoppis en riktig fjäskis. Skall sen till klockis och just före fyra till Gottis för svagis och fransk rödis. Vi syns nästa sommar i Uppsis. Tummis på det! Hälsa till styris vid Hassis och styckis vid Snellis!

Dennis Tyllis

Senast uppdaterad 2017-07-29 12:43
 
 
Top! Top!