www.mamboteam.com
loffe.net
 
 
Högnäs´byrallor - innehåll
Skrivet av Uno Högnäs   
2013-01-19 08:43

 

HÖGNÄS´ BYRALLOR

På räin Nädervetil-svensk

Av Uno Högnäs


INNEHÅLL


Daddes djäsbå

Om Hannis Heikki ellder "andra tider, andra seder"

"Sisu-salva"

Gubbfilosofi

"Summa-Jussi"

Markna

Sol- å vårmän ellder  "räät ska vara räät"

Tå Hindrik var i militärtjeenstä

Om båånoppfödasä å oppfostran

"Legio!" Ty de äro många

Sport

Bloodtryck å motorpeeda

Börjanä ä'  krångla

Äin langtråådian tjädorskuutar

Hunger-strejk

Halkkå  föörä

Biggå-Kaj

Basstå-stjörttara

Hoostmedicin

Ti  halld  taal

På Laukas goodsä för 60 år tibaaka

Äin harjakannå

"Han, så int ha gjoort na, behöver int spring"

Flästji, ärtsoppa å manöver

Om tullfråågå, laaga vår, tjeenstemännä m.m

Påsadyndjå, å politik

Äin analys i 20 graders värmanä

Äin meitturå i röitmåna

Äin riimbräiv

Bolagshandel 1877-78

Nedan finns alla kapitlen i boken


Basstå-stjörttara
Om båånoppfödasä å oppfostran
Tå Hindrik var i militärtjeenstä
Bolagshandel 1877-78
Äin riimbräiv
Äin meitturå i röitmåna
Äin analys i 20 graders värmanä
Påsadyndjå å politik
Om tullfråågå, laaga vår, tjeenstemännä m.m.
Flästji, ärtsoppa å manöver
Han, så int ha djoort naa, behööver int spring
Äin harjakannå
På Laukas goodsä för 60 år tibaaka
Ti halld taal
Hoostmedicin
Biggå-Kaj
Hungerstrejk
Äin langtråådian tjädorskuutar
Börjanä ä´ krånglå
Sol- å vårmän ellder "räät ska va räät"
Markna
Gubbfilosofi
"Sisu-salva"
Om Hannes Heikki ellder "andra tider, andra seder"
Legio! Ty de äro många
Sport
Bloodtryck å motorpeeda
"Summa-Jussi"
Halkkå föörä
Daddes djäsbo
Senast uppdaterad 2013-02-15 20:27
 
 
Top! Top!