www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Några ol om hur an ska vara
Skrivet av Okänd i Framåt   
2005-08-26 10:58

NÅGRA OL OM HUR AN SKA VARA

(På nedervetilspråtje)

 

Ja tänkt ja sku nö skriv några ol om hur ja ha tänkt ätt än kar sko böv vara, så ja sku dsift me mä. Ja nå, te först tå några ol om hur an ska si ut. För he vil jo vara mest såleis, så an te först fäster se ve häte utseende. Tärmen så brukar jo tömte grannare flikkona alltili ha bäter tur, som di säir. Ja ha alltili tykkt ät an sku dsita vara mörkläät, för ja är jusläät, å he er jo söis, ät söis an int sjölv är, söis sku an vila vara. Rät näsa ska an ha, å än nättan mon. Lang å stiili, så an är än fröjd för ögona.

Han ska kona stsjikk sä mä bäter folttsi å, om ä bihövs. Raskan gang ska an ha, för hä tyder på ät an är frisk å har läätt ti läva. No finns jo hä åv toko så gar å släpar sorkkona bakät sä. Om an dansar ska an dans bra. Glad å livli vil ja ät an ska vara, men int såleis så nu värkar pjaså hällder.

Han ska ha fast karaktär, som di säir, int får an sup på na sårs grund, å int på djup hälder, int smaka hä så dråppå häiter. Röik kund an jo kanstsi få, men int är he na mytsi hä. Så ska an väta va an vil å int sväng sä juså väderkvärna.

Ja nå, he er jo mytsi så ja fordrar, å ännu meir tror ja ät he sku vara, men ja minns nu int ritti allt, va ja pa tänk för mä sjölv.

Fast no kan jo he händ, ät tå an sko byri tykk om än kar, sku an no plut åv mytji. Men no ska an ta än årdentlian om an får, hälder än så äin så sir råsk grann ut, men int har na duda.

är svårt ti väta hätee tå di säir ät "kärleken ska vara både blind å döuv". Jaa, ja väit int hätee ja, för ja ha int viri kär, å int tror ja ät ja sku kona vaal hälder, men han ska int kaveer, pa di säj.

Nå, skriv in nu na åv er pojka, hur ni vil ätt flikkona ska vara, så får vi hör hur svår ni är ti få ti lags. Kanstjse ni är värr än vi flikkona, tå allt gaar åkring. Jaa, hä är nu så mangläis jär i värden.

 

Okänd i "FRAMÅT"

1929

 
 
Top! Top!